Пластифікатор «С-3» може бути використаний при виготовленні монолітних і збірних залізобетонних виробів та конструкцій із важкого, легкого й ніздрюватого бетону в будівництві різного призначення: цивільному, промисловому, транспортному, дорожньому тощо, у тому числі при виготовленні виробів і конструкцій систем питного водопостачання.

1. Загальні положення

1.1 Ці Рекомендації регламентують застосування пластифікатора «С-3» (далі – пластифікатор «С-3») згідно з ТУ 5870-002-58042865-03 зі зміною №1.

1.2 За своїми споживчими властивостями пластифікатор «С-3» відповідає вимогам ГОСТ 24211 для пластифікуючих та водоредукуючих добавок (суперпластифікатор і суперводоредукуюча добавка).

1.3 Пластифікатор «С-3» є сумішшю поліметиленнафталінсульфокислот різної молекулярної маси.

2. Сфера застосування

2.1 Пластифікатор «С-3» може бути використаний при виготовленні монолітних і збірних залізобетонних виробів та конструкцій із важкого, легкого й ніздрюватого бетону в будівництві різного призначення: цивільному, промисловому, транспортному, дорожньому тощо, у тому числі при виготовленні виробів і конструкцій систем питного водопостачання.

2.2 Пластифікатор «С-3» рекомендується застосовувати при виробництві:

 • звичайного бетону й попередньо напружених конструкцій із важкого бетону класів В15-В40 і високоміцного важкого бетону класів В 45 і вище;
 • конструкцій із легкого бетону на пористих заповнювачах класів В 7,5 і вище;
 • конструкцій із дрібнозернистого бетону класів В 10 і вище;
 • при необхідності використання нестандартних заповнювачів (дрібні піски та ін.);

а також:

 • при зведенні монолітних конструкцій із застосуванням напружуючого цементу;
 • при виготовленні як монолітних, так і збірних конструкцій із жаростійкого бетону на портландцементі, шлакопортландцементі та глиноземистому цементі;
 • високоміцних бетонів, що виготовляються з високорухливих і литих сумішей.

2.3 При застосуванні теплової обробки збірних залізобетонних конструкцій, виготовлених із бетону із пластифікатором «С-3», рекомендується виконувати ізотермічний прогрів за температури не вище 80°С. Подальше підвищення температури ТВО може призвести до втрати міцності виробу.

2.4 Пластифікування бетонних сумішей рекомендується застосовувати в густоармованих конструкціях; у тонкостінних конструкціях; у конструкціях зі складною конфігурацією.

2.5 Водоредукування бетонних сумішей (зниження водоцементного відношення) рекомендується застосовувати в залізобетонних конструкціях, до яких висуваються особливі вимоги щодо міцності, водонепроникності, морозостійкості, опору корозійним впливам тощо.

2.6 При приготуванні конструкційних легких бетонів класів за міцністю на стиск В 7, 5-В 40 пластифікатор «С-3» рекомендується застосовувати для підвищення рухливості бетонної суміші, підвищення міцності бетону, зниження витрат цементу.

2.7 При виготовленні виробів із ніздрюватого бетону пластифікатор «С-3» рекомендується застосовувати згідно з вимогою ГОСТ 25485 задля підвищення міцності й морозостійкості бетону.

2.8 Пластифікатор «С-3» дозволено застосовувати в бетонах для транспортних споруд (Висновок ЦНДІБ про застосування пластифікатора «С-3» для конструкцій транспортного будівництва) та у виробництві дорожніх бетонів (Висновок ФДУП РОСДОРНДІ про застосування пластифікатора «С-3» у дорожніх бетонах).

2.9 Доцільність застосування пластифікатора «С-3» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їхньому виготовленні й експлуатації.

2.10 Пластифікатор «С-3» не порушує пасивного стану сталевої арматури в бетоні (Висновок НДІЗБ про вплив пластифікатора «С-3» на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури).

4. Ефективність застосування

4.1 Застосування пластифікатора «С-3» дозволяє досягти таких показників:

 • збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П5 без зниження міцності бетону;
 • знизити кількість води затворення від 21% і більше (у рівнорухливих сумішах)
 • збільшити кінцеві характеристики міцності бетону на 20% і більше (у рівнорухливих сумішах);
 • знизити витрати цементу до 22% (у рівнорухливих сумішах) порівняно з бездобавковим складом;
 • в 1,5 – 1, 6 рази збільшити зчеплення бетону із закладною арматурою й металовиробами;
 • одержати бетони з підвищеною водонепроникністю, морозостійкістю (у рівнорухливих сумішах);
 • скоротити час та енергетичні затрати на тепло-вологісну обробку бетону;
 • значно скоротити час та енергетичні затрати на вібрування бетонної суміші, а в деяких випадках повністю відмовитися від нього;
 • збільшити оборотність форм.

4.2 У легких бетонах пластифікатор «С-3» застосовується одночасно з повітровтягуючим пластифікатором і з метою зменшення водовмісту бетонної суміші, приготованої на дрібних пористих заповнювачах із підвищеною водопотребою.

4.3. У ніздрюватих бетонах ефективність пластифікатора «С-3» виявляється при застосуванні в якості в’яжучої речовини портландцементів і меншою мірою – змішаної в’яжучої речовини (портландцемент + вапно), а в якості кремнеземистого компонента – тонкомолотого кварцового піску.

3. Вимоги до матеріалів

3.1 Пластифікатор «С-3» випускається у формі водорозчинного порошку коричневого кольору або водного розчину темно-коричневого кольору, показники якості котрих мають відповідати вимогам ТУ 5870-002-58042865-03 зі зміною №1.

3.2 Для приготування бетонів із пластифікатором «С-3» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3.3 Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

3.4 У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

3.5 Для легких бетонів у якості крупних заповнювачів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

3.6 У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

3.7 Вода, що застосовується для виготовлення бетонів із пластифікатором «С-3» і для догляду за ними, має відповідати ГОСТ 23732.

5. Проектування та підбір складу бетону

5.1 Підбір складу бетону із пластифікатором «С-3» полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші й бетону.

5.2 Дослідні заміси бетону із пластифікатором «С-3» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

5.3 Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

5.4 Підбір складу бетону із пластифікатором «С-3» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу пластифікатора «С-3».

5.5 Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів і конструкцій треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

5.6 При застосуванні пластифікатора «С-3» для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на діючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

5.7 При застосуванні добавки для виготовлення виробів із конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів зменшення водоцементного відношення, що викликає підвищення щільності бетону, має компенсуватися збільшенням обсягу втягнутого повітря з відповідним підвищенням витрат повітровтягуючої або пороутворюючої добавки, щоб витрати інших компонентів, щільність і міцність бетону при цьому не змінювалися.

5.8 При застосуванні пластифікатора «С-3» для поліпшення технологічних характеристик і якості ніздрюватого бетону за основу приймають виробничий склад бетону, підібраний за методикою, наведеною в «Інструкції з виготовлення виробів із ніздрюватого бетону» СН 277.

7. Контроль якості

7.1 При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії пластифікатора «С-3» рекомендується:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

7.2 При застосуванні пластифікатора «С-3» у технології бетонів поопераційний контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, за необхідності – повітровміст;
 • транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК понад 15 см) до постів формування має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей рекомендується контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів рекомендується контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

7.3 Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби за ГОСТ 27006.

6. Приготування водного розчину

6.1 Пластифікатор «С-3» постачається споживачам у вигляді водорозчинного порошку або водного розчину.

6.2 У виробничих умовах із сухої або рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем відповідно до вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

6.3 Готувати розчин добавки бажано за температури навколишнього середовища вище 0ос у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

6.4 При приготуванні робочого розчину добавки із сухої форми слід дотримуватися таких вимог:

 • для кращого розчинення слід вводити добавку у воду невеликими дозами при інтенсивному перемішуванні;
 • оптимальна температура для розчинення становить 40ос-60ос;
 • щільність приготованого розчину необхідно визначати при температурі рідини 20ос;
 • при визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно привести її до щільності при температурі 20ос (Додаток Б).

6.5 У таблиці 1 наведено орієнтовну залежність щільності водного розчину пластифікатора «С-3» від його концентрації (масової частки сухої речовини). Залежно від співвідношення компонентів у межах вимог ТУ 5870-002-58042865-03 зі зміною №1, конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися. Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції.

Таблиця 1

Щільність розчину, г/см3 Концентрація,

%

Вміст сухої речовини, г
у 1 л розчину у 1 кг розчину
1,01 2,0 20,2 20,0
1,02 4,0 40,8 40,0
1,03 6,0 61,8 60,0
1,04 7,8 81,1 78,0
1,05 9,5 99,8 95,0
1,06 11,2 118,7 112,0
1,07 13,0 139,1 130,0
1,08 15,0 162,0 150,0
1,09 17,0 185,3 170,0
1,10 19,0 209,0 190,0
1,11 20,6 228,7 206,0
1,12 22,5 252,0 225,0
1,13 24,2 273,5 242,0
1,14 26,2 298,7 262,0
1,15 28,0 322,0 280,0
1,16 30,2 350,3 302,0
1,17 31,8 372,1 318,0
1,18 33,8 398,9 338,0
1,19 35,2 418,9 352,0
1,20 37,2 446,4 372,0

* щільність отриманого розчину може незначно відхилятися від таблиці значень, залежно від вмісту сульфатів

8. Дозування і зберігання

8.1 Рекомендований діапазон дозувань пластифікатора «С-3» становить 0,4-0,8%, при використанні в якості водоредукуючої добавки – 0,6-0,8% від маси в’яжучої речовини в перерахунку на суху речовину. Можливе розширення діапазону дозувань із обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки відповідно до методів, визначених ГОСТ 30459. Приклад розрахунків кількості добавки, що вводиться в бетонну суміш, наведено в Додатку А.

8.2 Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки, ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

8.3 Введення пластифікатора «С-3» у рідкому вигляді до складу бетонної суміші може здійснюватися:

 • разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;
 • у попередньо перемішану бетонну суміш із часткою (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;
 • поступово і невеликими частинами, із забезпеченням суворого контролю над кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

8.4 Можливе введення пластифікатора «С-3» до складу бетонної суміші в порошкоподібному вигляді, що здійснюється разом із сухими складовими за умови їхнього ретельного спільного перемішування.

8.5 При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

8.6 Пластифікатор «С-3» у формі водного розчину повинен зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче +10°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) пластифікатор не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до температури вище +10°С, ретельно перемішаний до повного розчинення осаду й усереднений. Пластифікатор у формі порошку повинен зберігатися в непошкодженій упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях.

8.7 Гарантійний термін зберігання пластифікатора «С-3» у сухому й рідкому вигляді – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.6. і ТУ 5870-002-58042865-03 зі зміною №1.

8.8 Після закінчення гарантійного терміну пластифікатор «С-3» має бути випробуваний за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використаний у виробництві.

9. Вимоги безпеки

9.1 Пластифікатор «С-3» є речовиною помірно небезпечною й належить до 3-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Пластифікатор не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі та стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою не виділяє токсичних речовин у повітряне середовище.

9.2 У відділеннях приготування розчинів пластифікатора «С-3» і бетонних сумішей необхідно передбачити приточно-витяжну вентиляцію.

9.3 Пластифікатор у формі порошку – речовина займиста (температура самозапалювання аерозавису становить 6150С). У приміщенні, де виконуються роботи з порошкоподібним пластифікатором «С-3», не рекомендується використовувати відкритий вогонь і здійснювати електрозварювальні роботи.

9.4 Пластифікатор «С-3» чинить подразливу дію на слизові оболонки органів зору, дихання й незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, мають бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору й дихання.

9.5 При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги СНіП III-4-80, СНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.