1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ Р» є сумішшю лігносульфонатів натрію та повітрявтягуючого компоненту і забезпечує підвищення пластичності, збережуваності  розчинної суміші, а також  її високу зв’язність.

2. Кращою  областю застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» є виробництво:

 • кладкових розчинів класів В5 і вище для кладки керамічної та силікатної цегли, а також бетонних блоків;
 • штукатурних розчинів класів В3,5 і вище;
 • конструкцій з легкого бетону на пористих заповнювачах класів В7,5 і вище.

3. Можливе використання добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» при виготовленні  виробів та конструкцій з легкого і ніздрюватого бетону в будівництві різного призначення.

4. За умови суворого підбору оптимального дозування допускається застосування в технології виробництва багатопустотних плит перекриття на лініях безперервного формування та при виробництві важких і легких бетонів.

5. У бетонах для транспортних споруджень та у виробництві  дорожніх бетонів добавку «ПОЛІПЛАСТ Р» рекомендується застосовувати із дотриманням вимог нормативних документів і відомчих рекомендацій.  При виготовленні виробів із ніздрюватого бетону добавку «ПОЛІПЛАСТ Р» рекомендується застосовувати згідно з вимогою ГОСТ 25485 із метою підвищення міцності і морозостійкості бетону.

6. Доцільність застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві розчину і бетону.

7. Добавка «ПОЛІПЛАСТ Р» не порушує пасивного стану сталевої арматури (висновок ндізб за результатами випробувань впливу добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури).

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ Р» випускається у формі водного розчину коричневого кольору, чиї показники якості мають відповідати вимогам ТУ 5745-050-58042865-2010.

2. Для приготування розчинів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ Р» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам  ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості розчинної (бетонної) суміші.

4. Для легких бетонів в якості крупних заповнювачів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

5. Вода, що застосовується для виготовлення розчинів і бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ Р» та для догляду за ними, має відповідати ГОСТ 23732.

1.  Застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ  Р» дозволяє досягти таких показників:

 • збільшити вміст повітря в розчинній суміші на 5-15%;
 • збільшити збережуваність розчинної суміші на 5-10 годин;
 • одержати високу зв’язність і стійкість до розшарування розчинних та бетонних сумішей;
 • незначно підвищити зручноукладальність і морозостійкість розчинної (бетонної) суміші.

2. У легких бетонах добавка «ПОЛІПЛАСТ Р» застосовується з метою зменшення водовмісту бетонної суміші, приготовленої на дрібних пористих заповнювачах із підвищеною водопотребою.

3. У ніздрюватих бетонах ефективність добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» виявляється при застосуванні в якості в’яжучого портландцементів і меншою мірою – змішаного в’яжучого (портландцемент + вапно), а в якості кремнеземистого компонента  –  тонкомолотого кварцового піску.

1. Підбір складу розчину з добавкою «ПОЛІПЛАСТ Р»  полягає в коригуванні робочого складу розчину без добавки або застосовуваних на виробництві складів із добавкою з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів розчинної суміші.

2. Дослідні заміси розчину з добавкою «ПОЛІПЛАСТ Р» мають бути приготовлені на тих самих заповнювачах і цементі, що прийняті при розрахунку складу розчину без добавки.

3. Підбір складу розчину слід здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє  вимоги проекту щодо міцності розчину, зручноукладальності, обсягу залученого  повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

4. Підбір складу розчину з добавкою «ПОЛІПЛАСТ Р» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ПОЛІПЛАСТ Р».

5. Усі підібрані в лабораторії склади розчинів слід перевірити і за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

6. При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на функціонуючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

7. При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» для поліпшення технологічних характеристик і якості ніздрюватого бетону за основу приймають виробничий склад бетону, підібраний за методикою, наведеною в «Інструкції з виготовлення виробів із ніздрюватого бетону» БН 277.

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ Р» постачається споживачам у вигляді водного розчину з концентрацією:

для 1 типу – не менше 25 %,

для 2 типу – не менше 15 %.

2. У виробничих умовах із рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем, виходячи з вимог технології, умов застосування і зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано при температурі навколишнього середовища вище 0оС у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

4.  У таблиці 1 наведено орієнтовну залежність щільності водного розчину добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» тип 1 від його концентрації (масової частки сухої речовини). При визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно привести отриманці дані у відповідність із показниками щільності при температурі 20оС (Додаток Б). Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції. Залежно від співвідношення компонентів у межах вимог ТУ 5745-050-58042865-2010 конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися.

Таблиця 1

Щільність розчину, г/см3 Концентрація, % Тип 1
вміст сухої речовини, г
в 1 л розчину в 1 кг розчину
1,02 7,7 79,6 77,3
1,03 9,7 100,6 96,7
1,04 11,6 121,9 116,1
1,05 13,6 143,7 135,5
1,06 15,5 165,8 154,9
1,07 17,4 188,3 174,3
1,08 19,4 211,2 193,7
1,09 21,3 234,5 213,2
1,10 23,3 258,1 232,6
1,11 25,2 282,2 252,0
1,12 27,1 306,6 271,4
1,13 29,1 331,5 290,8
1,14 31,0 356,7 310,2
1,15 33,0 382,3 329,6
1,16 34,9 408,3 349,0
1,17 36,8 434,7 368,4

У таблиці 2 наведено орієнтовну залежність щільності водного розчину добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» тип 2 від його концентрації (масової частки сухої речовини).

Таблиця 2

Щільність розчину, г/см3 Концентрація, % Тип 2
вміст сухої речовини, г
в 1 л розчину в 1 кг розчину
1,01 3,1 31,0 30,7
1,02 5,3 53,7 52,7
1,03 7,4 76,6 74,3
1,04 9,7 100,5 96,7
1,05 11,8 124,3 118,3
1,06 14,0 148,8 140,3
1,07 16,2 173,7 162,3
1,08 18,4 199,1 184,3
1,09 20,6 224,5 206,0
1,1 22,8 250,8 228,0
1,11 25,0 277,5 250,0
1,12 27,2 304,6 272,0

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» необхідно:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, наведені в документі про   якість, із вимогами технічних умов;
 • експериментально перевірити щільність робочого розчину добавки.

2. При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» у технології поопераційний контроль за виробництвом слід здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші необхідно контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, при необхідності — повітровміст;
 • транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК більше 15 см) до місця укладання повинне здійснюватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока та виключає розшарування суміші, кількість перевантажень має бути мінімальною;
 • у затверділому розчині слід контролювати його міцність у контрольних зразках та інші необхідні показники якості – морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Випробування розчинної суміші слід проводити за ГОСТ 5802 не пізніше, ніж через 10 хвилин після відбору проби.

 

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» становить:

для типу 1  –  0,2–0,3% від маси в’яжучого  в перерахунку на суху речовину;

для типу 2 – 0,1–0,15% від маси в’яжучого  в перерахунку на суху речовину.

Можливе розширення діапазону дозувань із обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки відповідно до методів, установлених ГОСТ 30459. Приклад розрахунків кількості добавки, що вводиться в розчинну суміш, наведено в Додатку А.

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. Перед використанням розчин добавки рекомендується перемішати.

3. Добавка «ПОЛІПЛАСТ Р» вводиться до складу розчинної суміші разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення.

4. При виробництві розчинної  суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

5. Добавка  «ПОЛІПЛАСТ Р» у формі водного розчину має зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче за +10°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин повинен бути відігрітий до температури вище за +10°С. Перед використанням розчин добавки повинен бути перемішаний до повного  розчинення.

При тривалому зберіганні розчину можливе його часткове розшарування з утворенням на поверхні шару з підвищеною в’язкістю. Однорідність розчину може бути легко відновлена шляхом механічного перемішування, переливання в іншу ємність, а також при розведенні з подальшим усередненням.

6. Гарантійний термін зберігання добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» – протягом 1 року від дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.5.

7. По завершенні гарантійного терміну добавка «ПОЛІПЛАСТ Р» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ,  може бути використана у виробництві.

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ Р» є речовиною помірно небезпечною і відноситься до 3-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах. Введення добавки в розчинну та бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик розчину і бетону. Затверділий розчин із добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки «ПОЛІПЛАСТ Р» і розчинних (бетонних) сумішей необхідно передбачити приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка «ПОЛІПЛАСТ Р» виявляє подразнювальну дію на слизові оболонки органів зору, дихання і незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору та дихання.

4. При застосуванні добавки слід виконувати вимоги БНіП III-4-80,
БНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.