1. Добавка є водним розчином смоляної кислоти.

2. Основною сферою застосування добавки є використання у важких бетонах із метою одержання бетону високої морозостійкості.

Добавку рекомендується застосовувати:

– при виробництві ненапружених і попередньо напружених збірних та монолітних бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій у будівлях і спорудах різного призначення;

– у виробництві дорожніх плиток, бордюрів із дрібнозернистого й важкого бетону.

3. Можливе використання добавки при виробництві кладочних і штукатурних розчинів.

4. У комбінації із суперпластифікаторами добавку рекомендовано використовувати при виробництві:

– бетонів дорожніх та аеродромних покриттів;

– бетонів транспортного будівництва;

– гідротехнічних бетонів;

– бетонів, що експлуатуються у складних умовах зовнішнього середовища.

5. При застосуванні теплової обробки збірних і монолітних залізобетонних конструкцій, виготовлених із бетону з добавкою, рекомендується виконувати ізотермічний прогрів при температурі 60°С.

6. Доцільність застосування добавки визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних та залізобетонних виробів і конструкцій, ніздрюватого бетону, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їхньому виготовленні й експлуатації.

7. Добавка не порушує пасивного стану сталевої арматури в бетоні.

1. Добавка випускається у формі водного розчину від світло-жовтого до коричневого кольору, показники якості котрого мають відповідати вимогам ТУ 5748-090-58042865-2014.

2. Для приготування бетонів із добавкою рекомендується застосовувати рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266.

Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. У якості крупних заповнювачів для легких бетонів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

6. У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

7. Вода, що застосовується для виготовлення бетонів із добавкою та для догляду за ними, має відповідати ГОСТ 23732.

1. Застосування добавки в бетонних сумішах дозволяє:

– збільшити повітровтягування в бетонну суміш на 3-6%;

– підвищити легкоукладальність бетонної суміші;

– одержати бетони з високою морозостійкістю, у тому числі в розчинах солей;

– забезпечити збережуваність втягнутого повітря протягом 1 години й більше.

Ефективність добавки підсилюється при використанні її разом із суперпластифікаторами.

1. Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ АЕРО 815» полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші й бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, рухливості, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

4. Підбір складу бетону з добавкою слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки.

5. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

6. Добавку можна використовувати з усіма пластифікуючими основами (на основі лігносульфонатів, полікарбоксилатів, нафталінсульфонатів), стабілізуючими і прискорювальними добавками.

1. Добавка постачається споживачам у вигляді водного розчину зі щільністю не менше 1,001 г/см3.

2. За необхідності у виробничих умовах із добавки може бути приготовано водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем відповідно до вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано за температури навколишнього середовища вище 0ос у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення добавки слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

4. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки рекомендується:

– візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;

– порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов;

– експериментально перевірити щільність робочого розчину добавки.

2. При застосуванні добавки в технології бетонів поопераційний контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

– при приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, за необхідності – повітровміст;

– транспортування високорухливих бетонних сумішей до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;

– при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;

– при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо.

3. Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «ПОЛІПЛАСТ АЕРО 815» становить 0,05 – 2,0% від маси в’яжучої речовини за товарним продуктом.

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки, ємності з розчином рекомендується періодично перемішувати.

3. Введення добавки в рідкому вигляді до складу бетонної суміші здійснюється разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення.

4. При спільному використанні «ПОЛІПЛАСТ АЕРО 815» із пластифікуючими, стабілізуючими та прискорювальними добавками рекомендується їхнє роздільне введення.

5. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

6. Добавка повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче 0 °С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до температури вище +10°С, ретельно перемішаний і усереднений.

7. Гарантійний термін зберігання добавки – 1 рік із дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.6.

8. Після закінчення гарантійного терміну добавка має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. Клас небезпеки добавки «Поліпласт АЕРО 815» відповідно до ГОСТ 12.1.007 не визначено.

2. Добавка є пожежо- та вибухобезпечною.

3. При роботі з добавкою необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту відповідно до типових галузевих норм: для захисту органів зору – ГОСТ 12.4.230.1; для захисту шкірних покривів – ГОСТ 12.4.103; для захисту органів дихання – ГОСТ 12.4.034.