1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» є комплексним продуктом, який складається з поліметиленнафталінсульфонатів натрію та дрібнодисперсних мінеральних компонентів, що  мають пуццоланову активність.

2. Добавка «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» може бути використана при виготовленні монолітних і збірних залізобетонних виробів та конструкцій з важкого, легкого і ніздрюватого бетону в будівництві різного призначення: цивільному, промисловому, транспортному, дорожньому тощо.

3.   Добавку «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» рекомендується застосовувати:

 • при виробництві збірних конструкцій із бетонів класів за міцністю В15 і вище;
 • при виробництві напірних залізобетонних труб;
 • для виготовлення на стендах густоармованих;
 • для виготовлення плит і панелей у касетах, на поточно-агрегатних та конвеєрних лініях;
 • при зведенні відповідальних конструкцій монолітних споруджень із підвищеним ступенем армування і складною конфігурацією;
 • для одержання сухих будівельних сумішей та виробництва легкого бетону.

4. Добавка «ПОЛІПЛАСТ-3МБ»:

 • виявляє високі пластифікуючі та водоредукуючі властивості на цементах різного хіміко-мінералогічного складу;
 • підвищує зв’язність бетонних сумішей і поліпшує їх перекачуваність;
 • підвищує міцність, водонепроникність та корозійну стійкість бетонів навіть при незмінному водоцементному відношенні.

5. Застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» у товарних бетонах і будівельних розчинах забезпечує:

 • ранню розпалубкову міцність при виробництві монолітних робіт;
 • виготовлення бетонів із високими вимогами щодо міцності (до М1000 включно) і водонепроникності;
 • зниження екзотермії при бетонуванні масивних конструкцій;
 • скорочення тривалості або зниження температури при ТВО, а в окремих випадках – відмова від теплової обробки.

6. У бетонах для транспортних споруджень та у виробництві  дорожніх бетонів рекомендується застосовувати добавку «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» при дотриманні вимог нормативних документів і відомчих рекомендацій.

7. Доцільність застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їх виготовленні та експлуатації.

8. Добавка «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» не порушує пасивного стану сталевої арматури у бетоні (висновок НДІЗБ про вплив добавки «ПОЛІПЛАСТ-МБ» на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури).

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» являє собою сипучий порошок сірого кольору, чиї показники якості мають задовольняти вимоги ТУ 5745-013-58042865-2006.

2. Для готування бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам  ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи через їхню підвищену водопотребу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. у якості крупних заповнювачів для важких бетонів слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, ГОСТ 10628, ГОСТ 8267.

5ю У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

6. Вода для приготування бетону має задовольняти вимоги ГОСТ 23732.

1. Основні ефекти при застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ-3МБ»:

 • одержання литих сумішей при постійному водоцементному відношенні з одночасним збільшенням міцності бетону до 30%;
 • зниження витрати води до 30%, при цьому збільшення міцності бетону у віці 28 діб досягає 40-80% у рівнорухливих сумішах;
 • забезпечення проектної міцності бетону при одночасній економії цементу на 10-25%;
 • збільшення зчеплення бетону із закладною арматурою і металовиробами в 1,5–1,6 рази;
 • збільшити обертаність форм.

2. При використанні добавки «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» завдяки спільній дії суперпластифікатора і дрібнодисперсних пуццоланових мінеральних компонентів відбувається додаткове ущільнення структури, у результаті чого підвищується водонепроникність, морозостійкість та корозійна стійкість бетонів.

1. Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ-3МБ»  полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або застосовуваних на виробництві складів із добавкою з урахуванням цілей максимального  забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші та бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» мають бути  приготовлені на тих самих заповнювачах і цементі, що прийняті при розрахунку складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону слід здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє вимоги проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, водонепроникності, обсягу залученого повітря або інших показників, із подальшим їх коригуванням при використанні оптимальної кількості добавки.

4. Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки.

5. Для досягнення максимального ефекту від застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» у технології збірного бетону спершу в лабораторних умовах слід виконати паралельні дослідження зразків із цією добавкою та контрольного складу, поступово зменшуючи температуру ізотермічного прогріву і скорочуючи тривалість термообробки, аж до повного її виключення.

6. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій слід відкоригувати у виробничих умовах.

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки необхідно:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

2. При застосуванні добавки в технології бетонів поопераційний контроль за виробництвом слід проводити на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші необхідно контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, при необхідності — повітровміст;
 • транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК більше 15 см) до місця укладання повинне здійснюватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока та виключає розшарування суміші, кількість перевантажень має бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту та амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості – морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Випробування бетонної суміші слід проводити через 15 хвилин після відбору проби за ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» становить 5–15%, при використанні в якості водоредукуючої добавки – 12–15% у перерахунку на суху речовину від маси в’яжучого в перерахунку на суху речовину. Можливе розширення діапазону дозувань із обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки відповідно до методів, установлених ГОСТ 30459.

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від її розрахункової кількості.

3. Введення добавки «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» до складу бетонної суміші рекомендується робити одночасно з дозуванням матеріалів. При виробництві бетону слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки у відповідності нормативних вимог.

4. Добавка має зберігатися в непошкодженій упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях при температурі не вище 35°С. Сухий продукт слід берегти від потрапляння вологи.

5. Гарантійний термін зберігання добавки  «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» – протягом 1 року від дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п. 7.4.

6. По завершенні гарантійного терміну добавка має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» є речовиною помірно небезпечною і відноситься до 3-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

2. У відділеннях, де використовується добавка «ПОЛІПЛАСТ-3МБ», необхідно передбачати приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка у формі порошку – речовина займиста (температура самозаймання аерозависі становить 615ºС). У приміщенні, де проводяться роботи з порошкоподібною  добавкою «ПОЛІПЛАСТ-3МБ», не рекомендується користуватися відкритим вогнем і здійснювати електрозварювальні роботи.

4. Добавка «ПОЛІПЛАСТ-3МБ» виявляє подразнювальну дію на слизові оболонки органів зору, дихання і незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору та дихання.

5. при застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги БНіП III-4-80, БНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.