1. Добавка «РЕЛАМІКС М2» є сумішшю нафталінсульфонатів та органічного прискорювача.

2. Добавка «РЕЛАМІКС М2» може застосовуватися для:

– одержання товарних бетонів;

– виробництва збірних виробів і конструкцій із важкого та дрібнозернистого бетону різного призначення класів В20 і вище;

– зведення конструкцій монолітних споруд із підвищеним ступенем армування та складною конфігурацією;

– одержання легких бетонів;

– одержання будівельних розчинів.

3. Застосування добавки «РЕЛАМІКС М2» у бетонних сумішах і будівельних розчинах забезпечує:

– ранню розпалубну міцність при здійсненні монолітних робіт;

– скорочення тривалості або зниження температури тепло-вологісної обробки;

– виготовлення виробів і конструкцій за безпропарювальною технологією.

4. При призначенні режимів твердіння з добавкою «РЕЛАМІКС М2» рекомендується встановлювати температуру ізотермічного прогріву не більше 80оС.

5. Пластифікування бетонних сумішей рекомендується застосовувати в густоармованих конструкціях; у тонкостінних конструкціях; у конструкціях зі складною конфігурацією.

6. Водоредукування бетонних сумішей (зниження водоцементного відношення) рекомендується застосовувати в залізобетонних конструкціях, до яких висуваються особливі вимоги щодо міцності, водонепроникності, морозостійкості, опору корозійним впливам тощо.

7. При приготуванні конструкційних легких бетонів класів за міцністю на стиск В7, 5-В40 добавку «РЕЛАМІКС М2» рекомендується застосовувати для підвищення рухливості бетонної суміші, підвищення міцності бетону, зниження витрат цементу.

8. Доцільність застосування добавки «РЕЛАМІКС М2» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їхньому виготовленні й експлуатації.

9. Добавка «РЕЛАМІКС М2» не порушує пасивного стану сталевої арматури в бетоні (Висновок НДІЗБ за результатами випробувань впливу суперпластифікатора та прискорювача «РЕЛАМІКС М2» на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури).

1. Добавка «РЕЛАМІКС М2» випускається у формі водорозчинного порошку від коричневого до темно-коричневого кольору або водного розчину темно-коричневого кольору, показники якості котрих мають відповідати вимогам ТУ 5745-070-58042865-2012.

– для приготування бетонів із добавкою «РЕЛАМІКС М2» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії;

– не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші;

– у якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267;

– для легких бетонів у якості крупних заповнювачів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820;

– у якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736;

– вода для виготовлення бетонів із добавкою «РЕЛАМІКС М2» і для догляду за ними має відповідати ГОСТ 23732.

1. Введення добавки «РЕЛАМІКС М2» порівняно з бетоном без добавки дозволяє досягти таких показників:

– збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П5 з одночасним підвищенням міцності бетону;

– знизити кількість води затворення на 20% і більше (у рівнорухливих сумішах);

– збільшити кінцеві характеристики міцності бетону на 20% і більше (у рівнорухливих сумішах);

– збільшити характеристики міцності у віці 1 доби на 30% і більше (у рівнорухливих сумішах);

– збільшити характеристики міцності після ТВО на 20% і більше (у рівнорухливих сумішах);

– знизити витрати цементу до 22 % (у рівнорухливих сумішах);

– одержати бетони з підвищеною водонепроникністю, морозостійкістю (у рівнорухливих сумішах);

– скоротити час та енергетичні затрати на тепло-вологісну обробку бетону;

– збільшити оборотність форм.

2. Добавка «РЕЛАМІКС М2» забезпечує відпускну міцність бетону на низькоактивних і низькомарочних цементах.

3. У легких бетонах добавка «РЕЛАМІКС М2» застосовується одночасно з повітровтягуючими добавками з метою зменшення водовмісту бетонної суміші, приготованої на дрібних пористих заповнювачах із підвищеною водопотребою.

4. У ніздрюватих бетонах ефективність добавки «РЕЛАМІКС М2» виявляється при застосуванні в якості в’яжучої речовини портландцементів і меншою мірою – змішаної в’яжучої речовини (портландцемент + вапно), а в якості кремнеземистого компонента – тонкомолотого кварцового піску.

1. Підбір складу бетону з добавкою «РЕЛАМІКС М2» полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші й бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «РЕЛАМІКС М2» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

4. Підбір складу бетону з добавкою «РЕЛАМІКС М2» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «РЕЛАМІКС М2».

5. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів і конструкцій треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

6. При застосуванні добавки «РЕЛАМІКС М2» для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на діючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

7. При застосуванні добавки для виготовлення виробів із конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів зменшення водоцементного відношення, що викликає підвищення щільності бетону, має компенсуватися збільшенням обсягу втягнутого повітря з відповідним підвищенням витрат повітровтягуючої або пороутворюючої добавки, щоб витрати інших компонентів, щільність і міцність бетону при цьому не змінювалися.

8. При застосуванні добавки «РЕЛАМІКС М2» для поліпшення технологічних характеристик і якості ніздрюватого бетону за основу приймають виробничий склад бетону, підібраний за методикою, наведеною в «Інструкції з виготовлення виробів із ніздрюватого бетону» СН 277.

1. Добавка «РЕЛАМІКС М2» постачається споживачам у вигляді порошку або водного розчину.

2. У виробничих умовах із сухої або рідкої форми добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем відповідно до вимог технології, умов застосування та зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано за температури навколишнього середовища вище 0оС у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розчинення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

4. При приготуванні робочого розчину добавки із сухої форми слід дотримуватися таких вимог:

– для кращого розчинення слід вводити добавку у воду невеликими дозами при інтенсивному перемішуванні;

– оптимальна температура для розчинення становить 40ос-60ос.

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «РЕЛАМІКС М2» рекомендується:

– візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;

– порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

2. При застосуванні добавки «РЕЛАМІКС М2» у технології бетонів контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

3. При приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, за необхідності – повітровміст;

4. Транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК понад 15 см) до місця укладання має виконуватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока й виключає розшаровування суміші. Кількість перевантажень повинна бути мінімальною;

5. При укладанні бетонних сумішей рекомендується контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;

6. При твердінні бетонів рекомендується контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

7. Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «РЕЛАМІКС М2» у бетони та розчини

Застосування Дозування добавки за сухою речовиною, у % від маси цементу
 при використанні в якості пластифікуючої та прискорювальної добавки 0,45-0,6
 при використанні в якості водоредукуючої добавки 0,55-0,65
 при виробництві ніздрюватих бетонів 0,05-0,15

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки, ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення добавки «РЕЛАМІКС М2» у рідкому вигляді до складу бетонної суміші може здійснюватися:

– разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із часткою (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;

– поступово і невеликими частинами, із забезпеченням суворого контролю над кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

4. Можливе введення добавки «РЕЛАМІКС М2» до складу бетонної суміші в порошкоподібному вигляді, що здійснюється разом із сухими складовими за умови їхнього ретельного спільного перемішування.

5. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

6. Добавка «РЕЛАМІКС М2» у формі водного розчину повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче +10°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників; перед застосуванням водний розчин має бути відігрітий до температури вище +10°С, ретельно перемішаний до повного розчинення осаду й усереднений. Добавка у формі порошку повинна зберігатися в непошкодженій упаковці виробника на піддонах у закритих складських приміщеннях.

7. Гарантійний термін зберігання добавки «РЕЛАМІКС М2» у сухому й рідкому вигляді – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.6 і ТУ 5745-0-70-58042865-2012.

8. Після закінчення гарантійного терміну добавка «РЕЛАМІКС М2» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. Добавка за ГОСТ 12.1.007 належить до речовин помірно небезпечних – 3 клас небезпеки. При нанесенні на шкіру не чинить подразливої дії. Чинить слабку подразливу дію на слизові оболонки очей. Сенсибілізуючої та шкірно-резорбтивної дії не виявлено.

2. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі та стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою не виділяє токсичних речовин у повітряне середовище.

3. У відділеннях приготування розчинів добавки «РЕЛАМІКС М2» і бетонних сумішей необхідно передбачити приточно-витяжну вентиляцію.

4. Добавка у формі порошку – речовина займиста (температура самозапалювання аерозавису становить 615°С). У приміщенні, де виконуються роботи з порошкоподібною добавкою «РЕЛАМІКС М2», не рекомендується використовувати відкритий вогонь і здійснювати електрозварювальні роботи.

5. Добавка «РЕЛАМІКС М2» чинить подразливу дію на слизові оболонки органів зору, дихання й незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, мають бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору й дихання.

6. При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги СНіП III-4-80, СНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.