1. Добавка «КРІОПЛАСТ Р» є сумішшю протиморозного та повітровтягуючого компонентів із лігносульфонатами натрію.

2. Комплексна пластифікуюча добавка «КРІОПЛАСТ Р» може бути використана в умовах низьких розрахункових температур твердіння для:

– кладочних розчинів класів В5 і вище для кладки керамічної й силікатної цегли, а також бетонних блоків;

– дрібнозернистого бетону;

– штукатурних розчинів класів В3,5 і вище;

– конструкцій із легкого бетону на пористих заповнювачах класів В7,5 і вище.

3. Добавка «КРІОПЛАСТ Р» забезпечує стійке твердіння «теплих» і «холодних» розчинів при температурах до –20оС включно. Можливість використання добавки при більш низьких температурах визначається експериментально.

4. При укладанні розчинних сумішей у зимовий період слід дотримуватися таких положень:

– перед укладанням суміші необхідно видалити сніг і льодовий наліт із поверхні й до моменту укладання розчину захистити від атмосферних опадів;

– укладання суміші при снігопадах без облаштування спеціальних укриттів не допускається.

5. Добавка «КРІОПЛАСТ Р»:

– не викликає корозії арматури в розчині;

– не знижує захисних властивостей розчину стосовно сталевої арматури;

– не збільшує схильності до корозійного розтріскування;

– не сприяє утворенню висолів.

1. Добавка «КРІОПЛАСТ Р» випускається у формі водного розчину коричневого кольору, показники якості котрого мають відповідати вимогам ТУ 5745- 066-58042865-2011.

2. Для приготування розчинів із добавкою «КРІОПЛАСТ Р» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3. У якості дрібних заповнювачів слід застосовувати піски за ГОСТ 8736.

4. У якості крупних заповнювачів для легких бетонів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

5. Заповнювач має застосовуватися у відігрітому стані. При приготуванні розчинної суміші на мерзлому заповнювачі не допускається присутність у ньому льоду, снігу, мерзлих грудок і льодового нальоту.

6. Вода для приготування розчинів із добавкою «КРІОПЛАСТ Р» і для догляду за ними має відповідати вимогам ГОСТ 23732.

1. Застосування добавки «КРІОПЛАСТ Р» дозволяє досягти таких показників порівняно з розчином без добавок:

– забезпечити можливість виконання робіт до початку проведення активної теплової обробки в умовах розрахункових температур твердіння розчину не нижче –20оС;

– збільшити повітровміст розчинної суміші на 8% і більше при використанні в мінімальному дозуванні;

– знизити кількість води затворення від 10% (у рівнорухливих сумішах).

1. Підбір складу розчину з добавкою «КРІОПЛАСТ Р» полягає в коригуванні робочого розчину без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів розчинної суміші й розчину.

2. Дослідні заміси розчину з добавкою «КРІОПЛАСТ Р» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу без добавки.

3. Підбір складу розчину та дрібнозернистого бетону необхідно здійснювати будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності, рухливості або жорсткості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

4. Для розчинів із витратою цементу менше 300 кг/м3 рекомендується збільшення дозування на 30%.

5. Температура розчинних сумішей у момент використання має відповідати ГОСТ 28013.

6. Підбір складу розчину з добавкою «КРІОПЛАСТ Р» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «КРІОПЛАСТ Р».

7. Усі підібрані в лабораторії склади треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

8. При застосуванні добавки «КРІОПЛАСТ Р» для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на діючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

1. Добавка «КРІОПЛАСТ Р» постачається споживачам у вигляді водного розчину зі щільністю не менше 1,15 г/см3.

2. У виробничих умовах із рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем відповідно до вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано за температури навколишнього середовища вище 0ос у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «КРІОПЛАСТ Р» рекомендується:

– візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;

– порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

2. При застосуванні добавки «КРІОПЛАСТ Р» поопераційний контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

– при приготуванні розчинної суміші слід контролювати тривалість перемішування суміші, температуру, рухливість, повітровміст;

– транспортування розчинних сумішей із Пк понад 6 см до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;

– у затверділому розчині слід контролювати його міцність у контрольних зразках-кубах.

3. Розчинну суміш із добавкою «КРІОПЛАСТ Р» можна перевозити в неутепленій тарі, але з обов’язковим захистом від атмосферних опадів і виморожування води.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «КРІОПЛАСТ Р» представлено в Таблиці 1.

Таблиця 1

Середня розрахункова температура твердіння розчину Дозування добавки за товарним продуктом,

у % від маси цементу

 Від 00С до –100С 0,75
 Від –110С до –200С 1,5

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки, ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення добавки «КРІОПЛАСТ Р» у рідкому вигляді до складу розчинної суміші може здійснюватися:

– разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану розчинну суміш із часткою (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування.

4. При виробництві розчинної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

5. Добавка повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче –10°С. При випадковому замерзанні добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до зникнення льоду, ретельно перемішаний і усереднений.

6. Гарантійний термін зберігання комплексної добавки «КРІОПЛАСТ Р» у сухому й рідкому вигляді – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.5 і ТУ 5745- 066-58042865-2011.

7. Після закінчення гарантійного терміну добавка «КРІОПЛАСТ Р» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. Добавка «КРІОПЛАСТ Р» за ГОСТ 12.1.007 належить до речовин малонебезпечних – 4 клас небезпеки. Чинить слабку подразливу дію на шкіру та слизову оболонку очей. Сенсибілізуючої дії не виявлено.

Добавка «КРІОПЛАСТ Р» є дуже слаботоксичною речовиною для водних організмів. Введення добавки в розчинну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик розчину. Затверділий розчин із добавкою не виділяє токсичних речовин у повітряне середовище.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки «КРІОПЛАСТ Р» і розчинних сумішей необхідно передбачити приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка «КРІОПЛАСТ Р» чинить подразливу дію на слизові оболонки органів зору, дихання й незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, мають бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору й дихання.