Комплексна добавка для бетонів і будівельних розчинів з невеликим ефектом уповільнення схоплювання на основі пластифікуючого компонента і неорганічних солей лужних металів. Переважною областю застосування добавки є приготування товарного бетону. Також добавка може бути використана при виготовленні збірних залізобетонних конструкцій з важкого, легкого і пористого бетону в будівництві різного призначення.

1. Загальні положення

1.1 Ці рекомендації поширюються на застосування суперпластифікатора «ПОЛІПЛАСТ СП-3» (далі – добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3») згідно з ТУ 5870-006-58042865-05.

1.2 За своїми споживчими властивостями  «ПОЛІПЛАСТ СП-3» відповідає вимогам ГОСТ 24211 для пластифікуючих  і  водоредукуючих  добавок (суперпластифікатор і суперводоредукуюча добавка).

1.3 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3» є сумішшю натрієвих солей поліметиленнафталінсульфокислот різної молекулярної маси, лігносульфонатів технічних, промислової суміші тіосульфату і роданіду натрію. Виробляється добавка двох типів: із ненормованим повітрявтягуванням  і, при додаванні повітряпригнічувального компонента, зі зниженим (нормованим) повітрявтягуванням (тип ПП).

2. Сфера застосування

2.1 Переважною областю застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» є приготування товарного бетону.

2.2 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3» може бути використана при виготовленні  збірних залізобетонних конструкцій із важкого, легкого та ніздрюватого бетону в будівництві різного призначення: цивільному, промисловому, транспортному, дорожньому тощо, у тому числі для виробів і конструкцій систем питного водопостачання.

2.3 Добавку «ПОЛІПЛАСТ СП-3» рекомендується застосовувати:

 • при виробництві конструкцій зі звичайного важкого бетону класів В15-В40 та високоміцного важкого бетону класів В45 і вище;
 • при виробництві конструкцій із легкого бетону на пористих заповнювачах класів В7,5 і вище;
 • при виробництві конструкцій із дрібнозернистого бетону класів В10 і вище;
 • при необхідності використання нестандартних заповнювачів (дрібні піски тощо);
 • при зведенні монолітних конструкцій;
 • для отримання високоміцних бетонів, що виготовляються з високорухливих і литих сумішей.

2.4 При застосуванні теплової обробки залізобетонних конструкцій із бетону з добавкою  «ПОЛІПЛАСТ СП-3» рекомендується:

 • приймати час попередньої витримки не менше 4 годин;
 • приймати швидкість підйому температури не більше 10-15ºС на годину;
 • здійснювати ізотермічний прогрів при температурі не більше 70°С.

2.5 Пластифікування  бетонних сумішей рекомендується застосовувати для використання в густоармованих, тонкостінних конструкціях та конструкціях зі складною конфігурацією.

2.6 Водоредукування бетонних сумішей (зниження водоцементного відношення) рекомендується застосовувати в залізобетонних виробах і конструкціях, до яких висуваються високі вимоги щодо міцності, водонепроникності, морозостійкості, опору корозійним впливам тощо.

2.7  При приготуванні конструкційних легких бетонів  класів за міцністю на стиск  В7,5-В40  добавку  «ПОЛІПЛАСТ СП-3» рекомендується застосовувати для підвищення рухливості бетонної суміші, підвищення міцності бетону, зниження витрат цементу. Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3» може застосовуватися при виготовленні конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів одночасно з повітрявтягуючими добавками з метою зменшення водовмісту бетонної суміші.

2.8 При виготовленні виробів із ніздрюватого бетону добавку «поліпласт
сп-3» рекомендується застосовувати згідно з вимогами ГОСТ 25485 із метою підвищення міцності і морозостійкості бетону.

2.9  Добавку «ПОЛІПЛАСТ СП-3» дозволено застосовувати в бетонах для транспортних споруджень (висновок ЦНДІБ про застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» для конструкцій транспортного будівництва)  та у  виробництві  дорожніх бетонів (висновок ФДУП РОСДОРНДІ про застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» у дорожніх бетонах).

2.10 Доцільність застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруджень, а також показників економічної ефективності при їх  виготовленні та експлуатації.

2.11 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3» не має корозійної активності стосовно сталевої арматури у бетоні (висновок ндізб про вплив добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури).

3. Вимоги до матеріалів

3.1 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3» випускається у формі водорозчинного порошку коричневого кольору або водного розчину темно-коричневого кольору, чиї показники якості повинні відповідати вимогам ТУ 5870-006-58042865-05.

3.2 Для приготування бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП-3» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам  ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3.3 Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°С) через їх підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

3.4 У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

3.5 Для легких бетонів в якості крупних заповнювачів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

3.6 У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ  8736.

3.7 Вода, що застосовується для виготовлення бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП-3» та для догляду за ними, повинна відповідати ГОСТ 23732.

4. Ефективність застосування

4.1 Застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» дозволяє досягти таких показників:

 • збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П5 без зниження міцності;
 • знизити кількість води затворення від 21% і більше (у рівнорухливих сумішах);
 • збільшити кінцеві характеристики міцності бетону на 20% і більше (у рівнорухливих сумішах);
 • знизити витрати цементу до 22% (у рівнорухливих сумішах);
 • В 1,5 – 1,6 рази збільшити зчеплення бетону із закладною арматурою і металовиробами;
 • одержати бетони з підвищеною водонепроникністю, морозостійкістю;
 • скоротити час та енергетичні витрати на тепловологісну обробку бетону;
 • скоротити час та енергетичний витрати на вібрування бетонної суміші;
 • збільшити час збереження рухливості бетонної суміші на деяких марках цементу;
 • збільшити обертаність форм.

4.2 У легких бетонах добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3» застосовується одночасно з повітрявтягуючими добавками з метою зменшення водовмісту бетонної суміші, приготовленої на дрібних  пористих заповнювачах із підвищеною водопотребою.

4.3 У ніздрюватих бетонах ефективність добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» виявляється при застосуванні в якості в’яжучого портландцементів і  меншою мірою – змішаного в’яжучого (портландцемент + вапно), а в якості кремнеземистого компонента  –  тонкомолотого кварцового піску.

5. Проектування та підбір складу бетону

5.1 Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП-3»  полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки з урахуванням цілей застосування добавки.

5.2 Дослідні заміси бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП-3» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, що прийняті при розрахунку складу бетону без добавки.

5.3 Підбір складу бетону слід здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє вимоги проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу залученого повітря або інших показників, із наступним його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

5.4 Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП-3» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3».

5.5 Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій слід відкоригувати у виробничих умовах.

5.6 При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» для поліпшення технології та якості легкого бетону на функціонуючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

5.7 При застосуванні добавки для виготовлення виробів із конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів зменшення водоцементного відношення, що викликає підвищення щільності бетону, повинне компенсуватися збільшенням обсягу залученого повітря з відповідним підвищенням витрати повітрявтягуючої або пороутворювальної добавки, щоб витрати інших компонентів, щільність і міцність бетону при цьому не змінилися.

5.8 При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» для поліпшення технології і якості ніздрюватого бетону за основу приймають виробничий склад бетону, підібраний за методикою, наведеною в «інструкції з виготовлення виробів із ніздрюватого бетону» БН 277.

6. Приготування водного розчину

6.1 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3» постачається споживачам у вигляді порошку або водного розчину з концентрацією не менше 32%.

6.2 У виробничих умовах готують водний розчин робочої концентрації із сухої або рідкої форми добавки. Робоча концентрація обирається споживачем, виходячи з вимог технології, умов застосування і зручності у використанні.

6.3 Готувати розчин добавки бажано при температурі навколишнього середовища вище 0°С у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

6.4  При використанні добавки необхідно дотримуватися таких  вимог:

 •  для кращого розчинення слід вводити добавку у воду невеликими дозами при інтенсивному перемішуванні;
 • розчинення відбувається швидше, якщо температура води становить
  40оС–60оС;
 • щільність виготовленого розчину необхідно визначати при температурі 20оС;
 • при визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно     привести отримані дані у відповідність із показниками щільності при температурі 20оС (Додаток Б).

6.5  У таблиці 1 наведено орієнтовну залежність щільності водного розчину добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» від його концентрації (масової частки сухої речовини). Залежно від співвідношення компонентів у рамках вимог ТУ 5745-015-58042865-06 конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися. Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції.

 

    Таблиця 1

Щільність, г/см3 Масова частка сухої речовини, % вміст сухої речовини, г
в 1 літрі розчину в 1 кг розчину
1,03 5,0 51,5 50,0
1,04 7,0 72,8 70,0
1,05 9,0 94,5 90,0
1,06 11,0 116,6 110,0
1,07 13,0 139,1 130,0
1,08 15,1 163,1 152,0
1,09 17,1 186,4 171,0
1,10 19,1 210,1 191,1
1,11 21,0 233,1 210,0
1,12 22,5 252,0 225,0
1,13 24,1 272,3 241,0
1,14 25,6 291,8 256,0
1,15 27,2 312,8 272,0
1,16 28,8 334,1 288,0
1,17 30,3 354,5 303,0
1,18 32,0 377,6 320,0
1,19 33,5 398,7 335,0
1,20 35,0 420,0 350,0
1,21 36,6 442,9 366,0

 

7. Контроль якості

7.1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» необхідно:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, наведені в документі про якість, з вимогами технічних умов;
 • експериментально перевірити щільність робочого розчину добавки.

7.2. При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» в технології бетонів контроль над виробництвом слід здійснювати на таких етапах робіт:

 • при готуванні бетонної суміші необхідно контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, при необхідності — повітровміст;
 • транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК більше 15 см) до місця укладання повинне здійснюватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока та виключає розшарування суміші, кількість перевантажень має бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту та амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості – морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

7.3 Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

8. Дозування і зберігання

8.1 Рекомендований діапазон дозувань добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» для товарного бетону становить 0,4–0,8%, для виготовлення збірних бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій  –  0,3–0,5%, при використанні в якості водоредукуючої добавки – 0,6–0,8% від маси в’яжучого в перерахунку на суху речовину. Можливе розширення діапазону дозувань із обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки відповідно до методів, установлених ГОСТ 30459. Приклад розрахунку  кількості добавки, що вводиться в бетонну суміш,  наведено в Додатку А.

8.2 Дозування добавки має здійснюватися  з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

8.3 Введення добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» у рідкому виді до складу бетонної суміші можливо здійснювати:

 • разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;
 • у попередньо перемішану бетонну суміш із частиною (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;
 • поступово і невеликими частинами, із забезпеченням суворого контролю за кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

8.4 Можливе введення добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» до складу бетонної суміші в порошкоподібному вигляді, яке здійснюється разом із сухими складовими за умови їх ретельного спільного  перемішування.

8.5 При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

8.6 Добавка  «ПОЛІПЛАСТ СП-3» у формі водного розчину має зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче за +10°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин повинен бути відігрітий до температури вище за +10°С, ретельно перемішаний до повного розчинення осаду та усереднений. Добавка у формі порошку повинна зберігатися в непошкодженій упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях.

8.7 Гарантійний термін зберігання добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» в сухому і рідкому вигляді — протягом 1 року від дати виготовлення.  Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.6.

8.8 По завершенні гарантійного терміну добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3» повинна бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

9. Вимоги безпеки

9.1 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3» є речовиною помірно небезпечною і відноситься до 3-го класу небезпеки за ГОСТ  12.1.007. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон з добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

9.2 У відділеннях приготування розчинів добавки «ПОЛІПЛАСТ СП-3» і бетонних сумішей необхідно передбачати приточно-витяжну вентиляцію.

9.3 Добавка у формі порошку – речовина займиста. У приміщенні, де проводяться роботи з порошкоподібною  добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП-3», не рекомендується користуватися відкритим вогнем і здійснювати електрозварювальні роботи.

9.4 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП-3» виявляє подразнювальну дію на слизові оболонки органів зору, дихання і незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ  12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям та засобами захисту рук, органів зору і дихання.

9.5  При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги БНіП  III-4-80, БНіП  12-03-99, ГОСТ  24211.