1. Основу добавки «ЕКОМІКС» складає суміш лігносульфонатів і прискорювача.

2. Добавка «ЕКОМІКС» може застосовуватися для:

– одержання товарних бетонів;

– виробництва збірних виробів і конструкцій із важкого та дрібнозернистого бетону різного призначення класів В 12,5 і вище;

– зведення конструкцій монолітних споруд із підвищеним ступенем армування та складною конфігурацією;

– одержання легких бетонів;

– одержання будівельних розчинів.

3. Застосування добавки «ЕКОМІКС» у бетонних сумішах і будівельних розчинах забезпечує:

– ранню розпалубну міцність при проведенні монолітних робіт;

– скорочення тривалості або зниження температури тепло-вологісної обробки;

– виготовлення виробів і конструкцій за безпропарювальною технологією.

4. При призначенні режимів твердіння з добавкою «ЕКОМІКС» рекомендується встановлювати температуру ізотермічного прогріву не більше 70оС.

5. Пластифікування бетонних сумішей рекомендується застосовувати в густоармованих конструкціях; у тонкостінних конструкціях; у конструкціях зі складною конфігурацією.

6. Водоредукування бетонних сумішей (зниження водоцементного відношення) рекомендується застосовувати в залізобетонних конструкціях, до яких висуваються особливі вимоги щодо міцності, водонепроникності, морозостійкості, опору корозійним впливам тощо.

7. При приготуванні конструкційних легких бетонів класів за міцністю на стиск В7,5-В40 добавку «ЕКОМІКС» рекомендується застосовувати для підвищення рухливості бетонної суміші, підвищення міцності бетону, зниження витрат цементу.

8. Доцільність застосування добавки «ЕКОМІКС» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їхньому виготовленні й експлуатації.

9. Добавка «ЕКОМІКС» не порушує пасивного стану сталевої арматури в бетоні.

1. Добавка «ЕКОМІКС» випускається у формі водорозчинного несипкого порошку коричневого кольору або у формі водного розчину коричневого кольору, показники якості котрого мають відповідати вимогам ТУ 5745-067-58042865-2011.

2. Для приготування бетонів із добавкою «ЕКОМІКС» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу та швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. Для легких бетонів у якості крупних заповнювачів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

6. У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

7. Вода для приготування бетонів із добавкою «ЕКОМІКС» і для догляду за ними має відповідати вимогам ГОСТ 23732.

1.  Введення добавки «ЕКОМІКС» порівняно з бетоном без добавки дозволяє досягти таких показників:

– збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П3;

– знизити кількість води затворення від 7% і більше (у рівнорухливих сумішах);

– збільшити характеристики міцності у віці 1 доби;

– знизити витрати цементу до 10% (у рівнорухливих сумішах);

– одержати бетони з підвищеною водонепроникністю, морозостійкістю (у рівнорухливих сумішах);

– скоротити час та енергетичні затрати на тепло-вологісну обробку бетону.

2. Добавка «ЕКОМІКС» дозволяє забезпечити відпускну міцність бетонів на низькоактивних і низькомарочних цементах.

3. У легких бетонах добавка «ЕКОМІКС» застосовується одночасно з повітровтягуючими добавками з метою зменшення водовмісту бетонної суміші, приготованої на дрібних пористих заповнювачах із підвищеною водопотребою.

1. Підбір складу бетону з добавкою «ЕКОМІКС» полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші й бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «ЕКОМІКС» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

4. Підбір складу бетону з добавкою «ЕКОМІКС» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ЕКОМІКС».

5. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів і конструкцій треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

6. При застосуванні добавки «ЕКОМІКС» для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на діючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

7. При застосуванні добавки «ЕКОМІКС» для виготовлення виробів із конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів зменшення водоцементного відношення, що викликає підвищення щільності бетону, має компенсуватися збільшенням обсягу втягнутого повітря з відповідним підвищенням витрат повітровтягуючої або пороутворюючої добавки, щоб витрати інших компонентів, щільність і міцність бетону при цьому не змінювалися.

8. При застосуванні добавки «ЕКОМІКС» для поліпшення технологічних характеристик і якості ніздрюватого бетону за основу приймають виробничий склад бетону, підібраний за методикою, наведеною в «Інструкції з виготовлення виробів із ніздрюватого бетону» СН 277.

1. Добавка «ЕКОМІКС» постачається споживачам у вигляді порошку або водного розчину.

2. У виробничих умовах із сухої або рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем відповідно до вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано за температури навколишнього середовища вище 0ос у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

4. При приготуванні робочого розчину добавки із сухої форми слід дотримуватися таких вимог:

– для кращого розчинення слід вводити добавку у воду невеликими дозами при інтенсивному перемішуванні;

– оптимальна температура для розчинення становить 40ос-60ос.

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ЕКОМІКС» рекомендується:

– візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;

– порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

2. При застосуванні добавки «ЕКОМІКС» у технології бетонів контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

– при приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, за необхідності – повітровміст;

– транспортування рухливих бетонних сумішей до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;

– при укладанні бетонних сумішей рекомендується контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;

– при твердінні бетонів рекомендується контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби за ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «ЕКОМІКС» у бетони й розчини становить:

– для рідкої форми – 0,6-0,8% від маси цементу за товарним продуктом;

– для сухої форми – 0,2-0,25% від маси цементу за товарним продуктом.

Можливе розширення діапазону дозувань, однак слід мати на увазі, що високі дозування добавки можуть призвести до значної затримки схоплювання бетону.

2. Дозування добавки «ЕКОМІКС» має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості.

3. Введення добавки «ЕКОМІКС» до складу бетонної суміші може здійснюватися:

– разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із часткою (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;

– поступово і невеликими частинами, із забезпеченням суворого контролю над кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

4. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки «ЕКОМІКС» відповідно до нормативних вимог.

5. Добавка «ЕКОМІКС» повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче 0°С. При випадковому замерзанні добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до зникнення льоду, ретельно перемішаний і усереднений.

6. Гарантійний термін зберігання добавки «ЕКОМІКС» – протягом 1 року від дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.5 і ТУ 5745-067-58042865-2011.

7. Після закінчення гарантійного терміну добавка «ЕКОМІКС» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. Добавка за ГОСТ 12.1.007 належить до речовин малонебезпечних – 4 клас небезпеки. Чинить слабку подразливу дію на шкіру й подразливу дію на слизові оболонки очей. Сенсибілізуючої дії не виявлено. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою не виділяє токсичних речовин у повітряне середовище.

2. Добавка у формі водного розчину є пожежо- і вибухобезпечною. Добавка у формі порошку – речовина слабозаймиста за ГОСТ 30244; важкозаймиста за ГОСТ 30402.Рекомендовані засоби гасіння пожежі: повітряно-механічна піна на основі ПО-1Д, САМПО, ПО-6 ДО, ПО-3АИ.

3. При роботі з добавкою «ЕКОМІКС» необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту відповідно до типових галузевих норм: для захисту органів зору – ГОСТ 12.4.230.1; для захисту шкірних покривів – ГОСТ 12.4.103; для захисту органів дихання – ГОСТ 12.4.034. При виготовленні прискорювача необхідно застосовувати протигаз СИЗОДФГП-130, марка БКФ.

4. При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги СНіП III-4-80, СНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.