1. Добавка «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ»  є безлужним прискорювачем тужавлення на основі сульфату алюмінію.

2. Основною областю застосування добавки «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ»  є її використання в якості прискорювача тужавлення для бетонів, що наносяться  методом торкретування (набризку). Добавка використовується при мокрому способі торкретування.

3. Найкращі результати за кінетикою набирання міцності набризк-бетону добавка «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ»  забезпечує при використанні разом із суперпластифікатором «ПОЛІПЛАСТ СП-1» або аналогічними за складом нафталінформальдегідними добавками. Допускається застосування з полікарбоксилатними суперпластифікаторами.

4. Добавка «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ»  не порушує пасивного стану сталевої арматури  в бетоні (висновок ндізб про вплив добавки «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ»  на захисні властивості бетону стосовно сталевої арматури).

1.  Добавка «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ»  випускається в формі  водного розчину від білого до сірого кольору, чиї показники  якості мають відповідати вимогам  ТУ 5745-028-58042865-2008. Допускається випадіння осаду.

2. У якості в’яжучого в торкрет-бетоні можуть бути використані цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266, ГОСТ 965, ГОСТ

3. В  якості заповнювачів для торкрет-бетону можуть бути використані:

 • пісок за ГОСТ 8736, ГОСТ 26633 та ГОСТ 9757;
 • щебінь або гравій за ГОСТ 8267;
 • легкі заповнювачі за ГОСТ

4. У торкрет-бетон для досягнення необхідних характеристик можуть вводитися мінеральні добавки:

 • зола за ГОСТ 25818 та ГОСТ 25592;
 • мікрокремнезем за ТУ 5743-048-02495332-96.

5. Пігменти для фарбування торкрет-бетону повинні відповідати вимогам технічних умов, за  якими вони випускаються.

6. Металева і неметалічна фібра, яка використовується у фіброторкрет-бетоні, має відповідати вимогам нормативних документів (ГОСТ або ТУ), за якими вона випускається.

7. Усі матеріали, що застосовуються у виготовленні торкрет-бетону, повинні мати сертифікати відповідності системи ГОСТ Р і санітарно-епідеміологічні висновки. У разі застосування торкрет-бетону на об’єктах господарсько-питного водопостачання всі складові компоненти торкрет-бетону повинні мати відповідний дозвіл росспоживнагляду.

8. Вода для приготування торкрет-бетону повинна відповідати вимогам ГОСТ 23732.

1. Застосування добавки «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ»  дозволяє:

 • прискорити час формування первинної структури бетону в 10 разів і більше;
 • забезпечити розпалубкову міцність через 2-3 години і механічну міцність 0,4-1,5 мпа через 3-5 годин.

Добавка не спричиняє виникнення внутрішньої корозії бетону.

1. Торкрет-бетон повинен відповідати вимогам ГОСТ 26633, МДБН09-03 щодо дрібнозернистих бетонів і  ТУ  5745-001-16216892-06.

2. Вибір складу торкрет-бетонної суміші, у тому числі – у частині заповнювачів, води і будь-яких добавок або армуючого волокна, має забезпечувати досягнення всіх технологічних якостей та експлуатаційних характеристик, заданих для свіжоукладеного і затверділого торкрет-бетону.

3.Мінімальний вміст цементу в укладеному торкрет-бетоні повинен становити 300кг/м3.

4.Гранулометричний склад заповнювачів має відповідати графіку розсіву (рис.1)

 

5. Максимальний вміст мінеральних добавок наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Вид матеріалу Максимальний вміст

 

Мікрокремнезем 15% від ваги портландцементу
Зола 30% від ваги портландцементу
15% від ваги портландцементу
з мінеральними добавками
20% від ваги шлакопортландцементу
Молотий гранульований доменний шлак 30% від ваги портландцементу

 

6. Водоцементне відношення торкрет-бетонної  суміші при мокрому методі торкретування має бути не вище за 0,55, а сухого методу торкретування – у межах 0,4–0,5.

7.  Температура компонентів торкрет-бетонної суміші повинна бути не нижче 5°С и не вище 35°С.

8.  Усі підібрані в лабораторії склади бетонів слід перевірити і за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

1. Добавка «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ»  постачається споживачам у вигляді водного розчину з концентрацією не менше 32%.

2. При визначенні щільності розчину добавки необхідно дотримуватися таких вимог:

–  щільність виготовленого розчину необхідно визначати при температурі рідини 20оС;

– при визначенні щільності в інших температурних інтервалах необхідно привести отримані дані у відповідність із показниками щільності при температурі 20оС(Додаток Б).

3. У таблиці 2 наведено орієнтовну залежність щільності водного розчину добавки «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ» від його концентрації (масової частки сухої речовини). Залежно від співвідношення компонентів у межах вимог ТУ5745-028-58042865-2008 конкретні значення щільності розчину можуть дещо відрізнятися. Проміжні значення концентрації розчину визначаються методом лінійної інтерполяції.

Таблиця 2

Щільність розчину, г/см3 Концентрація, % вміст сухої речовини, г
В 1 л розчину в 1 кг розчину
1,21 30,8 373,3 308,5
1,22 31,8 388,3 318,3
1,23 32,8 403,4 328,0
1,24 33,8 418,8 337,8
1,25 34,8 434,4 347,5
1,26 35,7 450,2 357,3
1,27 36,7 466,1 367,0
1,28 37,7 482,3 376,8
1,29 38,7 498,6 386,5
1,3 39,6 515,2 396,3
1,31 40,6 531,9 406,0
1,32 41,6 548,8 415,8
1,33 42,6 566,0 425,5
1,34 43,5 583,3 435,3
1,35 44,5 600,8 445,1
1,36 45,5 618,5 454,8
1,37 46,5 636,5 464,6
1,38 47,4 654,6 474,3
1,39 48,4 672,9 484,1
1,4 49,4 691,4 493,8
1,41 50,4 710,1 503,6
1,42 51,3 728,9 513,3
1,43 52,3 748,0 523,1
1,44 53,3 767,3 532,8
1,45 54,3 786,8 542,6
1,46 55,2 806,4 552,4

1.  При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ»  необхідно:

 • візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;
 • порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов;
 • експериментально перевірити щільність розчину добавки.

2. Виробничий контроль здійснюється за відповідністю суміші карті підбору складу, розробленої в ході попередніх випробувань. Виробничим контролем передбачається перевірка за супровідними документами відповідності компонентів торкрет-бетонної суміші нормативним вимогам та визначаються такі характеристики:

 • гранулометричний склад заповнювача;
 • зручноукладальність;
 • температура торкрет-бетонної суміші;
 • відсоток втрат у результаті відскоку (рикошету).

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ»  від маси цементу (в перерахуванні на суху речовину) становить 1–5 %. Приклад розрахунків кількості добавки, що вводиться в бетонну суміш,  наведено в Додатку А.

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Добавка дозується через сопло стисненим повітрям у бетонну суміш безпосередньо перед нанесенням на робочу поверхню.

4. Добавка у формі водного розчину зберігається  у спеціальних ємностях із герметичними кришками при температурі не нижче за +10°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників. Випадання осаду, за умови його ефективного суспендування, не знижує технічної ефективності добавки. Для відновлення вихідної гомогенності  розчину рекомендується нагріти добавку до 60-65оС при постійному перемішуванні.

5. Гарантійний термін зберігання добавки «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ» – 6 місяців від дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п.8.4.

6. По завершенні гарантійного терміну добавка «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ»  має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості і, у разі відповідності вимогам чинних ТУ,  може бути використана у виробництві.

1. Добавка «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ»  є речовиною помірно небезпечною і відноситься до 3-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Добавка не утворює токсичних сполук у повітряному середовищі і стічних водах. Введення добавки в бетонну суміш не змінює токсиколого-гігієнічних характеристик бетону. Затверділий бетон із добавкою в повітряне середовище токсичних речовин не виділяє.

2. У відділеннях приготування розчинів добавки «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ»  і бетонних сумішей необхідно передбачати приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка «РЕЛАМІКС ТОРКРЕТ» має загальнотоксичну дію, подразнює шкіру і слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів, здатна викликати гострі і хронічні отруєння, є алергеном. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, повинні бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору та дихання.

4. При застосуванні добавки в технології бетону  слід виконувати вимоги
БНіП III-4-80, БНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.