1. Добавка «ПФМ-НЛК» є сумішшю натрієвих солей поліметиленнафталінсульфокислот різної молекулярної маси з додаванням повітрявтягуючого і гідрофобізуючого компонента.

2. Добавка «ПФМ-НЛК» призначена для використання у важких бетонах із метою одержання бетону високої морозостійкості з рухливих або литих сумішей. Добавку рекомендується застосовувати при виробництві ненапружуваних та попередньо напружених збірних і монолітних бетонних та залізобетонних виробів і конструкцій у будинках та спорудженнях різного призначення: промислових, цивільних, гідротехнічних, мостових, дорожніх і аеродромних, що експлуатуються у складних умовах зовнішнього середовища (циклічні зволоження та висушування, заморожування  та відтавання тощо).

3.  При застосуванні теплової обробки залізобетонних конструкцій із бетону з добавкою «ПФМ-НЛК» рекомендується:

 • приймати час попередньої витримки не менше 4 годин;
 • приймати швидкість підйому температури не більше 10-15ºС на годину;
 • здійснювати ізотермічний прогрів при температурі не більше 700С.

При підвищених вимогах щодо морозостійкості залізобетонні конструкції з бетонів із добавкою «ПФМ-НЛК» після теплової обробки мають бути витримані не менше 3-х діб при температурі не нижче 10°С.

4. Пластифікуючий ефект добавки «ПФМ-НЛК» доцільно використовувати при виробництві дорожніх і аеродромних плит, при бетонуванні густоармованих, вертикально формованих конструкцій, конструкцій складної конфігурації, монолітних підлог, доріг тощо.

5. Водоредукування бетонних сумішей (зниження водоцементного відношення) рекомендується застосовувати  в залізобетонних конструкціях, до яких висуваються високі вимоги щодо міцності, водонепроникності, морозостійкості, опору корозійним впливам тощо.

6. При приготуванні конструкційних легких бетонів класів за міцністю на стиск  В7,5–В40 добавку  «ПФМ-НЛК» рекомендується застосовувати для підвищення рухливості бетонної суміші, підвищення міцності бетону, зниження витрат цементу, підвищення морозостійкості.

7. Добавку «ПФМ-НЛК» дозволено застосовувати в бетонах для транспортних споруджень (висновок ЦНДІБ про застосування добавки «ПФМ-НЛК» для конструкцій транспортного будівництва) та у виробництві  дорожніх бетонів (Висновок ФДУП РОСДОРНДІ про застосування добавки «ПФМ-НЛК» у дорожніх бетонах).

8. Доцільність застосування добавки «ПФМ-НЛК» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їх виготовленні та експлуатації.

9. Добавка «ПФМ-НЛК» не порушує пасивного стану сталевої арматури в бетоні (висновок НДІЗБ про вплив добавки «ПФМ-НЛК» на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури).

1. Добавка «ПФМ-НЛК» випускається у формі порошку коричневого кольору або водного розчину темно-коричневого кольору, чиї показники якості повинні відповідати вимогам ТУ 5745-022-58042865-2007.

2. Для приготування бетонів із добавкою «ПФМ-НЛК» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується використовувати гарячі цементи (із температурою вище 40оС) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. Для легких бетонів у якості крупних заповнювачів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 та ГОСТ 25820.

6. У якості дрібних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати піски за ГОСТ 8736.

7. Вода для приготування бетону повинна задовольняти вимоги ГОСТ 23732.

1. Застосування добавки «ПФМ-НЛК» у технології бетону в порівнянні з бетоном без добавок забезпечує:

 • збільшення рухливості бетонної суміші від П1 до П5 без зниження міцності в усі строки твердіння, починаючи з 3-х діб;
 • збільшення водонепроникності бетону до марки W12 без збільшення витрат цементу;
 • збільшення водонепроникності бетону понад марку W12 при збільшенні витрат цементу;
 • зниження кількості води затворення від 21% і більше (у рівнорухливих сумішах);
 • збільшення кінцевих характеристик міцності бетону до 20% (у рівнорухливих сумішах);
 • зниження витрат цементу до 20%;
 • можливість одержання бетонів підвищених марок за міцністю та морозостійкістю на матеріалах різної якості.

2. Добавка «ПФМ-НЛК» сприяє:

 • поліпшенню технологічних властивостей бетонної суміші (зручноукладальність, однорідність, нерозшарованість);
 • підвищенню збереженості рухливості бетонної суміші (збільшенню часу збереження вихідної рухливості).

1. Підбір складу бетону з добавкою «ПФМ-НЛК»  полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або застосовуваних на виробництві складів із добавкою з урахуванням цілей максимального  забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші та бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «ПФМ-НЛК» мають бути  приготовлені на тих самих заповнювачах і цементі, що прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону слід здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє вимоги проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу залученого  повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і визначенням оптимальної кількості добавки.

4. Підбір складу бетону з добавкою «ПФМ-НЛК» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ПФМ-НЛК».

5. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій слід перевірити і за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

6. При застосуванні добавки «ПФМ-НЛК» для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на функціонуючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

1. Добавка «ПФМ-НЛК» постачається споживачам у вигляді порошку або водного розчину з концентрацією не менше 30%.

2. У виробничих умовах із сухої або рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем, виходячи з вимог технології, умов застосування і зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано при температурі навколишнього середовища вище 0оС у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

4. При приготуванні робочого розчину добавки із сухої форми необхідно дотримуватися таких вимог:

– для кращого розчинення слід вводити добавку у воду невеликими дозами при інтенсивному перемішуванні;

–  оптимальна температура для розчинення становить 40оС–60оС;

–  щільність виготовленого розчину слід визначати при температурі рідини 20оС;

–  при визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно     привести отримані дані у відповідність із показниками щільності при температурі 20оС (Додаток Б).

5.  У таблиці 1 наведено орієнтовну залежність щільності водного розчину добавки «ПФМ-НЛК» від його концентрації (масової частки сухої речовини). Залежно від співвідношення компонентів у межах вимог ТУ 5745-022-58042865-2007 конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися. Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції.

        Таблиця 1

Щільність розчину, г/см3 Концентрація, % вміст сухої речовини, г
В 1 л розчину в 1 кг розчину
1,02 5,2 53,0 52,0
1,03 6,7 69,0 67,0
1,04 8,5 88,4 85,0
1,05 10,3 108,1 103,0
1,06 12,2 129,3 122,0
1,07 14,1 150,9 141,0
1,08 16,0 172,8 160,0
1,09 17,8 194,0 178,0
1,10 20,0 220,0 200,0
1,11 21,5 238,7 215,0
1,12 23,2 259,8 232,0
1,13 24,9 281,4 249,0
1,14 26,5 302,1 265,0
1,15 28,2 324,3 282,0
1,16 29,7 344,5 297,0
1,17 31,4 367,4 314,0
1,18 33,0 389,4 330,0
1,19 34,7 412,9 347,0
1,20 36,3 435,6 363,0
1,21 38,0 459,8 380,0

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ПФМ-НЛК» слід:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов;
 • експериментально перевірити щільність робочого розчину добавки.

2. При застосуванні добавки «ПФМ-НЛК» при виготовленні бетонних сумішей, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій контроль за виробництвом слід здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші необхідно контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, при необхідності — повітровміст;
 • транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК більше 15 см) до місця укладання повинне здійснюватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока та виключає розшарування суміші, кількість перевантажень має бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту та амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та у виробах, інші необхідні показники якості – морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Випробування бетонної суміші слід проводити за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «ПФМ-НЛК» становить
0,4–0,8%, при використанні в якості водоредукуючої добавки – 0,7–0,8%  у перерахунку на суху речовину.

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також  при використанні великих обсягів добавки ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення добавки «ПФМ-НЛК» у рідкому вигляді до складу бетонної суміші можливо здійснювати:

–  разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із частиною (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;

– поступово і невеликими частинами, із забезпеченням суворого контролю за кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

4. Можливе введення добавки «ПФМ-НЛК» до складу бетонної суміші в порошкоподібному вигляді, яке здійснюється разом із сухими складовими за умови їх ретельного  спільного перемішування.

5. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

6. Добавка  «ПФМ-НЛК» у формі водного розчину має зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче за +10°С. При випадковому охолодженні  (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин повинен бути відігрітий до температури вище за +10°С, ретельно перемішаний до повного розчинення осаду та усереднений. Добавка у формі порошку повинна зберігатися в непошкодженій  упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях.

7. Гарантійний термін зберігання добавки «ПФМ-НЛК» у сухому та рідкому вигляді — протягом 1 року від дати виготовлення.  Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.6.

8. По завершенні гарантійного терміну добавка «ПФМ-НЛК» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ,  може бути використана у виробництві.

1. Добавка «ПФМ-НЛК» є речовиною помірно небезпечною і відноситься до 3-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки»ПФМ-НЛК» і бетонних сумішей необхідно передбачати приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка у формі порошку – речовина займиста (температура самозаймання аерозависі становить 615ºС). У приміщенні, де проводяться роботи з порошкоподібною  добавкою «ПФМ-НЛК», не рекомендується користуватися відкритим вогнем і здійснювати електрозварювальні роботи.

4. Добавка «ПФМ-НЛК» виявляє подразнювальну дію на слизові оболонки органів зору, дихання і незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору та дихання.

5.  При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги БНіП III-4-80, БНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.