Сповільнюють тужавлення бетонної суміші добавки (тип 1, тип 2, тип 3) на основі модифікованого крохмалю і солей гідроксікарбонових кислот. Раціональної областю застосування добавки є приготування товарного бетону, а також використання при зведенні масивних монолітних конструкцій з метою зниження або уповільнення тепловиділення при твердненні бетону. Рекомендовано використання сповільнювача Лінамікс РС спільно з пластифицирующими добавками на будь-якій основі.

1. Загальні положення

1.1 Ці рекомендації регламентують застосування добавки для бетонів і будівельних розчинів із вираженим ефектом підвищення збережуваності рухливості «ЛІНАМІКС РС» (далі – добавка «ЛІНАМІКС РС») за ту 5745-051-58042865-2010.

1.2 Добавка «ЛІНАМІКС РС» випускається у трьох типах. Перевага використання конкретного типу добавки «ЛІНАМІКС РС» визначається хіміко-мінералогічним і речовинним складом цементів .

1.3 За своїми споживчими властивостями добавка «ЛІНАМІКС РС» відповідає вимогам ГОСТ 24211 для  добавок, що регулюють збережуваність рухливості.

1.4 Добавка «ЛІНАМІКС РС» є складами на основі модифікованого крохмалю та солі гідроксикарбонової кислоти.

2. Сфера застосування

2.1 Раціональною областю застосування добавки «ЛІНАМІКС РС» є приготування товарного бетону. Рекомендовано використання сповільнювача «ЛІНАМІКС РС» разом із пластифікуючими добавками на будь-якій основі.

2.2 Рекомендується застосування добавки «ЛІНАМІКС РС» при зведенні масивних монолітних конструкцій із метою сповільнення тепловиділення при  твердінні бетону.

2.3 Добавка «ЛІНАМІКС РС» застосовується для виробництва та виготовлення:

 • товарних бетонів;
 • монолітних бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій із важкого і дрібнозернистого бетону класу В20 і вище, що твердіють у нормальних умовах або із застосуванням електропрогріву;
 • монолітних бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій із бетону на пористих заповнювачах;
 • будівельних розчинів;
 • легких та теплоізоляційних бетонів.

2.4 Доцільність застосування добавки «ЛІНАМІКС РС» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їх виготовленні та експлуатації.

2.5 Добавка «ЛІНАМІКС РС» не порушує пасивного стану сталевої арматури у бетоні.

3. Вимоги до матеріалів

3.1 Добавка «ЛІНАМІКС РС» випускається у формі водного розчину такого кольору:

тип 1 – від безбарвного до жовтого;

тип 2 – від коричневого до чорного;

тип 3 – від безбарвного до жовтого.

Показники  якості добавки повинні задовольняти вимоги ТУ 5745-051-58042865-2010.

3.2 Для приготування бетонів із добавкою «ЛІНАМІКС РС» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 30515, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3.3 Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°С) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

3.4 У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

3.5 У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

3.6 Для легких бетонів у якості крупних заповнювачів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

3.7 Вода, що застосовується для виготовлення бетонів із добавкою «ЛІНАМІКС РС» та для догляду за ними, має відповідати ГОСТ 23732.

4. Ефективність застосування

4.1  Використання добавки «ЛІНАМІКС РС» усіх типів дозволяє:

 • забезпечити збільшення збережуваності рухливості бетонної суміші в 1,5 рази і більше по відношенню до складу без добавки;
 • уникнути зниження міцності в усі строки твердіння, починаючи із
  3-добового віку (при незмінному вмісті води та цементу).

5. Проектування та підбір складу бетону

5.1 Підбір складу бетону з добавкою «ЛІНАМІКС РС»  полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або застосовуваних на виробництві складів із добавкою з урахуванням цілей максимального  забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші та бетону.

5.2 Дослідні заміси бетону з добавкою «ЛІНАМІКС РС» мають бути приготовлені  на тих самих заповнювачах і цементі, що прийняті при розрахунку складу бетону без добавки.

5.3 Підбір складу бетону слід здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє  вимоги проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу залученого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

5.4 Підбір складу бетону з добавкою «ЛІНАМІКС РС» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ЛІНАМІКС РС».

5.5 Усі підібрані в лабораторії склади бетонів виробів і конструкцій слід перевірити та за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

6. Приготування водного розчину

6.1 Добавка «ЛІНАМІКС РС» постачається споживачам у вигляді водного розчину.

6.2 У виробничих умовах із рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем, виходячи з вимог технології, умов застосування і зручності у використанні.

6.3 Готувати розчин добавки бажано при температурі навколишнього середовища вище 0оС у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

6.4 Щільність виготовленого розчину необхідно визначати при температурі рідини 20оС. При визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно привести отримані дані у відповідність із показниками щільності при температурі 20оС (Додаток Б).

6.5 У таблиці 1, 2 и 3 наведені орієнтовні залежності щільності водного розчину добавки «ЛІНАМІКС РС» від його концентрації (масової частки сухої речовини). Залежно від співвідношення компонентів у межах вимог ТУ 5745-051-58042865-2010 конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися. Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції.

Таблиця 1

ЛІНАМІКС РС тип 1

Щільність, кг/л, при 200с Масова частка

сухої речовини, %

вміст  сухої речовини в г
В 1 літрі розчину В 1 кг розчину
1,01 5,8 58,8 58,3
1,02 7,3 74,2 72,7
1,03 8,7 89,8 87,2
1,04 10,2 105,7 101,7
1,05 11,6 121,9 116,1
1,06 13,1 138,4 130,6
1,07 14,5 155,2 145,0
1,08 16,0 172,3 159,5
1,09 17,4 189,6 174,0
1,10 18,8 207,3 188,4
1,11 20,3 225,2 202,9
1,12 21,7 243,5 217,4
1,13 23,2 262,0 231,8
1,14 24,6 280,8 246,3
1,15 26,1 299,9 260,8
1,16 27,5 319,3 275,2
1,17 29,0 338,9 289,7

 

Таблиця 2

ЛІНАМІКС РС тип 2

Щільність, кг/л, при 200с Масова частка

сухої речовини, %

вміст  сухої речовини в г
В 1 літрі розчину В 1 кг розчину
1,01 1,8 18,5 18,3
1,02 3,5 36,2 35,5
1,03 5,3 54,2 52,6
1,04 7,0 72,5 69,7
1,05 8,7 91,2 86,8
1,06 10,4 110,2 104,0
1,07 12,1 129,6 121,1
1,08 13,8 149,3 138,2
1,09 15,5 169,3 155,4
1,10 17,2 189,7 172,5
1,11 19,0 210,5 189,6
1,12 20,7 231,6 206,7
1,13 22,4 253,0 223,9
1,14 24,1 274,7 241,0
1,15 25,8 296,9 258,1
1,16 27,5 319,3 275,3
1,17 29,2 342,1 292,4

 

Таблиця 3

ЛІНАМІКС РС тип 3

Щільність, кг/л, при 200с Масова частка

Сухої речовини, %

вміст  сухої речовини в г
В 1 літрі розчину В 1 кг розчину
1,01 3,3 33,3 33,0
1,02 4,5 46,1 45,2
1,03 5,8 59,2 57,5
1,04 7,0 72,6 69,8
1,05 8,2 86,2 82,1
1,06 9,4 100,0 94,3
1,07 10,7 114,1 106,6
1,08 11,9 128,4 118,9
1,09 13,1 143,0 131,1
1,10 14,3 157,8 143,4
1,11 15,6 172,8 155,7
1,12 16,8 188,1 168,0
1,13 18,0 203,7 180,2
1,14 19,3 219,5 192,5
1,15 20,5 235,5 204,8
1,16 21,7 251,8 217,1
1,17 22,9 268,3 229,3
1,18 24,2 285,1 241,6
1,19 25,4 302,1 253,9
1,20 26,6 319,4 266,1
1,21 27,8 336,9 278,4
1,22 29,1 354,6 290,7

7. Контроль якості

7.1 При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ЛІНАМІКС РС» слід:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов;
 • експериментально перевірити щільність робочого розчину добавки.

7.2 При застосуванні добавки «ЛІНАМІКС РС» у технології бетонів контроль за виробництвом слід здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші необхідно контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, при необхідності — повітровміст;
 • транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК більше 15 см) до місця укладання повинне здійснюватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока та виключає розшарування суміші, кількість перевантажень має бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту та амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості – морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

7.3 Випробування бетонної суміші слід проводити за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогою ГОСТ 27006.

8. Дозування і зберігання

8.1 Залежно від вимог до бетону, рекомендований діапазон дозувань добавки «ЛІНАМІКС РС» становить:

для типу 1  –  0,2–0,5 % від маси в’яжучого за товарним продуктом;

для типів 2 та 3 –  0,4–1,0 % від маси в’яжучого за товарним продуктом.

При використанні добавки «ЛІНАМІКС РС» тип 1 можливий прояв водовідділення внаслідок передозування добавки, а також при використанні разом із суперпластифікаторами в бетонах на грубомолотих або пластифікованих цементах.

Можливе розширення діапазону дозувань, але слід мати на увазі, що більша кількість добавки може призвести до тривалого сповільнення тужавлення  бетону.

8.2 Дозування добавки має здійснюватися  з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

8.3 Введення добавки «ЛІНАМІКС РС» до складу бетонної суміші можливо здійснювати:

 • разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;
 • у попередньо перемішану бетонну суміш із частиною (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;
 • поступово і невеликими частинами, із забезпеченням суворого контролю за кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

8.4 При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

8.5 Добавка  «ЛІНАМІКС РС» у формі водного розчину має зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче 0°С. При випадковому замерзанні сповільнювач не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин повинен бути відігрітий до повного відтавання і ретельно перемішаний.

8.6 Гарантійний термін зберігання добавки «ЛІНАМІКС РС» — протягом 1 року від дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.6.

8.7 Після закінчення гарантійного терміну добавка «ЛІНАМІКС РС» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ,  може бути використана у виробництві.

9. Вимоги безпеки

9.1 Клас небезпеки  сповільнювача «ЛІНАМІКС РС» не встановлено. За ступенем впливу на організм людини відповідно до ГОСТ  12.1.007 добавку «ЛІНАМІКС РС» типу 1 та 2 за основними компонентами можна віднести до 4-го класу небезпеки, типу 3 – до 3-го класу небезпеки.  Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

9.2 У відділеннях приготування розчинів добавки»ЛІНАМІКС РС» і бетонних сумішей необхідно передбачати приточно-витяжну вентиляцію.

9.3 Добавка «ЛІНАМІКС РС» виявляє подразнювальну дію на слизові оболонки органів зору, дихання і незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору та дихання.

9.4  При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги БНіП ІІІ-4-80, БНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.