1. Прискорювач «РЕЛАМІКС Д» є органічним сульфатом.

2.  Прискорювач «РЕЛАМІКС Д» разом із пластифікуючими добавками на будь-якій основі може бути застосований для:

– товарних бетонів;

– виробництва збірних виробів і конструкцій із важкого та дрібнозернистого бетону різного призначення класів В20 і вище;

– зведення конструкцій монолітних споруд із підвищеним ступенем армування і складною конфігурацією;

– одержання легких бетонів;

– одержання будівельних розчинів.

3. При призначенні режимів твердіння із прискорювачем «РЕЛАМІКС Д» рекомендується встановлювати температуру ізотермічного прогріву не більше 80оС.

4. Для попередньо напружених залізобетонних конструкцій із прискорювачем «РЕЛАМІКС Д», призначених для експлуатації в агресивних середовищах, слід застосовувати стрижневу термомеханічно зміцнену арматуру класів Ат-IVK і Aт-VK.

5. Доцільність застосування прискорювача «РЕЛАМІКС Д» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їхньому виготовленні й експлуатації.

6. Прискорювач «РЕЛАМІКС Д» не порушує пасивного стану сталевої арматури в бетоні.

1. Прискорювач «РЕЛАМІКС Д» випускається у формі прозорого водного розчину від світло-жовтого до коричневого кольору, показники якості котрого мають відповідати вимогам СТО 58042865-3-2014.

2. Для приготування бетонів із прискорювачем «РЕЛАМІКС Д» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу та швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

6. Вода для приготування бетонів із прискорювача «РЕЛАМІКС Д» і для догляду за ними має відповідати вимогам ГОСТ 23732.

1. Введення прискорювача «РЕЛАМІКС Д» порівняно з бетоном без прискорювача дозволяє досягти таких показників:

– збільшити кінцеві характеристики міцності бетону на 20% і більше (у рівнорухливих сумішах);

– збільшити характеристики міцності у віці 1 доби на 20% і більше (у рівнорухливих сумішах);

-скоротити час та енергетичні затрати на тепло-вологісну обробку бетону;

– збільшити оборотність форм.

2. Введення прискорювача «РЕЛАМІКС Д» разом із суперпластифікаторами порівняно з бетоном без прискорювача дозволяє досягти таких показників:

– збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П5 з одночасним підвищенням міцності бетону в перші три доби нормального твердіння на 10-15%, у віці 28 діб – на 5 %;

– знизити кількість води затворення від 21% і більше (у рівнорухливих сумішах);

– збільшити кінцеві характеристики міцності бетону на 20% і більше (у рівнорухливих сумішах);

– збільшити характеристики міцності у віці 1 доби на 30% і більше (у рівнорухливих сумішах);

– знизити витрати цементу до 22% (у рівнорухливих сумішах);

– одержати бетони з підвищеною водонепроникністю, морозостійкістю (у рівнорухливих сумішах);

– скоротити час та енергетичні затрати на тепло-вологісну обробку бетону;

– значно скоротити час та енергетичні затрати на вібрування бетонної суміші, а в деяких випадках повністю відмовитися від нього;

– збільшити оборотність форм.

1. Підбір складу бетону із прискорювачем «РЕЛАМІКС Д» полягає в коригуванні робочого складу бетону без прискорювача або складів із прискорювачем, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші й бетону.

2. Дослідні заміси бетонної суміші із прискорювачем «РЕЛАМІКС Д» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без прискорювача.

3. Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості прискорювача.

4. Підбір складу бетону із прискорювачем «РЕЛАМІКС Д» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах.

5. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів і конструкцій треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії прискорювача «РЕЛАМІКС Д» рекомендується:

– візуально оцінити зовнішній вигляд прискорювача;

– порівняти результати приймально-здавального контролю партії прискорювача, що наведені в документі про якість, із вимогами СТО.

2. При застосуванні прискорювача «РЕЛАМІКС Д» у технології бетонів контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

– при приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, за необхідності – повітровміст;

– транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК понад 15 см) до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;

– при укладанні бетонних сумішей рекомендується контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;

– при твердінні бетонів рекомендується контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби.

1. Рекомендований діапазон дозувань прискорювача «РЕЛАМІКС Д» у бетони й розчини становить 0,3-2,0% за товарним продуктом. Можливе розширення діапазону дозувань із обов’язковою перевіркою ефективності введення прискорювача відповідно до методів, визначених ГОСТ 30459. Приклад розрахунків кількості прискорювача, що вводиться в бетонну суміш, наведено в Додатку А.

2. Дозування прискорювача має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів прискорювача, ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення прискорювача «РЕЛАМІКС Д» до складу бетонної суміші може здійснюватися:

– разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із часткою (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування.

4. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу прискорювача відповідно до нормативних вимог.

5. Прискорювач «РЕЛАМІКС Д» повинен зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче 0°С. При випадковому замерзанні добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до зникнення льоду, ретельно перемішаний і усереднений.

6. Гарантійний термін зберігання прискорювача «РЕЛАМІКС Д» – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість прискорювача гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.7.5 і СТО 58042865-3-2014.

7. Після закінчення гарантійного терміну прискорювач «РЕЛАМІКС Д» має бути випробуваний за всіма нормованими показниками якості й, у разі відповідності вимогам чинного СТО, може бути використаний у виробництві.

1. Клас небезпеки прискорювача за ступенем впливу на організм людини не визначено. За основним компонентом добавка «Реламікс Д» належить до речовин помірно небезпечних – 4 клас небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Введення прискорювача в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із прискорювачем не виділяє токсичних речовин у повітряне середовище.

2. У відділеннях приготування розчинів прискорювача «РЕЛАМІКС Д» і бетонних сумішей необхідно передбачити приточно-витяжну вентиляцію.

3. Прискорювач «РЕЛАМІКС Д» є пожежо- і вибухобезпечним.

4. Прискорювач «РЕЛАМІКС Д» чинить слабку подразливу дію на слизові оболонки органів зору, дихання й незахищену шкіру. При роботі із прискорювачем слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів прискорювача, мають бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору й дихання.

5. При застосуванні прискорювача в технології бетону слід виконувати вимоги СНіП III-4-80, СНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.