1. Основу добавки «РЕЛАМІКС ПК» становить співполімер на основі поліоксиетиленових похідних ненасичених карбонових кислот.

 

2. Добавка «РЕЛАМІКС ПК» застосовується для:

 • одержання товарних бетонів;
 • виробництва збірних виробів і конструкцій із важкого та дрібнозернистого бетону різного   призначення класів В 20 і вище;
 • зведення конструкцій монолітних споруджень із підвищеним ступенем армування і складною конфігурацією;
 • одержання легких бетонів;
 • одержання будівельних розчинів;
 • конструкцій систем питного водопостачання.

3. Застосування добавки «РЕЛАМІКС ПК» у бетонних сумішах і будівельних розчинах забезпечує:

 • ранню розпалубкову міцність при виробництві монолітних робіт;
 • скорочення тривалості або зниження температури тепловологісної обробки;
 • виготовлення виробів і конструкцій за безпропарювальною технологєю.

4. При призначенні режимів твердіння з добавкою «РЕЛАМІКС ПК» рекомендується встановлювати температуру ізотермічного прогріву не більше 80оС.

5. Пластифікування бетонних сумішей рекомендується застосовувати в густоармованих, тонкостінних конструкціях та конструкціях зі складною конфігурацією.

6. Водоредукування бетонних сумішей (зниження водоцементного відношення) рекомендується застосовувати в залізобетонних конструкціях, до яких висуваються особливі вимоги щодо міцності, водонепроникності, морозостійкості, опору корозійним впливам тощо.

7.  При приготуванні конструкційних легких бетонів  класів за міцністю на стиск  В7,5–В40  добавку  «РЕЛАМІКС ПК» рекомендується застосовувати для підвищення рухливості бетонної суміші, підвищення міцності бетону, зниження витрат цементу.

8. Доцільність застосування добавки «РЕЛАМІКС ПК» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві товарного бетону, бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їх виготовленні та експлуатації.

9. Добавка «РЕЛАМІКС ПК» не порушує пасивного стану сталевої арматури у бетоні (висновок НДІЗБ про вплив добавки «РЕЛАМІКС ПК» на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури).

1. Добавка «РЕЛАМІКС ПК» випускається у формі водного розчину темно-коричневого кольору, чиї показники якості мають відповідати вимогам ТУ 5745-034-58042865-2008.

2. Для приготування бетонів із добавкою «РЕЛАМІКС ПК» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266. Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми  випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню  підвищену водопотребу, перевитрати цементу і швидку втрату рухливості бетонної (розчинної) суміші.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5. Для легких бетонів у якості крупних заповнювачів слід застосовувати матеріали за ГОСТ 9757 і ГОСТ 25820.

6. У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

7. Вода для приготування бетонів із добавкою «РЕЛАМІКС ПК» та для догляду за ними повинна задовольняти вимогам ГОСТ 23732.

1. Введення добавки «РЕЛАМІКС ПК» у порівнянні з бетоном без добавки дозволяє досягти таких показників:

 • збільшити рухливість бетонної суміші від П1 до П5 із одночасним підвищенням міцності бетону в перші три доби нормального твердіння на 10-15%, у віці 28 діб – на 5 %;
 • знизити кількість води затворення від 21% і більше (у рівнорухливих сумішах);
 • збільшити кінцеві характеристики міцності бетону на 20% і більше (у рівнорухливих сумішах);
 • збільшити характеристики міцності у віці 1 доби на 30% і більше (у рівнорухливих сумішах);
 • знизити витрати цементу до 22% (у рівнорухливих сумішах);
 • одержати бетони з підвищеною водонепроникністю, морозостійкістю (у рівнорухливих сумішах);
 • в 1,5–1,6 рази збільшити зчеплення бетону із закладною арматурою і металовиробами;
 • скоротити час та енергетичні витрати на тепловологісну обробку бетону;
 • значно скоротити час та енергетичні витрати на вібрування бетонної суміші, а в деяких випадках повністю відмовитися від нього.

2. Добавка «РЕЛАМІКС ПК» забезпечує відпускну міцність бетону на низькоактивних і низькомарочнихцементах.

3. У легких бетонах добавка «РЕЛАМІКС ПК» застосовується одночасно з повітрявтягуючими добавками з метою зменшення водовмісту бетонної суміші, приготовленої на дрібних пористих заповнювачах із підвищеною водопотребою.

1. Підбір складу бетону з добавкою «РЕЛАМІКС ПК»  полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або застосовуваних на виробництві складів із добавкою з урахуванням цілей максимального  забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші та бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «РЕЛАМІКС ПК» мають готуватися на тих самих заповнювачах і цементі, що прийняті при розрахунку складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону слід здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що задовольняє вимоги проекту щодо міцності бетону, рухливості або жорсткості суміші, обсягу залученого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і визначенням оптимальної кількості добавки.

4. Підбір складу бетону з добавкою «РЕЛАМІКС ПК» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «РЕЛАМІКС ПК».

5. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій слід перевірити і за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

6. При застосуванні добавки «РЕЛАМІКС ПК» для поліпшення технологічних характеристик і якості легкого бетону на функціонуючому виробництві за основу приймають виробничий склад і здійснюють його коригування залежно від цілей введення.

7. При застосуванні добавки для виготовлення виробів із конструкційно-теплоізоляційних легких бетонів зменшення водоцементного відношення, що викликає підвищення щільності бетону, має компенсуватися збільшенням обсягу залученого повітря з відповідним підвищенням витрати повітрявтягуючої або пороутворювальної добавки, щоб витрати інших компонентів, щільність і міцність бетону при цьому не змінювалися.

8. При застосуванні добавки «РЕЛАМІКС ПК» для поліпшення технологічних характеристик і якості ніздрюватого бетону за основу приймають виробничий склад бетону, підібраний за методикою, наведеною в «Інструкції з виготовлення виробів із ніздрюватого бетону» БН 277.

1. Добавка «РЕЛАМІКС ПК» постачається споживачам у вигляді водного розчину з концентрацією не менше 32 %.

2. У виробничих умовах з добавки готують водний розчин робочої концентрації. Робоча концентрація обирається споживачем, виходячи з вимог технології, умов застосування і зручності у використанні.

3. Готувати розчин добавки бажано при температурі навколишнього середовища вище 0ос у ретельно очищених і промитих ємностях, захищених від потрапляння опадів. Розведення слід здійснювати шляхом перемішування до одержання однорідного продукту.

4.  Щільність виготовленого розчину необхідно визначати при температурі рідини 20оС. При визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно привести отримані дані до показників щільності при температурі 20оС (Додаток Б).

5.  У таблиці 1 наведено орієнтовну залежність щільності водного розчину добавки «РЕЛАМІКС ПК» від його концентрації (масової частки сухої речовини). Залежно від співвідношення компонентів у межах вимог ТУ 5745-034-58042865-2008 конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися. Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції.

Таблиця 1

Щільність розчину, г/см3 Концентрація, % вміст сухої речовини, г
В 1 л розчину в 1 кг розчину
1,01 3,3 33,2 32,9
1,02 6,5 66,4 65,1
1,03 9,7 100,2 97,3
1,04 12,9 134,7 129,5
1,05 16,2 169,8 161,7
1,06 19,4 205,5 193,9
1,07 22,6 241,9 226,1
1,08 25,8 278,9 258,3
1,09 29,0 316,6 290,5
1,10 32,3 354,9 322,7
1,11 35,5 393,9 354,9
1,12 38,7 433,5 387,1
1,13 41,9 473,8 419,3
1,14 45,1 514,7 451,5
1,15 48,4 556,2 483,7
1,16 51,6 598,4 515,9
1,17 54,8 641,2 548,0

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «РЕЛАМІКС ПК»   необхідно:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов;
 • експериментально перевірити щільність робочого розчину добавки.

2. При застосуванні добавки «РЕЛАМІКС ПК» у технології бетонів контроль за виробництвом слід здійснювати на таких етапах робіт:

 • при приготуванні бетонної суміші необхідно контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, при необхідності — повітровміст;
 • транспортування високорухливих і литих бетонних сумішей (з ОК більше 15 см) до місця укладання повинне здійснюватися механізмами, конструкція яких не допускає витоку цементного молока та виключає розшарування суміші, кількість перевантажень має бути мінімальною;
 • при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту та амплітуду коливань;
 • при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості – морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Випробування бетонної суміші слід проводити за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «РЕЛАМІКС ПК» у бетони і розчини становить 0,1–0,3%, при використанні в якості водоредукуючої добавки – 0,2–0,3% від маси в’яжучого в перерахунку на суху речовину. Можливе розширення діапазону дозувань, але слід мати на увазі, що більша кількість добавки може призвести до тривалого сповільнення тужавлення бетону.

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості.

3. Введення добавки «РЕЛАМІКС ПК» до складу бетонної суміші можливо здійснювати:

–  разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення;

– у попередньо перемішану бетонну суміш із частиною (10-20%) води затворення незадовго до закінчення перемішування. Цей спосіб дозволяє одержати більший пластифікуючий ефект;

– поступово і невеликими частинами, із забезпеченням суворого контролю за кількістю добавки, що вводиться, на місці укладання. Такий спосіб дозволяє збільшити час збереження рухливості бетонної суміші.

4. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

5. Добавка  «РЕЛАМІКС ПК» повинна зберігатися в закритих ємностях. Не допускати заморожування продукту.

6. Гарантійний термін зберігання добавки «РЕЛАМІКС ПК» – протягом 1 року від дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.5.

7.  По завершенні гарантійного терміну добавка «РЕЛАМІКС ПК» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. Добавка «РЕЛАМІКС ПК» є речовиною малонебезпечною і відноситься до 4-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки «РЕЛАМІКС ПК» і бетонних сумішей необхідно передбачати  приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка «РЕЛАМІКС ПК» виявляє подразнювальну дію на слизові оболонки органів зору, дихання і незахищену шкіру. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору та дихання.

4.  При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги БНіП III-4-80, ГОСТ 24211.