1. Добавка «КРІОПЛАСТ СП15-1» є сумішшю поліметиленнафталінсульфонату натрію та форміату натрію. Може містити антиспінювач.

2. Комплексна пластифікуюча добавка «КРІОПЛАСТ СП15-1» може бути використана в умовах низьких розрахункових температур твердіння бетону для:

 • виготовлення важкого та легкого конструкційного бетону при зведенні монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій;
 • зведення монолітних частин збірно-монолітних конструкцій і замонолічуванні стиків цих конструкцій.

3. Добавка «КРІОПЛАСТ СП15-1» забезпечує стійке твердіння «теплих» та «холодних» бетонів при температурах не нижче за -15оС.

4. Добавка «КРІОПЛАСТ СП15-1» вводиться до складу бетонної суміші в таких випадках:

 • для запобігання замерзанню бетонної суміші при зведенні монолітних і збірно-монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій до початку активної теплової обробки (у тому числі – при використанні електропрогріву) або термосного витримування;
 • в умовах неопалюваного полігону при виготовленні монолітних і збірно-монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій для набирання 30% міцності бетону у віці 28 діб від марочної при розрахунковій температурі твердіння не нижче за -15оС.

5. При   веденні     монолітного      будівництва необхідно дотримувати   вимог  БНіП 3.03.01. Зокрема, на випадок замерзання бетону мають бути передбачені заходи щодо забезпечення набирання ним міцності не менше 20% від проектної.

6. При укладанні бетонних сумішей у зимовий період слід дотримуватися таких правил:

 • перед укладанням бетонної суміші необхідно видалити сніг і льодовий наліт із раніше укладеного бетону, опалубки та арматури (механічно, стисненим повітрям, газовими пальниками); підготовлену для бетонування конструкцію до укладання бетону необхідно захистити від атмосферних опадів;
 • укладання бетонної суміші слід вести безупинно, у випадку виникнення перерв у бетонуванні поверхню бетону необхідно накривати й утеплювати;
 • укладання бетонної суміші при снігопадах без облаштування спеціальних укриттів не допускається.

7. Добавку «КРІОПЛАСТ СП15-1» не рекомендується застосовувати:

 • у конструкціях і транспортних спорудженнях, що перебувають під дією постійного електричного струму;
 • у попередньо напружених конструкціях, армованих сталлю класів
  Ат-III, Ат-IVС; Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, А-IV, А-V, що експлуатуються в агресивних середовищах.

8. Для переднапружених залізобетонних конструкцій, виготовлених із бетонних сумішей з добавкою «КРІОПЛАСТ СП15-1» і призначених для експлуатації в агресивних середовищах, слід застосовувати стрижневу термомеханічно зміцнену арматуру класів Ат-IVК, Ат-VК.

9.  Допускається застосування добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» при виготовленні збірних залізобетонних конструкцій в якості прискорювача твердіння бетону при температурах не вище 85оС.

10. Добавка «КРІОПЛАСТ СП15-1»:

 • не викликає корозії арматури в бетоні;
 • не знижує захисних властивостей бетону стосовно сталевої арматури;
 • не збільшує схильності до корозійного розтріскування;
 • не сприяє утворенню висолів.

1. Добавка «КРІОПЛАСТ СП15-1» випускається у формі водорозчинного порошку світло-коричневого кольору або водного розчину темно-коричневого кольору, чиї показники якості мають відповідати вимогам ТУ 5870-008-58042865-05.

2. Для готування бетонів з добавкою «КРІОПЛАСТ СП15-1» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам  ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40оС) через іхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. У якості крупних заповнювачів для легкого бетону слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 та ГОСТ 25820.

6. У якості дрібних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати піски за ГОСТ 8736.

7. Заповнювачі для бетону мають застосовуватися у відігрітому стані. При готуванні бетонної суміші на мерзлих заповнювачах не допускається присутність у них льоду, снігу, мерзлих грудок і льодового нальоту.

8. Вода для готування бетонів із добавкою «КРІОПЛАСТ СП15-1» та догляду за ними повинна задовольняти вимоги ГОСТ 23732.

1. Застосування добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» дозволяє досягти таких показників у порівнянні з бетоном без добавки:

 • забезпечити можливість бетонування до початку проведення активної теплової обробки в умовах розрахункових температур твердіння бетону не нижче за -15оС;
 • забезпечити набирання міцності 30% і більше від марочної у
  28-добовому віці бетону без застосування теплової обробки (міцність  на стиск зразків «холодного» бетону визначається після відтавання в нормальних умовах протягом 24 годин);
 • збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П5.

2. У таблиці 1 наведено кінетику твердіння бетону класів за міцністю на стиск В35-В40 при різній середній розрахунковій температурі твердіння у процесі бетонування конструкцій у природних  умовах.

Таблиця 1

Середня розрахункова температура твердіння бетону Міцність бетону на стиск у %

від проектної, у віці, діб

3 7 28
-5°С 8 – 12 15 – 22 30 – 35
-10°С 5 – 10 15 – 20 30 – 35
-15°С 5 – 7 15 – 17 27 – 33

 Таблицю складено на підставі даних, отриманих у результаті підбору складу бетону класів за міцністю на стиск В35–В40 (із використанням цементу ПЦ 500 Д0). Для інших класів бетонів дані Таблиці 1 мають обов’язково уточнюватися щодо цементу і заповнювачів, які використовуються.

Масу добавки, що вводиться, слід уточнювати експериментально в лабораторних умовах на підставі рекомендованих дозувань згідно з Таблицею 1 цих рекомендацій.

Після витримування в умовах негативних температур бетон із добавкою «КРІОПЛАСТ СП15-1» при подальшому природному твердінні протягом 28 діб набуває проектної міцності.

1. Підбір складу бетону з добавкою «КРІОПЛАСТ СП15-1»  полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або застосовуваних на виробництві складів із добавкою з урахуванням цілей максимального  забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші та бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «КРІОПЛАСТ СП15-1» мають бути  приготовлені на тих самих заповнювачах і цементі, що прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону слід здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє вимоги проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу залученого повітря або інших показників, із подальшним його коригуванням і визначенням оптимальної кількості.

4. Для бетонів із витратою цементу менше, ніж 350 кг на 1 м3, при температурі -15°С оптимальна кількість добавки підбирається експериментально в лабораторних умовах.

5. Температура бетонної суміші, що готується, має призначатися будівельною лабораторією, виходячи з умов виробництва, тепловтрат при транспортуванні, а також техніко-економічних показників. Бетонну суміш із добавкою  «КРІОПЛАСТ СП15-1» рекомендується готувати з температурою на виході зі змішувача від  15оС до 25оС.

6. Підбір складу бетону з добавкою «КРІОПЛАСТ СП15-1» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1».

7. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій слід перевірити і за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

8. При застосуванні добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на функціонуючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

1. Добавка «КРІОПЛАСТ СП15-1» вводиться в бетонну суміш у вигляді водного розчину робочої концентрації. Постачання добавки в рідкому виді проводиться з концентрацією розчину не менше 30%.

2. У виробничих умовах готують водний розчин робочої концентрації із сухої або рідкої форми добавки. Робоча концентрація обирається споживачем, виходячи з вимог технології, умов застосування і зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано при температурі навколишнього середовища вище 0оС у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

4. При приготуванні робочого розчину добавки із сухої форми необхідно дотримуватися таких вимог:

– для кращого розчинення слід вводити добавку у воду невеликими дозами при інтенсивному перемішуванні;

–  оптимальна температура для розчинення становить 40оС–60оС;

–  щільність виготовленого розчину слід визначати при температурі рідини 20оС;

–  при визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно     привести отримані дані у відповідність із показниками щільності при температурі 20оС(Додаток Б).

5. У таблиці 2 наведено орієнтовну залежність щільності водного розчину добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» від його концентрації (масової частки сухої речовини). Залежно від співвідношення компонентів у межах вимог ТУ 5870-008-58042865-05 конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися. Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції.

Таблиця 2

Щільність, г/см3 Концентрація водного розчину добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» (рідкий), приготованого на ФТП, % Концентрація водного розчину добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» (рідкий і сухий),  приготованого на форміаті натрію, %
1,10 25,2 11,5
1,11 26,4 13,5
1,12 27,5 15,4
1,13 28,6 17,3
1,14 29,7 19,2
1,15 30,8 21,0
1,16 31,9 23,0
1,17 33,0 25,0
1,18 34,2 26,8
1,19 35,2 28,7
1,20 36,4 30,6
1,21 37,5 32,5

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» необхідно:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1», наведені в документі про якість, із вимогами технічних   умов ;
 • експериментально перевірити щільність робочого розчину добавки.

2. При застосуванні добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» в технології бетонів поопераційний контроль над виробництвом слід здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші необхідно контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, при необхідності — повітровміст;
 • транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК більше 15 см) до місця укладання повинне здійснюватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока та виключає розшарування суміші, кількість перевантажень має бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту та амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості – морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Бетонну суміш із добавкою «КРІОПЛАСТ СП15-1» можна перевозити в неутепленій тарі, але з обов’язковим захистом від атмосферних опадів і вимерзання води.

4. Випробування бетонної суміші слід проводити за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон  дозувань добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Середня розрахункова температура твердіння бетону Дозування добавки в перерахунку на суху речовину,
в % від маси цементу
 до -5°С 1,0–1,5
 до -10°С 2,0–2,5
 до -15°С 3,0–3,5

При використанні в якості водоредукуючої добавки діапазон дозувань становить 3–3,5 % від маси цементу в перерахунку на суху речовину.

2. Допускається зниження дозувань добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» на 0,5% при використанні якісного прогріву.

3. Дозування добавки має здійснюватися  з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

4. Введення добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» у рідкому вигляді до складу бетонної суміші можливо здійснювати:

–  разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із частиною (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект.

5. Можливо введення добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» до складу бетонної суміші в порошкоподібному вигляді, що здійснюється разом із сухими складовими за умови їх ретельного  спільного перемішування.

6. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

7. Добавка «КРІОПЛАСТ СП15-1» у вигляді водного розчину має зберігатися в ємностях (у тому числі – неутеплених), захищених від потрапляння опадів, та в умовах, що виключають кристалізацію і заморожування розчину. Розчин добавки  30% концентрації  може зберігатися при температурі
до -10оС у металевих ємностях і при температурі до -15оС у пластмасових ємностях. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до температури вище за +10°С, ретельно перемішаний до повного  розчинення осаду та усереднений. Добавка у формі порошку повинна зберігатися в непошкодженій  упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях.

8. Гарантійний термін зберігання добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» в сухому  і рідкому вигляді — протягом 1 року від дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.7.

9. По завершенні гарантійного терміну добавка «КРІОПЛАСТ СП15-1» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ,  може бути використана у виробництві.

1. Добавка «КРІОПЛАСТ СП15-1» є речовиною помірно небезпечною і відноситься до 3-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки «КРІОПЛАСТ СП15-1» і бетонних сумішей необхідно передбачати приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка у формі порошку – речовина займиста (температура самозаймання аерозависі становить 615ºС). У приміщенні, де проводяться роботи з порошкоподібною  добавкою «КРІОПЛАСТ СП15-1», не рекомендується користуватися відкритим вогнем і здійснювати електрозварювальні роботи.

4. Добавка «КРІОПЛАСТ СП15-1» виявляє подразнювальну дію на слизові оболонки органів зору, дихання і незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору та дихання.

5.  При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги БНіП III-4-80, БНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.