1. Добавка «КРІОПЛАСТ РПС» є збалансованим комплексом пластифікуючого, повітровтягуючого та протиморозного компонентів.

2. Добавка «КРІОПЛАСТ РПС» може бути використана в умовах низьких розрахункових температур твердіння для:

– кладочних розчинів для кладки керамічної й силікатної цегли, а також бетонних блоків;

– штукатурних розчинів.

3. Добавка «КРІОПЛАСТ РПС» забезпечує стійке твердіння «теплих» і «холодних» розчинів при температурах до –20оС включно. Можливість використання добавки при більш низьких температурах визначається експериментально.

4. При роботі з розчинними сумішами в зимовий період слід дотримуватися вимог відомчих норм і правил.

5. Добавка «КРІОПЛАСТ РПС» не сприяє утворенню висолів.

1. Добавка «КРІОПЛАСТ РПС» випускається у формі водного розчину темно-коричневого кольору зі щільністю не менше 1,19 г/см3, показники якості котрого мають відповідати вимогам ТУ 5745-088-58042865-2014.

2. Для приготування розчинів із добавкою «КРІОПЛАСТ РПС» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266.

Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3. У якості дрібних заповнювачів слід застосовувати піски за ГОСТ 8736.

4. Заповнювач має застосовуватися у відігрітому стані. При приготуванні розчинної суміші на мерзлому заповнювачі не допускається присутність у ньому льоду, снігу, мерзлих грудок і льодового нальоту.

5. Вода для приготування розчинів із добавкою «КРІОПЛАСТ РПС» має відповідати вимогам ГОСТ 23732.

1. Застосування добавки «КРІОПЛАСТ РПС» порівняно з розчином без добавок дозволяє:

– забезпечити набрання розчином міцності без застосування зовнішнього обігріву в умовах розрахункових температур твердіння розчину не нижче –20оС;

– збільшити вміст повітря в розчинній суміші до 15% залежно від дозування;

– збільшити рухливість розчинної суміші;

– одержати високу зв’язність і стійкість до розшарування розчинних сумішей;

– підвищити міцність зчеплення розчину з основою;

– знизити кількість води затворення до 15% (у рівнорухливих сумішах);

– за умови незамерзання розчинної суміші підвищити її збережуваність на термін не менше 5 годин.

2. Для збільшення часу незамерзання розчинної суміші в умовах низьких від’ємних температур рекомендується додатково вводити в розчинну суміш солі-антифризи.

3. Застосування добавки «КРІОПЛАСТ РПС» разом із солями-антифризами дозволяє:

– знизити температуру замерзання розчинної суміші (до –10°С), збільшивши тривалість виконання будівельних робіт;

– підвищити кінцеві характеристики міцності.

4. У якості солей-антифризів можуть застосовуватися:

– нітрит натрію у вигляді водного розчину за ГОСТ 19906-74* і ТУ 38-10274-79 – «Натрій азотистокислий (нітрит натрію) у розчині»;

– форміат натрію у вигляді порошку або водного розчину.

1. Підбір складу розчину з добавкою «КРІОПЛАСТ РПС» полягає в коригуванні робочого складу без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів розчинної суміші й розчину.

2. Дослідні заміси розчину з добавкою «КРІОПЛАСТ РПС» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу без добавки.

3. Підбір складу розчину слід здійснювати будь-яким загальноприйнятим методом що відповідає вимогам проекту щодо міцності, рухливості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

4. Для розчинів із витратою цементу менше 300 кг/м3 рекомендується збільшення дозування на 30%.

5. Температура розчинних сумішей у момент використання має відповідати ГОСТ 28013.

6. Підбір складу розчину з добавкою «КРІОПЛАСТ РПС» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «КРІОПЛАСТ РПС».

7. Усі підібрані в лабораторії склади треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «КРІОПЛАСТ РПС» рекомендується:

– візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;

– порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

2. При застосуванні добавки «КРІОПЛАСТ РПС» поопераційний контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

– при приготуванні розчинної суміші слід контролювати тривалість перемішування суміші, температуру, рухливість, повітровміст;

– транспортування розчинних сумішей із Пк понад 6 см до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;

– у затверділому розчині необхідно контролювати його міцність у контрольних зразках-кубах.

3. Розчинну суміш із добавкою «КРІОПЛАСТ РПС» можна перевозити в неутепленій тарі, але з обов’язковим захистом від атмосферних опадів і виморожування води.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «КРІОПЛАСТ РПС» представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Середня розрахункова температура твердіння розчину Дозування добавки за товарним продуктом,
у % від маси цементу
 Від –00С до –100С 0,85÷1,15
 Від –110С до –200С 1,2÷1,7

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки, ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення добавки «КРІОПЛАСТ РПС» до складу розчинної суміші здійснюється разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення. Солі-антифризи та добавка «КРІОПЛАСТ РПС» вводяться роздільно.

4. Кількість солі-антифризу в цементних розчинах призначають у % від маси цементу залежно від середньодобової температури в період укладання розчину. Рекомендовані дозування (згідно з ВСН 159-81 «Інструкція із застосування добавок у цементних розчинах при зведенні житлових і громадських будівель у зимових і літніх умовах» і ФН-С «Рекомендації із застосування бетону із протиморозною добавкою форміату натрію-сирцю». – М.: НДІЗБ, 1997) наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Температура повітря, °С Кількість у % від маси цементу за сухою речовиною
Нітрит натрію Форміат натрію
 до –5…–10 5 2÷3
–11…–15 7 4
–16…–20 10

5. При виробництві розчинної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

6. Добавка повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче –10°С. При випадковому замерзанні добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до зникнення льоду, ретельно перемішаний і усереднений.

7. Гарантійний термін зберігання комплексної добавки «КРІОПЛАСТ РПС» – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.7.6 і ТУ 5745-088-58042865-2014.

8. Після закінчення гарантійного терміну добавка «КРІОПЛАСТ РПС» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. За ступенем впливу на організм людини відповідно до ГОСТ 12.1.007 за основним компонентом (метиленбіснафталінсульфонат натрію) добавку можна віднести до 3-го класу небезпеки.

Введення добавки в розчинну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик розчину. Затверділий розчин із добавкою не виділяє токсичних речовин у повітряне середовище.

2. У відділеннях приготування добавки «КРІОПЛАСТ РПС» необхідно передбачити приточно-витяжну вентиляцію.

3. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, мають бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору й дихання.