1. Основу добавки «ЛІНАМІКС ПК» становить суміш на основі поліоксиетиленових похідних полікарбонових кислот і поліетиленгліколю.

2. Раціональною сферою застосування добавки «ЛІНАМІКС ПК» є приготування товарного бетону.

3. Можливе застосування добавки «ЛІНАМІКС ПК» при зведенні масивних монолітних конструкцій задля затримки тепловиділення при твердінні бетону.

4. Добавка «ЛІНАМІКС ПК» може застосовуватися для виробництва й виготовлення:

– товарних бетонів;

– монолітних бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій із важкого і дрібнозернистого бетону класу В20 і вище, що твердіють у нормальних умовах або із застосуванням електропрогріву;

– монолітних бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій із бетону на пористих заповнювачах;

– будівельних розчинів.

5. Пластифікування бетонних сумішей рекомендується застосовувати в густоармованих конструкціях у тонкостінних конструкціях і в конструкціях зі складною конфігурацією.

6. Водоредукування бетонних сумішей (зниження водоцементного відношення) рекомендується застосовувати в залізобетонних конструкціях, до яких висуваються високі вимоги щодо міцності, водонепроникності, морозостійкості, опору корозійним впливам тощо.

7. При приготуванні конструкційних легких бетонів класів за міцністю на стиск В7,5- В40 добавку «ЛІНАМІКС ПК» рекомендується застосовувати для підвищення рухливості бетонної суміші, збільшення збережуваності бетонної суміші, підвищення міцності бетону, зниження витрат цементу.

8. Доцільність застосування добавки «ЛІНАМІКС ПК» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їхньому виготовленні й експлуатації.

9. Добавка «ЛІНАМІКС ПК» не знижує захисних властивостей бетону стосовно сталевої арматури (Висновок НДІЗБ про вплив добавки «ЛІНАМІКС ПК» на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури), не порушує пасивного стану сталевої арматури в бетоні.

1. Добавка «ЛІНАМІКС ПК» випускається у формі водного розчину коричневого кольору для типу 1 і водного розчину від світло-жовтого до світло-коричневого кольору для типу 2, показники якості котрого мають відповідати вимогам ТУ 5745-033-58042865-2008 зі зміною №1.

2. Для приготування бетонів із добавкою «ЛІНАМІКС ПК» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3.  Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

6. Для легких бетонів у якості крупних заповнювачів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

7. Вода, що застосовується для виготовлення бетонів із добавкою «ЛІНАМІКС ПК» і для догляду за ними, має відповідати ГОСТ 23732.

1. Використання добавки «ЛІНАМІКС ПК» дозволяє:

– забезпечити збереження рухливості бетонної суміші протягом не менше 2 годин;

– збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П5 без зниження міцності впродовж усіх термінів твердіння, починаючи із 3-добового віку (при незмінному вмісті води й цементу);

– знизити витрати цементу від 21% і більше (у рівнорухливих сумішах);

– одержати бетони з підвищеною водонепроникністю, морозостійкістю (у рівнорухливих сумішах);

– в 1,5-1, 6 рази збільшити зчеплення бетону із закладною арматурою й металовиробами;

– скоротити час та енергетичні затрати на вібрування бетонної суміші.

1. Підбір складу бетону з добавкою «ЛІНАМІКС ПК» полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші й бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «ЛІНАМІКС ПК» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

4. Підбір складу бетону з добавкою «ЛІНАМІКС ПК» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ЛІНАМІКС ПК».

5. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів виробів і конструкцій треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

1. Добавка «ЛІНАМІКС ПК» постачається споживачам у вигляді водного розчину зі щільністю розчину для типу 1 – не менше 1,08 г/см3, для типу 2 – не менше 1,03 г/см3.

2. У виробничих умовах із добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем відповідно до вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано за температури навколишнього середовища вище 0ос у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розбавлення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

4. Щільність приготованого розчину необхідно визначати при температурі рідини 20оС. При визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно привести її до щільності при температурі 20оС (Додаток Б).

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ЛІНАМІКС ПК» рекомендується:

– візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;

– порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

2. При застосуванні добавки «ЛІНАМІКС ПК» у технології бетонів контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

– при приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість її перемішування, температуру, рухливість, збережуваність бетонної суміші, за необхідності – повітровміст;

– транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК понад 15 см) до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;

– при укладанні бетонних сумішей рекомендується контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;

– при твердінні бетонів рекомендується контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3.  Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Залежно від вимог до бетону, рекомендований діапазон дозувань добавки «ЛІНАМІКС ПК» становить для обох типів добавки
0,3-2,5% за товарним продуктом від маси цементу.

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості.

3. Введення добавки «ЛІНАМІКС ПК» у рідкому вигляді до складу бетонної суміші може здійснюватися:

– разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із часткою (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;

– поступово і невеликими частинами, із забезпеченням суворого контролю над кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

4. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

5. Добавка «ЛІНАМІКС ПК» повинна зберігатися в закритих ємностях. Не допускати заморожування продукту.

6. Гарантійний термін зберігання добавки «ЛІНАМІКС ПК» – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.5 і ТУ 5745-033-58042865-2008 зі зміною №1.

7. Після закінчення гарантійного терміну добавка «ЛІНАМІКС ПК» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості й, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. Добавка «ЛІНАМІКС ПК» є речовиною малонебезпечною й належить до 4-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі та стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою не виділяє токсичних речовин у повітряне середовище.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки «ЛІНАМІКС ПК» і бетонних сумішей необхідно передбачити приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка «ЛІНАМІКС ПК» чинить подразливу дію на слизові оболонки органів зору, дихання й незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, мають бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору й дихання.

4. При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги СНіП ІІІ-4-80, СНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.

.