1. Добавка «Поліпласт Норд» є сумішшю пластифікуючих та протиморозних компонентів.

2. Добавка «ПОЛІПЛАСТ НОРД» може бути використана в умовах низьких розрахункових температур твердіння бетону для:

– виготовлення важкого й легкого конструкційного бетону при зведенні монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій;

– зведення монолітних частин збірно-монолітних конструкцій та замонолічування стиків цих конструкцій.

3. Добавка «ПОЛІПЛАСТ НОРД» забезпечує стійке твердіння «теплих» і «холодних» бетонів при температурах до –25оС включно. Можливість використання добавки при більш низьких температурах визначається експериментально.

4. Добавка «Поліпласт Норд» вводиться до складу бетонної суміші в таких випадках:

– для запобігання замерзання бетонної суміші при зведенні монолітних і збірно-монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій до початку активної теплової обробки (у т.ч. і при використанні електропрогріву) або термосного витримування;

– в умовах неопалюваного полігону при виготовленні монолітних і збірно-монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій для набрання 30% міцності бетону у віці 28 діб від марочної при розрахунковій температурі твердіння не нижче –25оС.

5. При здійсненні монолітного будівництва необхідно дотримуватися вимог СНіП 3.03.01. Зокрема, на випадок замерзання бетону мають бути передбачені заходи щодо забезпечення набрання бетоном міцності не менше 20% від проектної.

6. При укладанні бетонних сумішей у зимовий період слід дотримуватися таких положень:

– перед укладанням бетонної суміші необхідно видалити сніг і льодовий наліт із раніше укладеного бетону, опалубки й арматури (механічно, стисненим повітрям, газовими пальниками), підготовлену до бетонування конструкцію до моменту укладання бетону необхідно захистити від атмосферних опадів;

– укладання бетонної суміші слід здійснювати безупинно, у разі виникнення перерв у бетонуванні поверхню бетону необхідно закривати й утеплювати;

– укладання бетонної суміші при снігопадах без облаштування спеціальних укриттів не допускається.

7. Добавку «ПОЛІПЛАСТ НОРД» не рекомендується застосовувати:

– у конструкціях і транспортних спорудах, що знаходяться під впливом постійного електричного струму;

– у попередньо напружених конструкціях, армованих сталлю класів Ат-III, Ат-IvС, Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, А-IV, А-V, що експлуатуються в агресивних середовищах.

8. Для попередньо напружених залізобетонних конструкцій, виготовлених із бетонних сумішей із добавкою «ПОЛІПЛАСТ НОРД» та призначених для експлуатації в агресивних середовищах, слід застосовувати стрижневу термомеханічно зміцнену арматуру класів Ат-IvК; Ат-VК.

9. Добавка «ПОЛІПЛАСТ НОРД»:

– не викликає корозії арматури в бетоні;

– не знижує захисних властивостей бетону стосовно сталевої арматури;

– не збільшує схильності до корозійного розтріскування;

– не сприяє утворенню висолів.

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ НОРД» випускається у формі водного розчину темно-коричневого кольору, показники якості котрого мають відповідати вимогам СТО 59997402-08-2013.

2.Для приготування бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ НОРД» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. У якості крупних заповнювачів для легкого бетону слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

6. У якості дрібних заповнювачів для важкого бетону рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

7. Заповнювачі для бетону мають застосовуватися у відігрітому стані. При приготуванні бетонної суміші на мерзлих заповнювачах не допускається присутність у них льоду, снігу, мерзлих грудок і льодового нальоту.

8. Вода для приготування бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ НОРД» і для догляду за ними має відповідати вимогам ГОСТ 23732.

1. Застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ НОРД» дозволяє досягти таких показників порівно з бетоном без добавок:

– забезпечити можливість бетонування до початку проведення активної теплової обробки в умовах розрахункових температур твердіння бетону не нижче –25оС;

– забезпечити набрання бетоном міцності 30% і більше від марочної у 28-добовому віці без застосування теплової обробки (міцність на стиск зразків «холодного» бетону визначається після відтавання в нормальних умовах протягом 24 годин);

– збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П4;

– знизити кількість води затворення від 12% (у рівнорухливих сумішах).

1. Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ НОРД» полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші й бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ НОРД» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

4. Для бетонів із витратою цементу менше 300 кг/м3 рекомендується збільшення рекомендованого дозування на 30%.

5. Температура бетонної суміші повинна призначатися будівельною лабораторією, виходячи з умов виробництва, тепловтрат при транспортуванні, а також техніко-економічних показників. Бетонну суміш із добавкою «ПОЛІПЛАСТ НОРД» рекомендується готувати з температурою на виході зі змішувача від 15оС до 25оС.

6. Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ НОРД» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах.

7. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів і конструкцій треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

8. При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ НОРД» для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на діючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ПОЛІПЛАСТ НОРД» рекомендується:

– візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;

–  порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами СТО.

2. При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ НОРД» у технології бетонів поопераційний контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

– при приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, за необхідності – повітровміст;

– транспортування бетонних сумішей з ОК понад 15 см до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;

– при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;

– при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Бетонну суміш із добавкою «ПОЛІПЛАСТ НОРД» можна перевозити в неутепленій тарі, але з обов’язковим захистом від атмосферних опадів і виморожування води.

4. Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «ПОЛІПЛАСТ НОРД» для «теплого» бетону представлено в Таблиці1.

Таблиця 1

Середня розрахункова температура

твердіння бетону

Дозування добавки за товарним продуктом,

у % від маси цементу

 Від 00С до –100С 1,0-1,2
–150С 1,2-1,4
–200С 1,4-1,5
–250С 1,5-1,6

Дозування добавки «ПОЛІПЛАСТ НОРД» для «холодного» бетону підбирається індивідуально, відповідно до існуючих умов.

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки, ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення добавки «ПОЛІПЛАСТ НОРД» до складу бетонної суміші може здійснюватися:

– разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із часткою (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект.

4. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

5. Добавка повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче –10°С. При випадковому замерзанні добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до зникнення льоду, ретельно перемішаний і усереднений.

6. Гарантійний термін зберігання комплексної добавки «ПОЛІПЛАСТ НОРД» – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.7.5 і СТО 59997402-08-2013.

7. Після закінчення гарантійного терміну добавка «ПОЛІПЛАСТ НОРД» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинного СТО, може бути використана у виробництві.

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ НОРД» відповідно до ГОСТ 12.1.007 належить до речовин малонебезпечних – 4 клас небезпеки. Чинить слабку подразливу дію на слизову оболонку очей, при нанесенні на шкіру не чинить подразливої дії. Сенсибілізуючої та шкірно-резорбтивної дії не виявлено. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі та стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою не виділяє токсичних речовин у повітряне середовище.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки «ПОЛІПЛАСТ НОРД» і бетонних сумішей необхідно передбачити приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка «ПОЛІПЛАСТ НОРД» чинить подразливу дію на слизові оболонки органів зору, дихання й незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, мають бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору й дихання.

4. При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги СНіП III-4-80, СНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.