Являє собою пластифікатор для товарного бетону на основі суміші нафталінсульфонатів, лігносульфонатів і органічного прискорювача. Переважною областю застосування є приготування товарного бетону. Також пластифікатор може бути використаний при виготовленні збірних залізобетонних конструкцій з важкого, легкого і пористого бетону в будівництві різного призначення.

1. Загальні положення

1.1 Ці Рекомендації поширюються на застосування комплексної добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» (далі – добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2») за ТУ 5745-074- 58042865-2012.

1.2 За своїми споживчими властивостями «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» відповідає вимогам ГОСТ 24211 для пластифікуючих та водоредукуючих добавок (пластифікатор і суперводоредукуюча добавка).

1.3 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» є сумішшю нафталінсульфонатів, лігносульфонатів та органічного прискорювача.

2. Сфера застосування

2.1 Бажаною сферою застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» є приготування товарного бетону.

2.2 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» може бути використана при виготовленні збірних залізобетонних конструкцій із важкого, легкого та ніздрюватого бетону в будівництві різного призначення: цивільному, промисловому, транспортному, дорожньому тощо; у тому числі для виробів і конструкцій систем питного водопостачання.

2.3 Добавку «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» рекомендується застосовувати:

 • при виробництві конструкцій зі звичайного важкого бетону класів В 15-В40 і високоміцного важкого бетону класів В45 і вище;
 • при виробництві конструкцій із легкого бетону на пористих заповнювачах класів В7,5 і вище;
 • при виробництві конструкцій із дрібнозернистого бетону класів В10 і вище;
 • при необхідності використання нестандартних заповнювачів (дрібні піски та ін.);
 • при зведенні монолітних конструкцій;
 • для одержання високоміцних бетонів, що виготовляються з високорухливих і литих сумішей.

2.4 При застосуванні теплової обробки залізобетонних конструкцій із бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» рекомендується:

 • приймати час попередньої витримки – не менше 4 годин;
 • приймати швидкість підйому температури – не більше 10-15°С на годину;
 • здійснювати ізотермічний прогрів при температурі не більше 700С.

2.5 Пластифікування бетонних сумішей рекомендується застосовувати для використання в густоармованих конструкціях; у тонкостінних конструкціях; у конструкціях зі складною конфігурацією.

2.6 Водоредукування бетонних сумішей (зниження водоцементного відношення) рекомендується застосовувати в залізобетонних виробах і конструкціях, до яких висуваються високі вимоги щодо міцності, водонепроникності, морозостійкості, опору корозійним впливам тощо.

2.7 При приготуванні конструкційних легких бетонів класів за міцністю на стиск В7,5-В40 добавку «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» рекомендується застосовувати для підвищення рухливості бетонної суміші, підвищення міцності бетону, зниження витрати цементу. Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» може застосовуватися при виготовленні конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів одночасно з повітровтягуючими добавками з метою зменшення водовмісту бетонної суміші.

2.8 При виготовленні виробів із ніздрюватого бетону добавку «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» рекомендується застосовувати згідно з вимогою ГОСТ 25485 задля підвищення міцності й морозостійкості бетону.

2.9 Доцільність застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їхньому виготовленні й експлуатації.

2.10 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» не має корозійної активності стосовно сталевої арматури в бетоні.

3. Вимоги до матеріалів

3.1 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» випускається у формі водорозчинного порошку від коричневого до темно-коричневого кольору або водного розчину темно-коричневого кольору, показники якості котрих мають відповідати вимогам ТУ 5745-074-58042865-2012.

3.2 Для приготування бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3.3 Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

3.4 У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

3.5 Для легких бетонів у якості крупних заповнювачів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

3.6 У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

3.7 Вода, що застосовується для виготовлення бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» і для догляду за ними, має відповідати ГОСТ 23732.

4. Ефективність застосування

4.1 Застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» дозволяє досягти таких показників:

 • збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П5;
 • знизити кількість води затворення від 21% і більше (у рівнорухливих сумішах);
 • збільшити кінцеві характеристики міцності бетону на 15% і більше (у рівнорухливих сумішах);
 • знизити витрати цементу до 22% (у рівнорухливих сумішах);
 • скоротити час та енергетичні затрати на вібрування бетонної суміші;
 • збільшити час збереження рухливості бетонної суміші на деяких марках цементу.

4.2 У легких бетонах добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» застосовується одночасно з повітровтягуючими добавками з метою зменшення водовмісту бетонної суміші, приготованої на дрібних пористих заповнювачах із підвищеною водопотребою.

4.3 У ніздрюватих бетонах ефективність добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» виявляється при застосуванні в якості в’яжучої речовини портландцементів і меншою мірою – змішаної в’яжучої речовини (портландцемент + вапно), а в якості кремнеземистого компонента – тонкомолотого кварцового піску.

5. Проектування та підбір складу бетону

5.1 Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки з урахуванням цілей застосування добавки.

5.2 Дослідні заміси бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

5.3 Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

5.4 Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2».

5.5 Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій треба відкоригувати у виробничих умовах.

5.6 При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» для поліпшення технології та якості легкого бетону на діючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

5.7 При застосуванні добавки для виготовлення виробів із конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів зменшення водоцементного відношення, що викликає підвищення щільності бетону, має компенсуватися збільшенням обсягу втягнутого повітря з відповідним підвищенням витрат повітровтягуючої або пороутворюючої добавки; витрати інших компонентів, щільність і міцність бетону при цьому не змінилися.

5.8 При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» для поліпшення технології та якості ніздрюватого бетону за основу приймають виробничий склад бетону, підібраний за методикою, наведеною в «Інструкції з виготовлення виробів із ніздрюватого бетону» СН 277.

6. Приготування водного розчину

6.1 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» постачається споживачам у вигляді порошку або водного розчину з концентрацією не менше 32%.

6.2 У виробничих умовах готують водний розчин робочої концентрації із сухої або рідкої форми добавки. Робоча концентрація обирається споживачем відповідно до вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

6.3 Готувати розчин добавки бажано за температури навколишнього середовища вище 0ос у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

6.4 При використанні добавки слід дотримуватися таких вимог:

 • для кращого розчинення слід вводити добавку у воду невеликими дозами при інтенсивному перемішуванні;
 • розчинення відбувається швидше, якщо температура води становить 40ос-60ос;
 • щільність приготованого розчину необхідно визначати при температурі 20ос;
 • при визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно привести її до щільності при температурі 20ос (Додаток Б).

7. Контроль якості

7.1 При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» рекомендується:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

7.2 При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» у технології бетонів контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, за необхідності – повітровміст;
 • транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК понад 15 см) до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей рекомендується контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів рекомендується контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

7.3 Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

8. Дозування і зберігання

8.1 Рекомендований діапазон дозувань добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» становить:

 • для товарного бетону – 0,35-0,5%;
 • для виготовлення збірних бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій – 0,25-0,4%;
 • при використанні в якості водоредукуючої добавки – 0,4-0,5% від маси в’яжучої речовини в перерахунку на суху речовину.

Можливе розширення діапазону дозувань із обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки відповідно до методів, визначених ГОСТ 30459. Приклад розрахунків кількості добавки, що вводиться в бетонну суміш, наведено в Додатку А.

8.2 Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки, ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

8.3 Введення добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» у рідкому вигляді до складу бетонної суміші може здійснюватися:

 • разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;
 • у попередньо перемішану бетонну суміш із часткою (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;
 • поступово і невеликими частинами, із забезпеченням суворого контролю над кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

8.4 Можливе введення добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» до складу бетонної суміші в порошкоподібному вигляді, що здійснюється разом із сухими складовими за умови їхнього ретельного спільного перемішування.

8.5 При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

8.6 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» у формі водного розчину повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче +10°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до температури вище +10°С, ретельно перемішаний до повного розчинення осаду й усереднений. Добавка у формі порошку повинна зберігатися в непошкодженій упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях.

8.7 Гарантійний термін зберігання добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» у сухому й рідкому вигляді – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.6 і ТУ 5745 -074- 58042865-2012.

8.8 Після закінчення гарантійного терміну добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

.

9. Вимоги безпеки

9.1 Добавка за ГОСТ 12.1.007 належить до речовин помірно небезпечних – 3 клас небезпеки. При нанесенні на шкіру не чинить подразливої дії. Чинить слабку подразливу дію на слизові оболонки очей. Сенсибілізуючої та шкірно-резорбтивної дії не виявлено. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі та стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою не виділяє токсичних речовин у повітряне середовище.

9.2 У відділеннях приготування розчинів добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» і бетонних сумішей необхідно передбачити приточно-витяжну вентиляцію.

9.3 Добавка у формі порошку – речовина займиста. У приміщенні, де виконуються роботи з порошкоподібною добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2», не рекомендується використовувати відкритий вогонь і здійснювати електрозварювальні роботи.

9.4 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3 М2» чинить подразливу дію на слизові оболонки органів зору, дихання й незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору й дихання.

9.5 При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги СНіП III-4-80, СНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.