Нафталінформальдегідний суперпластифікатор для самоущільнюваних бетонів, до складу якого додатково включені регулятор структуроутворення і стабілізатор. Випускається двох типів: тип 1 – суперпластифікатор; тип 2 – суперпластифікатор з тривалою збережуваністю.

1. Загальні положення

1.1  Ці рекомендації поширюються на добавку для бетонів і будівельних розчинів «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» (далі – добавка «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ») за ТУ 5745-021-58042865-2007 зі зміною №1.

1.2  Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» випускається у двох типах:

 • тип 1 – суперпластифікатор;
 • тип 2 – суперпластифікатор із тривалою збережуваністю.

1.3  За своїми споживчими властивостями  «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ тип 1» відповідає вимогам ГОСТ 24211 для пластифікуючих і  водоредукуючих добавок (суперпластифікатор та суперводоредукуюча добавка); «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ тип 2» відповідає вимогам ГОСТ 24211 для пластифікуючих і водоредукуючих добавок (суперпластифікатор та суперводоредукуюча добавка) і  добавок, що збільшують збережуваність рухливості.

1.4 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» є комплексним продуктом, що містить суміш регулятора реологічних властивостей бетонних сумішей, регулятора структуроутворення і стабілізатора.

2. Сфера застосування

2.1 Основним призначенням добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» є отримання високорухливих нерозшаровуваних бетонних сумішей для бетонування густоармованих конструкцій та виробництва самоущільнюваних бетонів (при використанні заданої кількості  мікронаповнювачів).

2.2 Добавку «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» рекомендується застосовувати при виробництві збірних конструкцій із бетонів класів за міцністю В20 і вище, легких та ніздрюватих бетонів; напірних залізобетонних труб; для виготовлення на стендах густоармованих і тонкостінних конструкцій; плит та панелей у касетах, на поточно-агрегатних і конвеєрних лініях; при зведенні відповідальних конструкцій монолітних споруд із підвищеним ступенем армування та складною конфігурацією.

2.3 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» може застосовуватися в якості суперпластифікатора:

 • при зведенні конструкцій із монолітного важкого бетону класів за міцністю на стиск В20 і вище;
 • при виготовленні збірних залізобетонних конструкцій і бетонних виробів із важкого бетону класів за міцністю на стиск В20 і вище.

2.4 Добавка, нанесена на мікронаповнювач або введена разом із мікронаповнювачем, використовується для отримання самоущільнюваних бетонів та подальшого виготовлення з них збірних залізобетонних конструкцій і бетонних виробів класів за міцністю на стиск В30-В45.

2.5 Пластифікування бетонних сумішей рекомендується застосовувати в густоармованих, тонкостінних конструкціях та конструкціях зі складною конфігурацією.

2.6 Водоредукування бетонних сумішей при використанні добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» у якості суперпластифікатора рекомендується застосовувати  в залізобетонних конструкціях, до яких висуваються особливі вимоги щодо міцності, водонепроникності, морозостійкості, опору корозійним впливам тощо.

2.7 У бетонах для транспортних споруджень (мости, тунелі та інше) і в виробництві  дорожніх бетонів рекомендується застосовувати добавку «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» із дотриманням вимог нормативних документів та відомчих рекомендацій.

2.8 Доцільність застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруджень, а також показників економічної ефективності при їх виготовленні та експлуатації.

2.9 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» не порушує пасивного стану сталевої арматури в бетоні (висновок ндізб про вплив добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури).

3. Вимоги до матеріалів

3.1 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» випускається  у формі водорозчинного порошку коричневого  кольору або водного розчину коричневого кольору, чиї показники якості повинні відповідати вимогам ТУ 5745-021-58042865-2007 зі зміною №1. Для одержання самоущільнюваних бетонів добавка може випускатися в органомінеральній модифікації (нанесеною на мікронаповнювач), що є порошком сірого кольору.

3.2 Для готування бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам  ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3.3 Не рекомендується застосовувати гарячі цементи через їх підвищену водопотребу та швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

3.4 У якості крупних заповнювачів для важких бетонів слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, ГОСТ 10628, ГОСТ 8267.

3.5 Для легких бетонів у якості крупних заповнювачів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

3.6 У якості крупних заповнювачів для самоущільнюваних бетонів  рекомендується застосовувати гранітний щебінь фракції 5-10 мм. Допускається застосування щебенів фракції 5-20 при коригуванні витрат матеріалів.

3.7  У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

3.8 Вода для готування бетону повинна задовольняти вимоги ГОСТ 23732.

3.9 Мікронаповнювач, що використовується для виготовлення самоущільнюваного бетону, повинен мати питому поверхню не менше 2000 см2/г.

4. Ефективність застосування

4.1 Застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» у збірних бетонних і залізобетонних виробах та конструкціях забезпечує:

у варіанті суперпластифікатора:

 • збільшення рухливості бетонної суміші від П1 до П5 без зниження міцності бетону;
 • збільшення характеристик міцності бетону на 20% і більше (у рівнорухливих сумішах);
 • зниження витрат цементу до 20% (у рівнорухливих сумішах);
 • отримання бетонів із підвищеною водонепроникністю, морозостійкістю (у рівнорухливих сумішах);
 • збільшення зчеплення бетону із закладною арматурою та металовиробами в 1,5–1, 6 рази;
 • скорочення часу та енергетичних витрат на тепловологісну обробку бетону (у рівнорухливих сумішах);
 • значне скорочення часу та енергетичних витрат на вібрування бетонної суміші, а в деяких випадках – повну відмову від нього;
 • збільшення обертаності форм.

в органо-мінеральному варіанті:

 • ефект саморозтікання (осадка конуса ≥ 25 см, розплив
  конуса ≥ 60 см);
 • заповнення опалубки залізобетонних виробів без вібрації або при використанні віброзбудження;
 • одержання високоміцних бетонів із самоущільнюваних бетонних сумішей без збільшення витрат цементу;
 • збільшення обертаності форм.

4.2 Застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ тип 2» дозволяє додатково забезпечити збереження рухливості бетонної суміші  не менше 2  годин.

4.3 Водоредукуюча здатність залежно від витрат цементу і дозування добавки становить 18-23%.

5. Проектування та підбір складу бетону

5.1 Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ»  полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або застосовуваних на виробництві складів із добавкою з урахуванням цілей максимального  забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші та  бетону.

5.2 Дослідні заміси бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, що прийняті при розрахунку складу бетону без добавки.

5.3 Підбір складу бетону слід здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє  вимоги проекту щодо міцності бетону, рухливості суміші, обсягу залученого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

5.4 Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ».

5.5 Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій слід перевірити і за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

5.6 При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на функціонуючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

5.7 При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» у якості суперпластифікатора для виготовлення виробів із конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів зменшення водоцементного відношення, що викликає підвищення щільності бетону, має компенсуватися збільшенням обсягу залученого  повітря з відповідним підвищенням витрати повітрявтягуючої або пороутворювальної добавки, щоб витрати  інших компонентів, щільність і міцність бетону при цьому не змінилися.

5.8 При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» для поліпшення технологічних характеристик і якості ніздрюватого бетону за основу приймають виробничий склад бетону, підібраний за методикою, наведеною в «Інструкції з виготовлення виробів із ніздрюватого бетону» БН 277.

6. Особливості підбору складів самоущільнюваних бетонів

6.1 Склад самоущільнюваних бетонів, окрім портландцементу, має містити тонкодисперсний мінеральный наповнювач (молоті природні мінерали: кварцовий пісок, вапняк, доломіт тощо) або тонкодисперсні матеріали із пуццолановою активністю (зола-винесення, доменний гранульований шлак, мікрокремнезем, метакаолін).

6.2 Сумарний обсяг мікрочастинок (цемент + тонкодисперсні мінеральні матеріали) повинен становити 170-200 л/м3.

6.3 Об’ємне співвідношення між водою затворення і мікрочастинками має знаходитися в інтервалі 0,85-1,2 (бажано, ближче до 1).

6.4 Витрати крупного заповнювача не повинні перевищувати 340 л/м3, а його максимальний діаметр – 25 мм; краще використовувати заповнювачі з максимальним розміром 10-15 мм.

6.5 При використанні фракції щебенів 5-20 бажано, щоб вміст фракції
10-20 мм не перевищував 40%. Допускається використання крупного заповнювача з іншим співвідношенням фракцій за умови забезпечення нерозшарованості  бетонної суміші та коригування витрат цементу.

6.6  Вміст піску в суміші заповнювачів повинен становити 50-60%.

6.7  Правильно запроектована самоущільнювана бетонна суміш має характеризуватися розпливом конусу не менше 60 см за відсутності видимого розшарування (водо- чи розчиновідокремлювання по межі розпливу).

7. Приготування водного розчину

7.1 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» постачається споживачам у вигляді порошку або водного розчину з концентрацією не менше 32%.

7.2 У виробничих умовах із сухої або рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем, виходячи з вимог технології, умов застосування і зручності у використанні.

7.3 Готувати розчин добавки бажано при температурі навколишнього середовища вище 0°С у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

7.4 При приготуванні робочого розчину добавки із сухої форми необхідно дотримуватися таких вимог:

– для кращого розчинення слід вводити добавку у воду невеликими дозами при інтенсивному перемішуванні;

–  оптимальна температура для розчинення – 40оС–60оС;

–  щільність виготовленого розчину слід визначати при температурі рідини 20оС;

–  при визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно     привести отримані дані у відповідність із показниками щільності при температурі 20оС (додаток Б).

7.5  У таблицях 1 і 2 наведено орієнтовні залежності щільності водного розчину добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» від його концентрації (масової частки сухої речовини). Залежно від співвідношення компонентів у межах вимог ТУ 5745-021-58042865-2007 зі зміною №1 конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися. Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції.

Таблиця 1

ПОЛІПЛАСТ СП СУБ тип 1

Орієнтовна щільність, г/см3, при 20 0С Масова частка сухої речовини, % вміст  сухої речовини в г
В 1 літрі розчину В 1 кг розчину
1,02 5,2 52,9 52
1,04 8,2 85,6 82
1,06 11,3 119,5 113
1,08 14,3 154,6 143
1,10 17,4 190,9 174
1,11 18,9 209,6 189
1,12 20,4 228,5 204
1,13 21,9 247,7 219
1,14 23,4 267,3 234
1,15 25,0 287,1 250
1,16 26,5 307,3 265
1,17 28,0 327,7 280
1,18 29,5 348,5 295
1,19 31,1 369,5 311
1,20 32,6 390,9 326
1,21 34,1 412,6 341
1,22 35,6 434,5 356

Таблиця 2

ПОЛІПЛАСТ СП СУБ тип 2

Щільність, г/см3, при 20 0С Масова частка сухої речовини, % вміст  сухої речовини в г
В 1 літрі розчину В 1 кг розчину
1,06 6,9 73,4 69
1,08 10,6 114,6 106
1,10 14,3 157,3 143
1,11 16,1 179,2 161
1,12 18,0 201,4 180
1,13 19,8 224,1 198
1,14 21,7 247,1 217
1,15 23,5 270,4 235
1,16 25,4 294,2 254
1,17 27,2 318,3 272
1,18 29,0 342,8 290
1,19 30,9 367,6 309
1,20 32,7 392,8 327
1,21 34,6 418,4 346
1,22 36,4 444,4 364

 

8. Контроль якості

8.1 При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ»  необхідно:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов;
 • експериментально перевірити щільність робочого розчину добавки.

 

8.2 При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» у технології бетонів поопераційний контроль над виробництвом необхідно здійснювати на таких етапах робіт:

 • при готуванні бетонної суміші слід контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, при необхідності — повітровміст;
 • транспортування литих бетонних сумішей до місця укладання повинне здійснюватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока і виключає розшарування суміші, кількість перевантажень повинна бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей необхідно контролювати параметри віброущільнення (якщо воно застосовується);
 • при твердінні бетонів слід контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості – морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

8.3 Випробування бетонної суміші слід проводити за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби за ГОСТ 27006.

9. Дозування і зберігання

9.1 Рекомендований діапазон дозувань добавки (у якості суперпластифікатора) у бетонні суміші та будівельні розчини становить
0,6–0,8% для типу 1 та 0,7–1,0% для типу 2 від маси в’яжучої речовини за сухою речовиною.  При використанні добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» у якості водоредукуючої дозування становить 0,7–0,8% для типу 1 та 0,9–1,0% для типу 2.   У виробництві легкого і ніздрюватого бетонів дозування добавки підбирається індивідуально, виходячи із прийнятої технології. Можливе розширення діапазону дозувань із обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки відповідно до методів, встановлених ГОСТ 30459. Приклад розрахунків кількості  добавки, що вводиться в бетонну суміш, наведено в Додатку А.

9.2 Рекомендоване дозування добавки для отримання самоущільнюваних бетонних сумішей складає 1,1–1,5%.

9.3  Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки  ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

9.4  Введення добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» у рідкому вигляді до складу бетонної суміші можливо здійснювати:

–  разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із частиною (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;

– поступово і невеликими дозами із забезпеченням сувороого контролю за кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

9.5  Можливе введення добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» до складу бетонної суміші в порошкоподібному вигляді (у тому числі – нанесену на мікронаповнювач), яке здійснюється разом із сухими складовими за умови їх ретельного перемішування.

9.6 Добавку «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» у формі порошку слід зберігати у непошкодженій  упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях, у формі водного розчину – у закритих ємностях при температурі не нижче за +10оС. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин повинен бути відігрітий до температури вище за +10°С, ретельно перемішаний до повного розчинення осаду та усереднений.

9.7 Гарантійний термін зберігання добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» у сухому (органомінеральному) та рідкому вигляді — протягом 1 року від дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.9.6.

9.8  По завершенні гарантійного терміну добавка має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

10. Вимоги безпеки

10.1 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» є речовиною помірно небезпечною і відноситься до 3-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон з добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

10.2 У відділеннях приготування розчинів добавки «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» і бетонних сумішей необхідно передбачати приточно-витяжну вентиляцію.

10.3 Добавка у формі порошку – речовина займиста (температура самозаймання аерозависі становить 615ºС). У приміщенні,  де проводяться роботи з порошкоподібною  добавкою «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ», не рекомендується користуватися відкритим вогнем і здійснювати електрозварювальні роботи.

10.4 Добавка «ПОЛІПЛАСТ СП СУБ» виявляє подразнювальну дію на слизові оболонки органів зору, дихання і незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті  приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору та дихання.

10.5 При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги БНіП  III-4-80, БНіП  12-03-99, ГОСТ 24211.