1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» є сумішшю натрієвих та поліалкіленоксидних похідних поліметиленнафталінсульфокислот.

2. Основною областю застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» є виробництво жорстких бетонних сумішей, які використовуються для виготовлення виробів із застосуванням вібраційних машин. Використання добавки у процесі приготування жорстких бетонних  сумішей дозволяє суттєво скоротити час формовки виробів, забезпечити суворо задану геометрію та однорідність структури виробів, підвищити якість лицьової поверхні готових виробів. Можливе застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» при виробництві збірних залізобетонних виробів із бетонних сумішей більш високих класів за рухливістю, а також у виробництві товарних бетонів за умови ретельного підбору дозування.

3. Добавку «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» рекомендується застосовувати при виробництві:

 • виробів із бетону жорсткої консистенції;
 • вібропресованих виробів.

4. При застосуванні теплової обробки збірних залізобетонних конструкцій, виготовлених із бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО», рекомендується  виконувати ізотермічний прогрів при температурі не вище 80°С. Подальше підвищення температури ТВО може призвести до втрати міцності виробу.

5. Доцільність застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їх виготовленні та експлуатації.

6. Добавка «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» не порушує пасивного стану сталевої арматури  у бетоні (висновок ндізб про вплив добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури).

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» випускається  у формі водорозчинного порошку коричневого кольору або водного розчину коричневого кольору, чиї показники  якості повинні відповідати вимогам  ТУ 5745-027-58042865-2011.

2. Для приготування бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам  ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену  водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. Для легких бетонів у якості крупних заповнювачів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

6. У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

7. Вода, що застосовується для виготовлення бетонів із добавкою «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» і для догляду за ними, має відповідати ГОСТ  23732.

1. Застосування добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» у жорстких сумішах дозволяє:

 • забезпечити гарну формованість виробів за відсутності прилипання віброштампа до металу;
 • підвищити якість лицьової поверхні;
 • знизити кількість води затворення при збереженні жорсткості (рухливості) бетонної суміші.

1. Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО»  полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або застосовуваних на виробництві складів із добавкою з урахуванням цілей максимального  забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші та  бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунку складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону слід здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє вимоги проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу залученого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

4. Підбір складу бетону з добавкою «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО».

5. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій слід перевірити та при необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» постачається споживачам у вигляді порошку або водного розчину з концентрацією не менше 32%.

2. У виробничих умовах із сухої або рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем, виходячи з вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано при температурі навколишнього середовища вище 0°С у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

4. При приготуванні робочого розчину добавки із сухої форми необхідно дотримуватися таких вимог:

– для кращого розчинення слід вводити добавку у воду невеликими дозами при інтенсивному перемішуванні;

–  оптимальна температура для розчинення становить 40оС–60оС;

–  щільність виготовленого розчину слід визначати при температурі рідини 20оС;

–  при визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно     привести отримані дані у відповідність із показниками щільності при температурі 20оС (Додаток Б).

5. У таблиці 1 наведено орієнтовну залежність щільності водного розчину добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» від його концентрації (масової частки сухої речовини). Залежно від співвідношення компонентів у межах вимог ТУ 5745-027-58042865-2011 конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися. Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції.

Таблиця 1

Щільність розчину, г/см3 Концентрація, % вміст сухої речовини, г
В 1 л розчину в 1 кг розчину
1,01 3,6 36,1 35,8
1,02 5,6 56,6 55,5
1,03 7,5 77,5 75,3
1,04 9,5 98,8 95,0
1,05 11,5 120,5 114,8
1,06 13,5 142,6 134,5
1,07 15,4 165,1 154,3
1,08 17,4 188,0 174,0
1,09 19,4 211,2 193,8
1,1 21,4 234,9 213,6
1,11 23,3 259,0 233,3
1,12 25,3 283,4 253,1
1,13 27,3 308,3 272,8
1,14 29,3 333,5 292,6
1,15 31,2 359,2 312,3
1,16 33,2 385,2 332,1
1,17 35,2 411,7 351,9

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» необхідно:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов;
 • експериментально перевірити щільність робочого розчину добавки.

2. При застосуванні добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» в технології бетонів,  поопераційний контроль над виробництвом слід здійснювати на таких етапах робіт:

 • при готуванні бетонної суміші необхідно контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, при необхідності — повітровміст;
 • транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК більше 15 см) до місця укладання повинне здійснюватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока та виключає розшарування суміші, кількість перевантажень має бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту та амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості – морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Випробування бетонної суміші слід проводити за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» для жорстких, наджорстких бетонів і піскобетонів становить 0,1–0,25% від маси в’яжучого  в перерахунку на суху речовину.

Можливе розширення діапазону дозувань понад рекомендовану з обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки відповідно до методів, встановлених ГОСТ 30459. Приклад розрахунків кількості добавки, що вводиться в бетонну суміш,  наведено в Додатку А.

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» у рідкому вигляді до складу бетонної суміші можливо здійснювати:

–  разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із частиною (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;

– поступово і невеликими дозами, із забезпеченням суворого контролю за кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості  бетонної суміші.

4. Можливе введення добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» до складу бетонної суміші в порошкоподібному вигляді, що здійснюється разом із сухими складовими за умови їх ретельного  спільного перемішування.

5. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

6. Добавка  «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» у формі водного розчину має зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче за +10°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин повинен бути відігрітий до температури вище за +10°С, ретельно перемішаний до повного  розчинення осаду та усереднений. Добавка у формі порошку повинна зберігатися в непошкодженій упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях.

7. Гарантійний термін зберігання добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» в сухому та рідкому вигляді — протягом 1 року від дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.6.

8. По завершенні гарантійного терміну добавка «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ,  може бути використана у виробництві.

1. Добавка «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» за ГОСТ 12.1.007 відноситься до речовин мало небезпечних – 4-й клас небезпеки. Виявляє помірну подразнювальну дію на слизову оболонку очей, при нанесенні на шкіру не виявляє подразнювальної дії, відноситься до речовин зі слабкою алергенною активністю. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі та стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» і бетонних сумішей необхідно передбачати приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка у формі водного розчину є пожежо- та вибухобезпечною. Добавка у формі порошку – речовина слабозаймиста за ГОСТ 30244; помірнозаймиста за ГОСТ 30402; за токсичністю продуктів горіння – помірнонебезпечна за ГОСТ 12.1.044.

4. Добавка «ПОЛІПЛАСТ ВІБРО» виявляє подразнювальну дію на слизові оболонки органів зору, дихання і незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору і дихання.

5.  При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги БНіП  III-4-80, БНіП  12-03-99, ГОСТ 24211.