1. Добавка «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» є сумішшю  форміату натрію, поліметиленнафталінсульфонату натрію і технічного пентаеритриту.

2. Комплексна пластифікуюча добавка «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» може бути використана в умовах низьких розрахункових температур твердіння бетону для:

 • виготовлення важкого та легкого конструкційного бетону при зведенні монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій;
 • зведення монолітних частин збірно-монолітних конструкцій і замонолітнювання стиків цих конструкцій.

3. Добавка «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» забезпечує стійке твердіння «теплих» та «холодних» бетонів при температурах до -25оС включно. Можливість використання добавки при більш низьких температурах визначається експериментально.

4. Добавка «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» вводиться до складу бетонної суміші в таких випадках:

 • для запобігання замерзання бетонної суміші при зведенні монолітних і збірно-монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій до початку активної теплової обробки (у тому числі – при використанні електропрогріву) або термосного витримування;
 • в умовах неопалюваного полігону при виготовленні монолітних і збірно-монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій для набирання 30% міцності бетону у віці 28 діб від марочної при розрахунковій температурі твердіння не нижче за -25оС.

5. При веденні монолітного будівництва необхідно дотримуватися вимог БНіП 3.03.01.  Зокрема, на випадок замерзання бетону мають бути передбачені заходи щодо забезпечення набирання ним міцності не менше 20% від проектної.

6. При укладанні бетонних сумішей у зимовий період слід дотримуватися таких правил:

– перед укладанням бетонної суміші необхідно видалити сніг і льодовий наліт із раніше укладеного бетону, опалубки та арматури (механічно, стисненим повітрям, газовими пальниками); підготовлену для бетонування конструкцію до укладання бетону необхідно захистити від атмосферних опадів;

– укладання бетонної суміші слід здійснювати безупинно, у випадку виникнення перерв у бетонуванні поверхню бетону необхідно накривати й утеплювати;

–  укладання бетонної суміші при снігопадах без облаштування спеціальних укриттів не допускається.

7. Згідно з листом НДІЗБ і БНіП 3.03.01-87 добавку «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» можна застосовувати без обмежень.

8.  Добавка «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА»:

 • не викликає корозії арматури у бетоні;
 • не знижує захисних властивостей бетону стосовно сталевої арматури;
 • не збільшує схильності до корозійного розтріскування;
 • не сприяє утворенню висолів.

1. Добавка «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА»  випускається у формі порошку коричневого кольору і водного розчину темно-коричневого кольору, чиї показники якості повинні відповідати вимогам  ТУ 5745-054-58042865-2010.

2. Для приготування бетонів із добавкою «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40оС) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. У якості крупних заповнювачів для легкого бетону слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

6. У якості дрібних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати піски за ГОСТ 8736.

7. Заповнювачі для бетону повинні використовуватися у відігрітому стані. При приготуванні бетонної суміші на мерзлих заповнювачах не допускається присутність у них льоду, снігу, мерзлих грудок і льодового нальоту.

8. Вода для приготування бетонів із добавкою «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» та для догляду за ними повинна задовольняти вимоги ГОСТ 23732.

1. Застосування добавки «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» дозволяє досягти таких показників у порівнянні з бетоном без добавок:

 • забезпечити можливість бетонування до початку проведення активної теплової обробки в умовах розрахункових температур твердіння бетону не нижче за -25оС;
 • забезпечити набирання міцності 30 % і більше від марочної у
  28-добовому віці бетону без застосування теплової обробки (міцність  на стиск зразків «холодного» бетону визначається після відтавання в нормальних умовах протягом 24 годин);
 • збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П5 при використанні в максимальному дозуванні;
 • знизити кількість води затворення від 15% (у рівнорухливих сумішах).

1. Підбір складу бетону з добавкою «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або застосовуваних на виробництві складів із добавкою з урахуванням цілей максимального  забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші та бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» мають бути приготовлені на тих  самих  заповнювачах і цементі, що прийняті при розрахунку складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону слід здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє вимоги проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу залученого  повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості.

4. Для бетонів із витратою цементу менше, ніж 300 кг на 1 м3, рекомендується збільшення рекомендованого дозування на 30%.

5. Температура бетонної суміші, що готується, повинна призначатися будівельною лабораторією, виходячи з умов виробництва, тепловтрат при транспортуванні, а також техніко-економічних показників. Бетонну суміш із добавкою  «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» рекомендується готувати з температурою на виході зі змішувача від  15оС до 25оС.

6. Підбір складу бетону з добавкою «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА».

7. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій слід перевірити і за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

8. При застосуванні добавки «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на функціонуючому виробництві, за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

1. Добавка «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» постачається споживачам у вигляді порошку або водного розчину зі щільністю не менше 1,15 г/см3.

2. У виробничих умовах із сухої або рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем, виходячи з вимог технології, умов застосування і зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано при температурі навколишнього середовища вище 0ос у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом  перемішування до одержання однорідного продукту.

4. При приготуванні робочого розчину добавки із сухої форми необхідно дотримуватися таких вимог:

– для кращого розчинення слід вводити добавку у воду невеликими дозами при інтенсивному перемішуванні;

–  оптимальна температура для розчинення становить 40оС–60оС.

5.  У таблиці 1 наведено орієнтовну залежність щільності водного розчину добавки «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» від його концентрації (масової частки сухої речовини).

Залежно від співвідношення компонентів у межах вимог ТУ 5745-054-58042865-2010 конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися. Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції.

Таблиця 2

Щільність розчину, г/см3 Концентрація, % вміст сухої речовини, г
в 1 л розчину в 1 кг розчину
1,01 6,1 61,2 60,6
1,02 7,7 78,7 77,2
1,03 9,4 96,5 93,7
1,04 11,0 114,6 110,2
1,05 12,7 133,1 126,7
1,06 14,3 151,9 143,3
1,07 16,0 171,0 159,8
1,08 17,6 190,4 176,3
1,09 19,3 210,2 192,9
1,1 20,9 230,3 209,4
1,11 22,6 250,8 225,9
1,12 24,2 271,5 242,4
1,13 25,9 292,6 259,0
1,14 27,5 314,1 275,5
1,15 29,2 335,8 292,0
1,16 30,9 357,9 308,5
1,17 32,5 380,3 325,1
1,18 34,2 403,1 341,6
1,19 35,8 426,2 358,1
1,2 37,5 449,6 374,7

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» необхідно:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю даної партії добавки, наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов;
 • експериментально перевірити щільність робочого розчину добавки.

2. При застосуванні добавки «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» у технології бетонів поопераційний контроль за виробництвом слід здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші необхідно контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, при необхідності — повітровміст;
 • транспортування бетонних сумішей із ОК більше 15 см до місця укладання повинне здійснюватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока та виключає розшарування суміші, кількість перевантажень має бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту та амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості – морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Бетонну суміш із добавкою «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» можна перевозити в неутепленій тарі, але з обов’язковим захистом від атмосферних опадів і виморожування води.

4. Випробування бетонної суміші слід проводити за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» наведено в таблиці 2.

      Таблиця 2

Середня розрахункова температура твердіння бетону Дозування добавки за товарним продуктом, у % від маси цементу
Рідка форма Суха форма
-5°С 0,5–1,0 0,16–0,32
-10°С 1,0–1,3 0,32–0,42
 -15°С 1,3–1,5 0,42–0,48
-20°С 1,5–2,0 0,48–0,64
-25°С 2,0 0,64

При використанні в якості водоредукуючої добавки рекомендоване дозування:

– для рідкої форми – 2%,

– для сухої форми – 0,64% від маси цементу за товарним продуктом.

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення добавки «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» у рідкому вигляді до складу бетонної суміші можливо здійснювати:

–  разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із частиною (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект.

4. Можливе введення добавки «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» до складу бетонної суміші в порошкоподібному вигляді, що здійснюється разом із сухими складовими за умови їх ретельного перемішування.

5. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

6. Добавка  має зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче за -5°с. При випадковому замерзанні добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин повинен бути відігрітий до зникнення льоду, ретельно перемішаний та усереднений. Добавка у формі порошку зберігається в непошкодженій упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях.

7. Гарантійний термін зберігання комплексної добавки «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» у сухому та рідкому вигляді — протягом 1 року від дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.6.

8. По завершенні гарантійного терміну добавка «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. Клас небезпеки  добавки «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» не встановлено. За ступенем впливу на організм людини відповідно до ГОСТ 12.1.007 добавку «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» за основним компонентом можна віднести до
3-го класу небезпеки. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» і бетонних сумішей необхідно передбачати приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка у формі порошку – речовина займиста (температура самозаймання аерозависі становить 615ºС). У приміщенні, де проводяться роботи з порошкоподібною  добавкою «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА», не рекомендується користуватися відкритим вогнем і  здійснювати  електрозварювальні роботи.

4. Добавка «КРІОПЛАСТ ЕКСТРА» виявляє подразнювальну дію на слизові оболонки органів зору, дихання і незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору та дихання.

5. При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги БНіП III-4-80, БНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.