Пластифікуюча повітровтягуюча добавка з тривалою збережуваністю легкоукладальності

1. Загальні положення

1.1 Ці Рекомендації регламентують застосування добавки для будівельних розчинів «ЛІНАМІКС Р» (далі – добавка «ЛІНАМІКС Р») за ТУ 5745-087-58042865-2014.

1.2 За своїми споживчими властивостями «ЛІНАМІКС Р» відповідає вимогам ГОСТ 24211 для добавок, що збільшують повітровміст.

1.3 Добавка «ЛІНАМІКС Р» є сумішшю модифікованого лігносульфонату натрію та повітровтягуючого компонента.

2. Сфера застосування

2.1 Сферою застосування добавки «ЛІНАМІКС Р» є виробництво:

 • кладочних розчинів для кладки керамічної та силікатної цегли, а також бетонних блоків;
 • штукатурних розчинів;
 • конструкцій із легкого бетону на пористих заповнювачах класів В7,5 і вище.

2.2 Можливе використання добавки «ЛІНАМІКС Р» при виготовленні виробів і конструкцій із легкого бетону в будівництві різного призначення.

2.3 Доцільність застосування добавки «ЛІНАМІКС Р» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві розчину, легкого бетону.

2.4 Добавка «ЛІНАМІКС Р» не порушує пасивного стану сталевої арматури.

3. Вимоги до матеріалів

3.1 Добавка «ЛІНАМІКС Р» випускається у формі водорозчинного порошку жовто-коричневого кольору або водного розчину коричневого кольору, показники якості котрих мають відповідати вимогам ТУ 5745-087-58042865-2014.

3.2 Для приготування розчинів із добавкою «ЛІНАМІКС Р» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266.

Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3.3 Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

3.4 У якості крупних заповнювачів для легких бетонів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

3.5 Вода, що застосовується для виготовлення розчинів і бетонів із добавкою «ЛІНАМІКС Р» та для догляду за ними, має відповідати ГОСТ 23732.

4. Ефективність застосування

4.1 Застосування добавки «ЛІНАМІКС Р» дозволяє досягти таких показників:

 • збільшення вмісту повітря в розчинній суміші на 5-15%;
 • збільшення рухливості розчинної суміші;
 • можливість регулювання живучості;
 • одержання розчинних сумішей зі збережуваністю 24-48 годин при використанні максимальних дозувань;
 • одержання високої зв’язності та стійкості до розшарування розчинних сумішей;
 • підвищення міцності зчеплення розчину з основою.

4.2 У легких бетонах добавка «ЛІНАМІКС Р» застосовується з метою зменшення водовмісту бетонної суміші, приготованої на дрібних пористих заповнювачах із підвищеною водопотребою.

5. Проектування та підбір складу бетону

5.1 Підбір складу розчину з добавкою «ЛІНАМІКС Р» полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів розчинної суміші.

5.2 Дослідні заміси розчину з добавкою «ЛІНАМІКС Р» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу розчину без добавки.

5.3 Підбір складу розчину необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності розчину, легкоукладальності, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

5.4 Підбір складу розчину з добавкою «ЛІНАМІКС Р» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ЛІНАМІКС Р».

5.5 Усі підібрані в лабораторії склади розчинів треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

5.6 При застосуванні добавки «ЛІНАМІКС Р» для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на діючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

6. Приготування водного розчину

6.1 Добавка «ЛІНАМІКС Р» постачається споживачам у вигляді порошку або водного розчину зі щільністю не менше 1,16 г/см3.

6.2 У виробничих умовах із рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем відповідно до вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

6.3 Готувати розчин добавки бажано за температури навколишнього середовища вище 0ос у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

6.4 При приготуванні робочого розчину добавки із сухої форми слід дотримуватися таких вимог:

 • для кращого розчинення слід дозувати добавку у воду при інтенсивному перемішуванні;
 • оптимальна температура для розчинення становить 400С– 600С;
 • щільність приготованого розчину має перебувати в діапазоні 1,16-1,18 г/см3;
 • щільність приготованого розчину необхідно визначати при температурі рідини 20оС;
 • при визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно привести її до щільності при температурі 200С (Додаток Б).

7. Контроль якості

7.1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ЛІНАМІКС Р» рекомендується:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

7.2 При застосуванні добавки «ЛІНАМІКС Р» у технології поопераційний контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні розчинної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування розчинної суміші, температуру, рухливість, повітровміст;
 • транспортування високорухливих розчинних сумішей (із Пк понад 8 см) до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;
 • у затверділому розчині рекомендується контролювати його міцність у контрольних зразках та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо.

7.3 Випробування розчинної суміші слід здійснювати за ГОСТ 5802 не пізніше, ніж через 10 хвилин після відбору проби.

8. Дозування і зберігання

8.1 Рекомендований діапазон дозувань добавки «ЛІНАМІКС Р» становить 0,3-0,9% за товарним продуктом від маси в’яжучої речовини.

Можливе розширення діапазону дозувань з обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки відповідно до методів, визначених ГОСТ 30459. Приклад розрахунків кількості добавки, що вводиться в розчинну суміш, наведено в Додатку А.

8.2 Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. Перед використанням розчин добавки рекомендується перемішати.

8.3 Добавка «ЛІНАМІКС Р» вводиться до складу розчинної суміші разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення.

8.4 При виробництві розчинної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

8.5 Добавка «ЛІНАМІКС Р» у формі водного розчину повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче 0°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до зникнення льоду, ретельно перемішаний і усереднений. Добавка у формі порошку зберігається в непошкодженій упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях.

8.6 Гарантійний термін зберігання добавки «ЛІНАМІКС Р» – 1 рік із дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.5 і ТУ 5745-087-58042865-2014.

8.7 Після закінчення гарантійного терміну добавка «ЛІНАМІКС Р» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

9. Вимоги безпеки

9.1. Добавка «ЛІНАМІКС Р» відповідно до ГОСТ 12.1.007 належить до речовин малонебезпечних – 4 клас небезпеки. Для водних організмів добавка «ЛІНАМІКС Р» є малотоксичною речовиною.

9.2 Добавка у формі водного розчину є пожежо- і вибухобезпечною. Добавка у формі порошку – речовина займиста.

9.3 Добавка «ЛІНАМІКС Р» чинить подразливу дію на слизову оболонку очей, при нанесенні на шкіру не чинить подразливої дії. Сенсибілізуючої та шкірно-резорбтивної дії не виявлено. При роботі з добавкою необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту відповідно до типових галузевих норм: для захисту органів зору – ГОСТ 12.4.230.1; для захисту шкірних покривів – ГОСТ 12.4.103; для захисту органів дихання – ГОСТ 12.4.034.