1. Добавка «ЛІНАМІКС СП-180» випускається у двох типах:

 • тип 1 – суперпластифікатор із тривалою збережуваністю;
 • тип 2 – суперпластифікатор з пониженим оптимальним дозуванням і тривалою збережуваністю при помірних і високих вихідних рухливостях.

2. За своїми споживчими властивостями добавка «ЛІНАМІКС СП-180» відповідає вимогам ГОСТ 24211 для  пластифікуючих і водоредукуючих добавок (суперпластифікатор та суперводоредукуюча добавка) і добавок, що регулюють збережуваність рухливості бетонної суміші.

3. Добавка «ЛІНАМІКС СП-180»  є сумішшю поверхнево-активних речовин (натрієві солі  конденсованих сульфокислот нафталіну та  лігносульфонових кислот) із комплексоутворювачем, що регулює збережуваність рухливості бетонних і розчинних сумішей.

4. Раціональною областю застосування добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  є приготування товарного бетону.

5. Рекомендується застосування добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  при зведенні масивних монолітних конструкцій із метою затримки тепловиділення при  твердінні бетону.

6. Добавка «ЛІНАМІКС СП-180»  застосовується для виробництва і виготовлення:

 • товарних бетонів;
 • монолітних бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій із важкого й дрібнозернистого бетону класу В20 і вище, що твердіють у нормальних умовах або із застосуванням електропрогріву;
 • монолітних бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій із бетону на пористих заповнювачах;
 • будівельних розчинів.

7. Пластифікування бетонних сумішей рекомендується застосовувати в густоармованих, тонкостінних конструкціях та конструкціях зі складною конфігурацією.

8. Водоредукування бетонних сумішей (зниження водоцементного відношення) рекомендується застосовувати  в залізобетонних конструкціях, до яких висуваються високі вимоги щодо міцності, водонепроникності, морозостійкості, опору корозійним впливам тощо.

9.  При приготуванні конструкційних легких бетонів  класів за міцністю на стиск  В7,5–В40  добавку  «ЛІНАМІКС СП-180»  рекомендується застосовувати для збільшення збережуваності бетонної суміші, підвищення рухливості бетонної суміші, підвищення міцності бетону, зниження витрат цементу.

10.  Добавку «ЛІНАМІКС СП-180»  дозволено застосовувати в бетонах для транспортних споруджень (висновок ЦНДІБ про застосування  добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  виробництва ТОВ «Поліпласт Новомосковськ» для конструкцій транспортного будівництва)  і  у  виробництві  дорожніх бетонів (висновок ФДУП РОСДОРНДІ про застосування добавки «ЛІНАМІКС
СП-180» у дорожніх бетонах).

11. Доцільність застосування добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їх виготовленні та експлуатації.

12. Добавка «ЛІНАМІКС СП-180»  не порушує пасивного стану сталевої арматури у бетоні (висновок ндізб про вплив добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури).

1. Добавка «ЛІНАМІКС СП-180»  випускається у формі водорозчинного порошку коричневого кольору або водного розчину коричневого кольору, чиї показники  якості повинні задовольняти вимоги ТУ 5870-016-58042865-2006 зі зміною №1.

2. Для приготування бетонів із добавкою «ЛІНАМІКС СП-180»  рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам  ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрати рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

6. Для легких бетонів у якості крупних заповнювачів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 та ГОСТ 25820.

7. Вода, що застосовується для виготовлення бетонів із добавкою «ЛІНАМІКС СП-180»  та для догляду за ними, має відповідати ГОСТ 23732.

1.  Використання добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  обох типів дозволяє:

 • забезпечити збереження рухливості бетонної суміші не менше
  3-х годин;
 • збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П5 без зниження міцності в усі строки твердіння, починаючи із 3-добового віку (при незмінному вмісті води та цементу);
 • збільшити у пластифікованих сумішах кінцеву міцність бетону на
  5-10%;
 • скоротити час та енергетичні витрати на вібрування бетонної суміші.

2. Добавка «ЛІНАМІКС СП-180 тип 2» забезпечує збережуваність зручних укладальних властивостей бетонної суміші 3 години і більше при помірній та високій початковій рухливості.

1. Підбір складу бетону з добавкою «ЛІНАМІКС СП-180»   полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або застосовуваних на виробництві складів із добавкою з урахуванням цілей максимального  забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші і бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «ЛІНАМІКС СП-180»  мають бути приготовані  на тих самих заповнювачах і цементі, що прийняті при розрахунку складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону слід здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє  вимоги проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу залученого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і визначенням оптимальної кількості добавки.

4. Підбір складу бетону з добавкою «ЛІНАМІКС СП-180»  слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ЛІНАМІКС СП-180».

5. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів виробів і конструкцій слід перевірити та за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

1. Добавка «ЛІНАМІКС СП-180»  постачається споживачам у вигляді порошку або водного розчину з концентрацією не менше 32%.

2. У виробничих умовах із сухої або рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем, виходячи з вимог технології, умов застосування і зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано при температурі навколишнього середовища вище 0оС у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

4. При приготуванні робочого розчину добавки із сухої форми необхідно дотримуватися таких вимог:

– для кращого розчинення слід вводити добавку у воду невеликими дозами при інтенсивному перемішуванні;

–  оптимальна температура для розчинення – 40оС–60оС;

–  щільність виготовленого розчину слід визначати при температурі рідини 20оС;

–  при визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно     привести отримані дані у відповідність із показниками щільності при температурі 20оС (Додаток Б).

5.  У таблицях 1 та 2 наведено орієнтовні залежності щільності водного розчину добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  від його концентрації (масової частки сухої речовини). Залежно від співвідношення компонентів у межах вимог ТУ 5870-016-58042865-06 зі зміною №1 конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися. Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції.

Таблиця 1

Лінамікс Сп-180 тип 1

Щільність, кг/л, при 200С Масова частка

сухої речовини, %

вміст  сухої речовини в г
В 1 літрі розчину В 1 кг розчину
1,03 4,9 50,9 49
1,05 8,3 87,2 83
1,07 11,7 124,8 117
1,09 15,0 163,7 150
1,10 16,7 183,7 167
1,11 18,4 204,0 184
1,12 20,1 224,6 201
1,13 21,7 245,6 217
1,14 23,4 266,9 234
1,15 25,1 288,5 251
1,16 26,8 310,5 268
1,17 28,4 332,8 284
1,18 30,1 355,5 301
1,19 31,8 378,5 318
1,20 33,5 401,8 335
1,21 35,2 425,4 352
1,22 36,8 449,4 368

 Таблиця 2

Лінамікс сп-180 тип 2

Щільність, кг/л, при 200с Масова частка

сухої речовини, %

вміст  сухої речовини в г
В 1 літрі розчину В 1 кг розчину
1,04 7,8 81,1 78
1,06 11,5 121,5 115
1,08 15,1 163,4 151
1,10 18,8 206,8 188
1,11 20,6 229,0 206
1,12 22,5 251,6 225
1,13 24,3 274,5 243
1,14 26,1 297,8 261
1,15 28,0 321,5 280
1,16 29,8 345,6 298
1,17 31,6 370,0 316
1,18 33,5 394,8 335
1,19 35,3 419,9 353
1,20 37,1 445,5 371

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  необхідно:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов;
 • експериментально перевірити щільність робочого розчину добавки.

2. При застосуванні добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  у технології бетонів контроль за виробництвом слід здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші необхідно контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, при необхідності — повітровміст;
 • транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК більше 15 см) до місця укладання повинне здійснюватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока та виключає розшарування суміші, кількість перевантажень має бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту та амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості – морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Випробування бетонної суміші слід проводити за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Залежно від вимог до бетону, рекомендований діапазон дозувань добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  становить 0,6–0,9 % для типу 1 та 0,5–0,7 % для типу 2 від маси цементу в перерахунку на суху речовину. При використанні добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  у якості водоредукуючої діапазон дозувань становить 0,8–0,9% для типу 1 та 0,6–0,7% для типу 2. Можливе розширення діапазону дозувань, але слід мати на увазі, що більша кількість добавки може призвести до тривалого сповільнення тужавлення бетону.

2. Дозування добавки має здійснюватися  з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  у рідкому вигляді до складу бетонної суміші можливо здійснювати:

–  разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із частиною (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;

– поступово і невеликими частинами, із забезпеченням суворого контролю за кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

4. Можливе введення добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  до складу бетонної суміші в порошкоподібному вигляді, що здійснюється разом із сухими складовими за умови їх ретельного спільного  перемішування.

5. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

6. Добавка  «ЛІНАМІКС СП-180»  у формі водного розчину має зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче за +10°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин повинен бути відігрітий до температури вище за +10°С, ретельно перемішаний до повного  розчинення осаду та усереднений. Добавка у формі порошку повинна зберігатися в непошкодженій упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях.

7. Гарантійний термін зберігання добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  в сухому та рідкому вигляді — протягом 1 року від дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.6.

8. По завершенні гарантійного терміну добавка «ЛІНАМІКС СП-180»  має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ,  може бути використана у виробництві.

1. Добавка «ЛІНАМІКС СП-180»  є речовиною помірно небезпечною і відноситься до 3-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки «ЛІНАМІКС СП-180»  і бетонних сумішей необхідно передбачати приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка у формі порошку – речовина займиста (температура самозаймання аерозависі становить 615ºС). У приміщенні,  де проводяться роботи з порошкоподібною  добавкою «ЛІНАМІКС СП-180», не рекомендується користуватися відкритим вогнем і здійснювати електрозварювальні роботи.

4. Добавка «ЛІНАМІКС СП-180»  виявляє подразнювальну дію на слизові оболонки органів зору, дихання і  незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті готуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору та дихання.

5.  При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги БНіП  III-4-80, БНіП  12-03-99, ГОСТ 24211.