1. Основою добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» є суміш нітрит-нітрату кальцію з багатоатомними спиртами.

2. Протиморозна добавка «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» може бути використана в умовах низьких розрахункових температур твердіння бетону для:

 • виготовлення важкого та легкого конструкційного бетону при зведенні монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій;
 • зведення монолітних частин збірно-монолітних конструкцій і замонолітнюванні стиків цих конструкцій.

3. Добавка «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» забезпечує стійке твердіння «теплих» та «холодних» бетонів при температурах не нижче за -25 оС.

4. Добавка «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» вводиться до складу бетонної суміші в таких випадках:

 • для запобігання замерзання бетонної суміші при зведенні монолітних і збірно-монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій до початку активної теплової обробки (у тому числі – при використанні електропрогріву) або термосного витримування;
 • в умовах неопалюваного полігону при виготовленні монолітних і збірно-монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій для набирання 30% міцності бетону у віці 28 діб від марочної при розрахунковій температурі твердіння не нижче за -25оС.

5. Добавка «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» може використовуватися разом із суперпластифікаторами фірми  «ПОЛІПЛАСТ».

6. При веденні монолітного будівництва необхідно дотримувати вимог БНіП 3.03.01. Зокрема, на випадок замерзання бетону мають бути передбачені заходи щодо забезпечення набирання ним міцності не менше 20% від проектної.

7.  При укладанні бетонних сумішей у зимовий період слід дотримуватися таких правил:

– перед укладанням бетонної суміші необхідно видалити сніг і льодовий наліт із раніше укладеного бетону, опалубки та арматури (механічно, стисненим повітрям, газовими пальниками); підготовлену для бетонування конструкцію до укладання бетону необхідно захистити від атмосферних опадів;

– укладання бетонної суміші слід здійснювати безупинно, у випадку виникнення перерв у бетонуванні поверхню бетону необхідно накривати й утеплювати;

–  укладання бетонної суміші при снігопадах без облаштування спеціальних укриттів не допускається.

8. Добавку «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» не рекомендується застосовувати в конструкціях і транспортних спорудженнях, що перебувають під дією постійного електричного струму.

9. Добавка «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ»:

 • не знижує захисних властивостей бетону стосовно сталевої арматури (висновок ндізб про вплив добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури);
 • не сприяє утворенню висолів;
 • підвищує корозійну стійкість арматури в агресивних середовищах.

1. Добавка «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ»  випускається у вигляді водного розчину від жовтого до жовто-коричневого кольору з концентрацією не менше 32%,  чиї показники якості мають відповідати вимогам  ТУ 5745-052-58042865-2010.

2. Для приготування бетонів із добавкою «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40ос) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. У якості крупних заповнювачів для легкого бетону слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

6. У якості дрібних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати піски за ГОСТ 8736.

7. Заповнювачі для бетону повинні використовуватися у відігрітому стані. При приготуванні бетонної суміші на мерзлих заповнювачах не допускається присутність у них льоду, снігу, мерзлих грудок та льодового нальоту.

8. Вода для приготування бетонів із добавкою «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» і для догляду за ними повинна задовольняти вимоги ГОСТ 23732.

1. Застосування добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» дозволяє досягти таких показників у порівнянні з бетоном без добавок:

 • забезпечити незамерзання суміші при температурі не нижче за -25оС на час від її виготовлення до початку обігріву за умови дотримання п. 5.4. Цих рекомендацій;
 • забезпечити набирання міцності 30% і більше від марочної у
  28-добовому віці бетону без застосування обігріву (міцність  на стиск зразків «холодного» бетону визначається після відтавання в нормальних умовах протягом 24 годин).

2. Застосування добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» разом із суперпластифікаторами фірми «ПОЛІПЛАСТ»  дозволяє додатково досягти таких показників у порівнянні з бетоном без добавок:

 • збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П5;
 • знизити кількість води затворення до 20% (у рівнорухливих сумішах);
 • в 1,5–1,6 рази збільшити зчеплення бетону із закладною арматурою і металовиробами.

1. Підбір складу бетону з добавкою «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ»  полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або застосовуваних на виробництві складів із добавкою з урахуванням цілей максимального  забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші та бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» мають бути  приготовлені на тих самих заповнювачах і цементі, що прийняті при розрахунку складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону слід здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє вимоги проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу залученого  повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і визначенням оптимальної кількості.

4. Температура бетонної суміші, що готується, повинна призначатися будівельною лабораторією, виходячи з умов виробництва, тепловтрат при транспортуванні, а також техніко-економічних показників. Бетонну суміш із добавкою  «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» рекомендується готувати з температурою на виході зі змішувача від  15оС до 25оС.

5. Підбір складу бетону з добавкою «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ».

6. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій слід перевірити і за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

7. При застосуванні добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» для поліпшення технологічних характеристик та якості легкого бетону на функціонуючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» необхідно:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов;
 • експериментально перевірити щільність робочого розчину добавки.

2. При застосуванні добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» у технології бетонів поопераційний контроль за виробництвом слід здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші необхідно контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, при необхідності — повітровміст;
 • транспортування бетонних сумішей з ОК більше 15 см до місця укладання повинне здійснюватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока та виключає розшарування суміші, кількість перевантажень має бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту та амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості – морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Бетонну суміш із добавкою «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» можна перевозити в неутепленій тарі, але з обов’язковим захистом від атмосферних опадів і виморожуванння води.

4. Випробування бетонної суміші слід проводити за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогою ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Середня розрахункова температура твердіння бетону Дозування добавки в перерахунку на суху речовину,
в % від маси цементу
 до -5°С 0,5–0,9
 до -10°С 0,9–1,2
 до -15°С 1,2–1,5
 до -20°С 1,5–2,0
 до -25°С 2,0–2,5

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» до складу бетонної суміші можливо здійснювати разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення.

При використанні добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» разом із суперпластифікаторами фірми «поліпласт» необхідно змішати обидві добавки в розрахунковій кількості води затворення.

4. При приготуванні робочого розчину добавки слід дотримуватися таких вимог:

–  щільність виготовленого розчину необхідно визначати при температурі рідини 20оС;

–  при визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно     привести отримані дані до показників щільності при температурі 20оС (Додаток Б).

5. У таблиці 2 наведено орієнтовну залежність щільності водного розчину добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» від його концентрації (масової частки сухої речовини). Залежно від співвідношення компонентів у межах вимог ТУ 5745-052-58042865-2010 конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися. Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції.

Таблиця 2

Щільність розчину, г/см3 Концентрація, % вміст сухої речовини, г
В 1 л розчину в 1 кг розчину
1,01 8,6 86,9 86
1,02 9,8 100,0 98
1,03 10,9 112,3 109
1,04 12,1 125,8 121
1,05 13,2 138,6 132
1,06 14,4 152,6 144
1,07 15,5 165,9 155
1,08 16,7 180,4 167
1,09 17,8 194,0 178
1,10 19,0 209,0 190
1,11 20,2 233,1 202
1,12 21,3 238,6 213
1,13 22,4 253,1 224
1,14 23,6 269,0 236
1,15 24,8 285,2 248
1,16 25,9 300,4 259
1,17 27,1 317,1 271
1,18 28,2 332,8 282
1,19 29,4 349,9 294
1,20 30,5 366,0 305
1,21 31,7 383,6 317
1,22 32,8 400,2 328
1,23 34,0 418,2 340
1,24 35,1 435,2 351
1,25 36,3 453,8 363

6. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

7. Добавка  має зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче за -25°С. При випадковому замерзанні добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин повинен бути відігрітий до зникнення льоду, ретельно перемішаний та усереднений.

8. Гарантійний термін зберігання комплексної добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» – протягом 1 року від дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.7.7.

9. По завершенні гарантійного терміну добавка «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. Клас небезпеки  добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» не встановлено. За ступенем впливу на організм людини відповідно до ГОСТ 12.1.007 добавку «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» за основним компонентом нітрит-нітратом кальцію можна віднести до  речовин помірно небезпечних – 3-го класу небезпеки.

Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» і бетонних сумішей необхідно передбачати приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка «КРІОПЛАСТ ПРЕМІУМ» виявляє подразнювальну дію на слизові оболонки органів зору, дихання і незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору та дихання.

4. При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги БНіП III-4-80, БНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.