1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» є водним розчином синтетичного повітровтягуючого компонента.

2. Основною сферою застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» є використання у важких бетонах із метою одержання бетону високої морозостійкості.

Добавку рекомендується застосовувати при виробництві ненапружених і попередньо напружених збірних та монолітних бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій у будівлях і спорудах різного призначення.

3. У комбінації із суперпластифікаторами добавку «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» рекомендовано використовувати при виробництві:

– бетонів дорожніх та аеродромних покриттів;

– бетонів транспортного будівництва;

– гідротехнічних бетонів;

– інших бетонів, що експлуатуються у складних умовах зовнішнього середовища.

4. Рекомендується використовувати «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» у виробництві дорожніх плиток, бордюрів із дрібнозернистого й важкого бетону.

5. Можливе використання добавки «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» при виробництві кладочних і штукатурних розчинів.

6. При застосуванні теплової обробки збірних і монолітних залізобетонних конструкцій, виготовлених із бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ АЕРО», рекомендується виконувати ізотермічний прогрів при температурі 60-80°С. Подальше підвищення температури ТВО може призвести до втрати міцності виробу.

7. Доцільність застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, ніздрюватого бетону, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їхньому виготовленні й експлуатації.

8. Добавка «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» не порушує пасивного стану сталевої арматури в бетоні.

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» випускається у формі водного розчину від безбарвного до світло-жовтого кольору, показники якості котрого мають відповідати вимогам ТУ 5745-086-58042865-2014.

2. Для приготування бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266.

Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. У якості крупних заповнювачів для легких бетонів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

6. У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

7. Вода, що застосовується для виготовлення бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» і для догляду за ними, має відповідати ГОСТ 23732.

1. Застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» як разом із суперпластифікаторами, так і в бетонних сумішах дозволяє:

– збільшити повітровтягування в бетонну суміш на 2-6%;

– підвищити легкоукладальність бетонної суміші;

– одержати бетони з високою морозостійкістю, у тому числі в розчинах солей.

1. Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші й бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, рухливості, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

4. Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ПОЛІПЛАСТ АЕРО».

5. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій слід перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

6. Добавка «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» є сумісною з усіма пластифікуючими (на основі лігносульфонатів, полікарбоксилатів, нафталінсульфонатів), стабілізуючими і прискорювальними добавками (окрім прискорювачів на основі солей кальцію).

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» постачається споживачам у вигляді водного розчину зі щільністю не менше 1,002 г/см3.

2. У виробничих умовах із добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем відповідно до вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано за температури навколишнього середовища вище 0ос у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

4. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» рекомендується:

– візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;

– порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

2. При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» у технології бетонів поопераційний контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

– при приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, повітровміст;

– транспортування високорухливих бетонних сумішей до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;

– при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;

– при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» від маси цементу становить 0,01 – 0,8% від маси в’яжучої речовини за товарним продуктом. Можливе розширення діапазону дозувань понад рекомендований з обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки відповідно до методів, визначених ГОСТ 30459. Приклад розрахунків кількості добавки, що вводиться в бетонну суміш, наведено в Додатку А.

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки, ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення добавки «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» у рідкому вигляді до складу бетонної суміші здійснюється разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення.

4. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

5. Добавка «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче 0°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до температури вище +10°С, ретельно перемішаний і усереднений.

6. Гарантійний термін зберігання добавки «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог,  викладених у п.8.5 і ТУ 5745-086- 58042865-2014.

7. Після закінчення гарантійного терміну добавка «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» відповідно до ГОСТ 12.1.007 належить до речовин малонебезпечних – 4 клас небезпеки. Для водних організмів добавка «ПОЛІПЛАСТ АЕРО» є дуже слаботоксичною речовиною.

2. Добавка є пожежо- і вибухобезпечною.

3. Чинить слабку подразливу дію на слизову оболонку очей, при нанесенні на шкіру не чинить подразливої дії. Сенсибілізуючої та шкірно-резорбтивної дії не виявлено. При роботі з добавкою необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту відповідно до типових галузевих норм: для захисту органів зору – ГОСТ 12.4.230.1; для захисту шкірних покривів – ГОСТ 12.4.103; для захисту органів дихання – ГОСТ 12.4.034.