1. Добавка «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 є сумішшю протиморозного компонента і похідних поліметиленнафталінсульфокислот.

2. Протиморозна добавка «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 може бути використана в умовах низьких розрахункових температур твердіння бетону для:

– виготовлення важкого й легкого конструкційного бетону при зведенні монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій;

– зведення монолітних частин збірно-монолітних конструкцій та замонолічування стиків цих конструкцій.

3. Добавка «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 забезпечує стійке твердіння «теплих» і «холодних» бетонів при температурах до –25оС включно. Можливість використання добавки при більш низьких температурах визначається експериментально.

4. Добавка «КРІОПЛАСТ АЛЬФА тип 2» вводиться до складу бетонної суміші в таких випадках:

– для запобігання замерзання бетонної суміші при зведенні монолітних і збірно-монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій до початку активної теплової обробки (у т.ч. і при використанні електропрогріву) або термосного витримування;

– в умовах неопалюваного полігону при виготовленні монолітних і збірно-монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій для набрання бетоном 30% міцності у віці 28 діб від марочної при розрахунковій температурі твердіння не нижче –25оС.

5. При здійсненні монолітного будівництва необхідно дотримуватися вимог СНіП 3.03.01. Зокрема, на випадок замерзання бетону мають бути передбачені заходи щодо забезпечення набрання бетоном міцності не менше 20% від проектної.

6. При укладанні бетонних сумішей у зимовий період слід дотримуватися таких положень:

– перед укладанням бетонної суміші необхідно видалити сніг і льодовий наліт із раніше укладеного бетону, опалубки й арматури (механічно, стисненим повітрям, газовими пальниками), підготовлену до бетонування конструкцію до моменту укладання бетону необхідно захистити від атмосферних опадів;

– укладання бетонної суміші слід здійснювати безупинно, у разі виникнення перерв у бетонуванні поверхню бетону необхідно закривати й утеплювати;

– укладання бетонної суміші при снігопадах без облаштування спеціальних укриттів не допускається.

7. Добавка «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2:

– не викликає корозії арматури в бетоні;

– не знижує захисних властивостей бетону стосовно сталевої арматури (Висновок за результатами випробувань впливу протиморозної добавки на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури);

– не збільшує схильності до корозійного розтріскування;

– не сприяє утворенню висолів.

1. Добавка «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 випускається у формі водного розчину коричневого кольору, показники якості котрого мають відповідати вимогам ТУ 5745-068-58042865-2011 зі зміною №1.

2. Для приготування бетонів із добавкою «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. У якості крупних заповнювачів для легкого бетону слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

6. У якості дрібних заповнювачів для важкого бетону рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

7. Заповнювачі для бетону мають застосовуватися у відігрітому стані. При приготуванні бетонної суміші на мерзлих заповнювачах не допускається присутність у них льоду, снігу, мерзлих грудок і льодового нальоту.

8. Вода для приготування бетонів із добавкою «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 і для догляду за ними має відповідати вимогам ГОСТ 23732.

1. Застосування добавки «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 дозволяє досягти таких показників порівняно з бетоном без добавок:

– забезпечити можливість бетонування до початку проведення активної теплової обробки в умовах розрахункових температур твердіння бетону не нижче –25оС;

– забезпечити набрання бетоном міцності 30% і більше від марочної у 28-добовому віці без застосування теплової обробки (міцність на стиск зразків «холодного» бетону визначається після відтавання в нормальних умовах протягом 24 годин).

1. Підбір складу бетону з добавкою «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші й бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

4. Для бетонів із витратою цементу менше 300 кг/м3 рекомендується збільшення рекомендованого дозування на 30%.

5. Температура бетонної суміші повинна призначатися будівельною лабораторією, виходячи з умов виробництва, тепловтрат при транспортуванні, а також техніко-економічних показників. Бетонну суміш із добавкою «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 рекомендується готувати з температурою на виході зі змішувача від 15оС до 25оС.

6. Підбір складу бетону з добавкою «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2.

7. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів і конструкцій треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

8. При застосуванні добавки «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на діючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 рекомендується:

– візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;

– порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

2. При застосуванні добавки «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 у технології бетонів поопераційний контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

– при приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, за необхідності – повітровміст;

– транспортування бетонних сумішей з ОК понад 15 см до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;

– при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;

– при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Бетонну суміш із добавкою «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 можна перевозити в неутепленій тарі, але з обов’язковим захистом від атмосферних опадів і виморожування води.

4. Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 представлено в Таблиці 1.

Таблиця 1

 

Середня розрахункова температура твердіння бетону

Дозування добавки за товарним продуктом,
у % від маси цементу
 Від 0°С до –10°С 1,5
–15°С 2,0
–20°С 2,5
 –25°С 3,0

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки, ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення добавки «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 у рідкому вигляді до складу бетонної суміші може здійснюватися:

– разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із часткою (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект.

4. Можливе введення добавки «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 до складу бетонної суміші в порошкоподібному вигляді, що здійснюється разом із сухими складовими за умови їхнього ретельного перемішування.

5. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

6. Добавка повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче –10°С. При випадковому замерзанні добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до зникнення льоду, ретельно перемішаний і усереднений. Добавка у формі порошку зберігається в непошкодженій упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях.

7. Гарантійний термін зберігання комплексної добавки «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 у сухому й рідкому вигляді – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.7.6 і ТУ 5745-068-58042865 – 2011 зі зміною №1.

8. Після закінчення гарантійного терміну добавка «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. Добавка «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 за ГОСТ 12.1.007 належить до речовин малонебезпечних – 4 клас небезпеки. Чинить слабку подразливу дію на шкіру та слизові оболонки очей. Сенсибілізуючої дії не виявлено.

Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі та стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою не виділяє токсичних речовин у повітряне середовище.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 і бетонних сумішей необхідно передбачити приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка у формі порошку є речовиною слабозаймистою й важкозапалюваною. У приміщенні, де проводяться роботи з порошкоподібною добавкою «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2, не рекомендується використовувати відкритий вогонь і здійснювати електрозварювальні роботи.

4. Добавка «КРІОПЛАСТ АЛЬФА» тип 2 чинить подразливу дію на слизові оболонки органів зору, дихання й незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, мають бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору й дихання.

5. При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги СНіП III-4-80,СНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.