1. Добавка «ВІБРОПЛАСТ» є сумішшю повітровтягуючої добавки та гідрофобізатора.

2. Основною сферою застосування добавки «ВІБРОПЛАСТ» є виготовлення виробів методом напівсухого вібропресування із застосуванням вібропресів різної конструкції й потужності, що використовуються для виготовлення виробів із застосуванням вібраційних машин. Використання добавки у процесі приготування жорстких бетонних сумішей дозволяє суттєво скоротити час формування виробів, забезпечити суворо задану геометрію й однорідність структури виробів, підвищити якість лицьової поверхні готових виробів. Можливе застосування добавки «ВІБРОПЛАСТ» при виробництві збірних залізобетонних виробів із бетонних сумішей із рухливістю до П2.

3. Добавку «ВІБРОПЛАСТ» рекомендується застосовувати при виробництві таких вібропресованих виробів:

– стіновий камінь марок М 25-М200,

– тротуарна плитка класів В22,5-В35,

– бордюрний камінь (бетонні й залізобетонні бортові камені) класів В22,5-В30,

– вироби малої архітектури.

4. При застосуванні теплової обробки збірних залізобетонних конструкцій, виготовлених із бетону з добавкою «ВІБРОПЛАСТ», рекомендується виконувати ізотермічний прогрів при температурі не вище 80°С. Подальше підвищення температури ТВО може призвести до втрати міцності виробу.

5. Доцільність застосування добавки «ВІБРОПЛАСТ» визначається досягненням різних технологічних показників ефективності при виробництві бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій, зведенні споруд, а також показників економічної ефективності при їхньому виготовленні й експлуатації.

6. Добавка «ВІБРОПЛАСТ» не порушує пасивного стану сталевої арматури в бетоні.

1. Добавка «ВІБРОПЛАСТ» випускається у формі непрозорого водного розчину від білого до світло-коричневого кольору, показники якості котрого мають відповідати вимогам ТУ 5745-080-58042865-2013.

2. Для приготування бетонів із добавкою «ВІБРОПЛАСТ» рекомендується застосовувати цементи, що відповідають вимогам ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 22266.

Можливість використання пластифікованих цементів визначається попередніми випробуваннями в лабораторії.

3. Не рекомендується застосовувати гарячі цементи (із температурою вище 40°C) через їхню підвищену водопотребу та перевитрати цементу.

4. У якості крупних заповнювачів для важкого бетону слід застосовувати матеріали, що задовольняють вимоги ГОСТ 26633, а також ГОСТ 10268, ГОСТ 8267.

5.  У якості дрібних заповнювачів для важких бетонів рекомендується застосовувати піски за ГОСТ 8736.

6. Вода, що застосовується для виготовлення бетонів із добавкою «ВІБРОПЛАСТ» і для догляду за ними, має відповідати ГОСТ 23732.

1. Застосування добавки «ВІБРОПЛАСТ» при виробництві вібропресованих виробів дозволяє:

– забезпечити гарну формованість виробів;

– знизити прилипання до металу віброштампу;

– підвищити якість лицьової поверхні;

– знизити час формування виробів.

1. Підбір складу бетону з добавкою «ВІБРОПЛАСТ» полягає в коригуванні робочого складу бетону без добавки або складів із добавкою, що застосовуються на виробництві, з урахуванням цілей максимального забезпечення необхідних параметрів бетонної суміші й бетону.

2. Дослідні заміси бетону з добавкою «ВІБРОПЛАСТ» мають бути приготовані на тих самих заповнювачах і цементі, які прийняті при розрахунках складу бетону без добавки.

3. Підбір складу бетону необхідно здійснювати відповідно до ГОСТ 27006 будь-яким загальноприйнятим методом, що відповідає вимогам проекту щодо міцності бетону, жорсткості суміші, обсягу втягнутого повітря або інших показників, із подальшим його коригуванням і призначенням оптимальної кількості добавки.

4. Підбір складу бетону з добавкою «ВІБРОПЛАСТ» слід здійснювати в лабораторних умовах на сухих заповнювачах, при цьому необхідно враховувати воду, що входить до складу добавки «ВІБРОПЛАСТ».

5. Усі підібрані в лабораторії склади бетонів і режими теплової обробки виробів та конструкцій треба перевірити й за необхідності відкоригувати у виробничих умовах.

1. При здійсненні вхідного контролю якості кожної партії добавки «ВІБРОПЛАСТ» рекомендується:

– візуально оцінити зовнішній вигляд добавки;

– порівняти результати приймально-здавального контролю партії добавки, що наведені в документі про якість, із вимогами технічних умов.

2. При застосуванні добавки «ВІБРОПЛАСТ» у технології бетонів поопераційний контроль над виробництвом рекомендується здійснювати на таких етапах робіт:

– при приготуванні бетонної суміші рекомендується контролювати тривалість перемішування бетонної суміші, температуру, рухливість, за необхідності – повітровміст;

– при укладанні бетонних сумішей слід контролювати параметри віброущільнення: тривалість, частоту й амплітуду коливань;

– при твердінні бетонів необхідно контролювати обраний температурно-вологісний режим, а в затверділому бетоні – його міцність у контрольних зразках-кубах та інші необхідні показники якості: морозостійкість, водонепроникність тощо, а також якість поверхні.

3. Випробування бетонної суміші слід здійснювати за ГОСТ 10181 через 15 хвилин після відбору проби згідно з вимогами ГОСТ 27006.

1. Рекомендований діапазон дозувань добавки «ВІБРОПЛАСТ» становить 0,2-0,5% від маси цементу за товарним продуктом.

Можливе розширення діапазону дозувань понад рекомендований з обов’язковою перевіркою ефективності введення добавки відповідно до методів, визначених ГОСТ 30459. Приклад розрахунків кількості добавки, що вводиться в бетонну суміш, наведено в Додатку А.

2. Дозування добавки має здійснюватися з точністю ±2% від розрахункової кількості. При тривалому зберіганні, а також при використанні великих обсягів добавки, ємності з розчином рекомендується періодично барботувати стисненим повітрям.

3. Введення добавки «ВІБРОПЛАСТ» до складу бетонної суміші здійснюється разом із розрахунковою (на заміс) кількістю води затворення.

4. При виробництві бетонної суміші слід забезпечувати рівномірність розподілу добавки відповідно до нормативних вимог.

5. Добавка «ВІБРОПЛАСТ» повинна зберігатися в закритих ємностях при температурі не нижче 0°С. При випадковому охолодженні (замерзанні) добавка не знижує своїх якісних показників, перед застосуванням добавка має бути відігріта, ретельно перемішана й усереднена.

6. Гарантійний термін зберігання добавки «ВІБРОПЛАСТ» – протягом 1 року з дати виготовлення. Якість добавки гарантується при дотриманні всіх вимог, викладених у п. 7.5 і ТУ 5745-080-58042865-2013.

7. Після закінчення гарантійного терміну добавка «ВІБРОПЛАСТ» має бути випробувана за всіма нормованими показниками якості та, у разі відповідності вимогам чинних ТУ, може бути використана у виробництві.

1. Добавка «ВІБРОПЛАСТ» відповідно до ГОСТ 12.1.007 належить до речовин малонебезпечних – 4 клас небезпеки. Сенсибілізуючої та шкірно-резорбтивної дії не виявлено. Добавка «ВІБРОПЛАСТ» є середньотоксичною речовиною для водних організмів.

2. При приготуванні розчинів добавки «ВІБРОПЛАСТ» і бетонних сумішей необхідно передбачити приточно-витяжну вентиляцію.

3. Добавка є пожежо- і вибухобезпечною.

4. Добавка «ВІБРОПЛАСТ» чинить слабку подразливу дію на слизову оболонку очей, при нанесенні на шкіру не чинить подразливої дії. При роботі з добавкою слід застосовувати засоби індивідуального захисту за ГОСТ 12.4.103 і ГОСТ 12.4.011. Робітники, зайняті приготуванням розчинів добавки, мають бути забезпечені, залежно від характеру виконуваної роботи, спеціальним одягом, взуттям і засобами захисту рук, органів зору й дихання.

5. При застосуванні добавки в технології бетону слід виконувати вимоги СНіП III-4-80, СНіП 12-03-99, ГОСТ 24211.