1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 є сумішшю повітровтягуючих компонентів і поверхнево-активних речовин.

2. Основною сферою застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 є виготовлення виробів (у тому числі попередньо напружених) методом безопалубного формування та/або вібропресування.

3. Добавку «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 рекомендується застосовувати при виробництві:

– плит пустотного настилу, які виробляються за технологією безопалубного формування, у т.ч. попередньо напружених;

– жорстких і малорухомих сумішей, що використовуються для виготовлення виробів із застосуванням вібраційних машин;

– тротуарної плитки й малих архітектурних форм методом вібропресування.

4. При застосуванні теплової обробки збірних залізобетонних конструкцій, виготовлених із бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1, рекомендується виконувати ізотермічний прогрів при температурі не вище 80°С. Подальше підвищення температури ТВО може призвести до втрати міцності виробу.

5. Доцільність застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їхньому виготовленні й експлуатації.

6. Добавка «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 не порушує пасивного стану сталевої арматури в бетоні (Висновок за результатами випробувань впливу добавки безопалубного формування» Поліпласт БФ» тип 1 на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури).

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 випускається у формі водного розчину темно-коричневого кольору, показники якості котрого мають відповідати вимогам ТУ 5745-058-58042865-2011.

2. Для приготування бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

6. Вода, що застосовується для виготовлення бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 та для догляду за ними, має відповідати ГОСТ 23732.

1. Застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1  у жорстких сумішах:

– дозволяє знизити кількість води затворення до 10% (у рівнорухливих сумішах);

– надає бетонним сумішам тиксотропії та здатності зберігати задану геометрію виробів;

– значно скорочує час та енергетичні затрати на вібрування бетонної суміші.

1. Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1  полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші й бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

4. Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 .

5. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1  постачається споживачам у вигляді водного розчину.

2. У виробничих умовах із добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем відповідно до вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано за температури навколишнього середовища вище 0оС у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1  рекомендується:

– візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;

– порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

2. При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1  у технології бетонів поопераційний контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

– при приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, за необхідності – повітровміст;

– при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;

– при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1  складає 0,1-0,4% від маси цементу за товарним розчином.

Можливе розширення діапазону дозувань понад рекомендований з обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки відповідно до методів, визначених ГОСТ 30459. Приклад розрахунків кількості добавки, що вводиться в бетонну суміш, наведено в Додатку А.

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки, ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення добавки «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 до складу бетонної суміші може здійснюватися:

– разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із часткою (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування.

4. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

5. Добавка «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1  повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче 0°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до температури вище +10°С, ретельно перемішаний до повного розчинення осаду й усереднений.

6. Гарантійний термін зберігання добавки «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.5 і ТУ 5745-058-58042865-2011.

7. Після закінчення гарантійного терміну добавка «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 за ГОСТ 12.1.007 належить до речовин малонебезпечних – 4 клас небезпеки. Не викликає подразнення шкірних покривів. Чинить слабку подразливу дію на слизову оболонку очей. Сенсибілізуючої та шкірно-резорбтивної дії не виявлено. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі та стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою не виділяє токсичних речовин у повітряне середовище.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1  і бетонних сумішей необхідно передбачити приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка є пожежо- і вибухобезпечною.

4. Добавка «ПОЛІПЛАСТ БФ» тип 1 чинить подразливу дію на слизові оболонки органів зору, дихання й незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, мають бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору й дихання.

5. При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги СНіП ІІІ-4-80, СНіП 12-03-99, ГОСТ24211.