Являє собою кальцієвий поліметіленнафталінсульфонат, застосовується в якості пластифікуючої і водоредукуючої добавки до бетонних та розчинних сумішей на основі різних в’яжучих, призначених для виготовлення бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій, у тому числі попередньо напружених.

1. Загальні положення

1.1 Ці Рекомендації регламентують застосування  суперпластифікатора «Поліпласт СП-1(Са)» (далі – добавка «Поліпласт СП-1(Са)») за ТУ 5745-085-58042865-2013.

1.2 За своїми споживчими властивостями «Поліпласт СП-1(Са)» відповідає вимогам ГОСТ 24211 для пластифікуючих та водоредукуючих добавок (суперпластифікатор і суперводоредукуюча добавка).

1.3 Добавка «Поліпласт СП-1(Са)» є кальцієвим поліметилен-нафталінсульфонатом.

2. Сфера застосування

2.1 Добавка «Поліпласт СП-1(Са)» застосовується в якості пластифікуючої, водоредукуючої добавки до бетонних і розчинних сумішей на основі різних в’яжучих.

2.2 Добавку «Поліпласт СП-1(Са)» рекомендується застосовувати при виробництві:

 • звичайного бетону й попередньо напружених конструкцій із важкого бетону;
 • конструкцій із легкого бетону на пористих заповнювачах;
 • конструкцій із дрібнозернистого бетону;
 • виробів на гіпсових в’яжучих (гіпсокартонні листи, гіпсові плити тощо);
 • сухих будівельних сумішей на основі гіпсових і   цементних в’яжучих;
 • гіпсових стяжок та наливних підлог.

2.3 При застосуванні теплової обробки збірних залізобетонних конструкцій, виготовлених із бетону з добавкою «Поліпласт СП-1(Са)», рекомендується  виконувати ізотермічний прогрів при температурі не вище 80°С. Подальше підвищення температури ТВО може призвести до втрати міцності виробу.

2.4 Пластифікування бетонних сумішей рекомендується застосовувати: у густоармованих конструкціях; у тонкостінних конструкціях; у конструкціях зі складною конфігурацією.

2.5 Водоредукування бетонних сумішей (зниження водоцементного відношення) рекомендується застосовувати в залізобетонних конструкціях, до яких висуваються особливі вимоги щодо міцності, водонепроникності, морозостійкості, опору корозійним впливам тощо.

2.6 При приготуванні конструкційних легких бетонів класів за міцністю на стиск В7,5-В40 добавку «Поліпласт СП-1(Са)» рекомендується застосовувати для підвищення рухливості бетонної суміші, підвищення міцності бетону, зниження витрат цементу.

2.7 Доцільність застосування добавки «Поліпласт СП-1(Са)» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їхньому виготовленні й експлуатації.

2.8 Добавка «Поліпласт СП-1(Са)» не порушує пасивного стану сталевої арматури в бетоні.

6. Приготування водного розчину

6.1 Добавка «Поліпласт СП-1(Са)» постачається споживачам у вигляді водорозчинного порошку або водного розчину.

6.2 У виробничих умовах із сухої або рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем відповідно до вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

6.3 Готувати розчин добавки бажано за температури навколишнього середовища вище 0ос у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

6.4 При приготуванні робочого розчину добавки із сухої форми слід дотримуватися таких вимог:

 • для кращого розчинення слід вводити добавку у воду невеликими дозами при інтенсивному перемішуванні;
 • оптимальна температура для розчинення становить 40ос-60ос;
 • щільність приготованого розчину необхідно визначати при температурі рідини 20ос;
 • при визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно привести її до щільності при температурі 20ос (Додаток Б).

5. Проектування та підбір складу бетону

5.1 Підбір складу бетону з добавкою «Поліпласт СП-1(Са)» полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші й бетону.

5.2 Дослідні заміси бетону з добавкою «Поліпласт СП-1(Са)» мають бути  приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

5.3 Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

5.4 Підбір складу бетону з добавкою «Поліпласт СП-1(Са)» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «Поліпласт СП-1(Са)».

5.5 Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

5.6 При застосуванні добавки «Поліпласт СП-1(Са)» для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на діючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

5.7 При застосуванні добавки для виготовлення виробів із конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів зменшення водоцементного відношення, що викликає підвищення щільності бетону, має компенсуватися збільшенням обсягу втягнутого повітря з відповідним підвищенням витрат повітровтягуючої або пороутворюючої добавки, щоб витрати інших компонентів, щільність і міцність бетону при цьому не змінювалися.

4. Ефективність застосування

4.1 Застосування добавки «Поліпласт СП-1(Са)» дозволяє досягти таких показників:

 • збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П5 без зниження міцності бетону;
 • збільшити кінцеві характеристики міцності бетону на 20% і більше (у рівнорухливих сумішах);
 • знизити витрати цементу до 22% (у рівнорухливих сумішах) порівняно з бездобавковим складом;
 • збільшити рухливість гіпсового тіста з незначною зміною строків схоплювання;
 • зменшити водопотребу сухих будівельних сумішей і поліпшити їхні показники міцності;
 • підвищити марочну міцність виробів на гіпсовій в’яжучій речовині на 1-2 марки за рахунок зменшення водопотреби сумішей;
 • підвищити зчеплення картону з гіпсовим сердечником при виробництві гіпсокартонних листів порівняно з натрієвими пластифікаторами.

4.2 У легких бетонах добавка «Поліпласт СП-1(Са)» застосовується одночасно з повітровтягуючими добавками задля зменшення водовмісту бетонної суміші, приготованої на дрібних пористих заповнювачах із підвищеною водопотребою.

3. Вимоги до матеріалів

3.1 Добавка «Поліпласт СП-1(Са)» випускається  у формі водорозчинного порошку від коричневого до темно-коричневого кольору або водного розчину темно-коричневого кольору, показники якості котрих мають відповідати вимогам ТУ 5745-085-58042865-2013.

3.2 Для приготування бетонів із добавкою «Поліпласт СП-1(Са)» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3.3 Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (з температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу й швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

3.4 Використовувані гіпсові в’яжучі марки повинні відповідати вимогам ГОСТ 125-79.

3.5 У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

3.6 Для легких бетонів у якості крупних заповнювачів необхідно застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

3.7 У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

3.8 Вода, що застосовується для виготовлення бетонів із добавкою «Поліпласт СП-1(Са)» і для догляду за ними, має відповідати ГОСТ 23732.

7. Контроль якості

7.1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «Поліпласт СП-1(Са)» рекомендується:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 •  порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

7.2 При застосуванні добавки «Поліпласт СП-1(Са)» у технології бетонів поопераційний контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, за необхідності – повітровміст;
 • транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК понад 15 см) до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей рекомендується контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів слід контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

7.3 Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби за ГОСТ 27006.

7.4. При застосуванні добавки «Поліпласт СП-1(Са)» у виробництві виробів на основі гіпсових в’яжучих рекомендується контролювати:

 • водопотребу та рухливість гіпсового тіста;
 • щільність і водопоглинання гіпсових виробів;
 • міцність виробів.

8. Дозування і зберігання

8.1 Рекомендований діапазон дозувань добавки «Поліпласт СП-1(Са)» становить:

 • для рухливих бетонних і розчинних сумішей на основі цементних в’яжучих – 0,4-0,8% від маси цементу в перерахунку на суху речовину;
 • для сумішей на основі інших в’яжучих  – 0,1-0,4% від маси в’яжучої речовини в перерахунку на суху речовину.

Можливе розширення діапазону дозувань із обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки. Приклад розрахунків кількості добавки, що вводиться в бетонну суміш, наведено у Додатку А.

8.2 Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки, ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

8.3 Уведення добавки «Поліпласт СП-1(Са)» у рідкому вигляді до складу бетонної суміші може здійснюватися:

 • разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;
 • у попередньо перемішану бетонну суміш із часткою (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;
 • поступово і невеликими частинами, із забезпеченням суворого контролю над кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

8.4 Можливе введення добавки «Поліпласт СП-1(Са)» до складу бетонної суміші в порошкоподібному вигляді, що здійснюється разом із сухими складовими за умови їхнього ретельного спільного перемішування.

8.5 При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

   8.6 Добавка  «Поліпласт СП-1(Са)» у формі водного розчину повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче 0°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до зникнення льоду, ретельно перемішаний і усереднений. Добавка у формі порошку повинна зберігатися в непошкодженій упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях.

8.7 Гарантійний термін зберігання добавки «Поліпласт СП-1(Са)» у сухому й рідкому вигляді – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.6 і ТУ 5745-085-58042865-2013.

8.8 Після закінчення гарантійного терміну добавка «Поліпласт СП-1(Са)» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

9. Вимоги безпеки

9.1 Добавка «Поліпласт СП-1(Са)» відповідно до ГОСТ 12.1.007 належить до речовин помірно небезпечних – 3 клас небезпеки. Чинить слабку подразливу дію на слизові оболонки очей, при нанесенні на шкіру не виявляє подразливої дії. Сенсибілізуючої та шкірно-резорбтивної дії не виявлено. Добавка є дуже слаботоксичною речовиною для водних організмів.

9.2 Добавка «Поліпласт СП-1(Са)» за ГОСТ 12.1.044 – речовина незаймиста.

9.3 При роботі з добавкою «Поліпласт СП-1(Са)» необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту відповідно до типових галузевих норм:  для захисту органів зору – ГОСТ 12.4.230.1; для захисту шкірних покривів – ГОСТ 12.4.103; для захисту органів дихання – ГОСТ 12.4.034. При виготовленні добавки необхідно застосовувати протигаз СИЗОД ФГП-130, марка БКФ.

9.4  При  застосуванні  добавки  в  технології  бетону слід виконувати  вимоги СНіП III-4-80, СНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.